Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
Doğu Akdeniz
CnnTürk.com'dan alınmıştır.

Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan Arasındaki Kıta Sahanlığı Aşımı Sorununun Analizi

GİRİŞ

Devletler sınırlarını; net, uluslararası sistemde en geniş, tanımlanabilir ve tanınabilir şekilde tutmak istemişlerdir. Her devlet sınırlarını en geniş şekilde göz önüne almak ve kabul etmek ister. Bu da zaman zaman sınır komşuları ile arasında anlaşmazlıkları, gerginlikleri beraberinde getirmiştir. Türkiye ve Yunanistan için de durum böyledir. Birbirlerine hem kara sınırı hem de deniz sınırı olan iki komşu devlet zaman zaman anlaşmazlıklarla zaman zaman da gerginliklerle karşı karşıya kalmıştır. Ortak geçmişleri, kültürleri, beraber aynı topraklar üzerinde yaşamış olmaları gibi olgular söz konusu olsa da her iki devlet de kendi ülkesinin getirileri ve uluslararası ilişkiler karşısında bazı konularda ortak payda da buluşmakta zorlanmıştır. Türkiye yarım ada devleti olması sebebiyle hem kara hem de deniz kuvvetlerine her zaman ihtiyaç duymuştur. Batıda da Ege Denizi’nin bulunması sebebiyle deniz kuvvetlerinin var olması bir zorunluluk hali oluşturmuştur. Ege Denizi sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir deniz değil Yunanistan’ın da sahip çıkmak istediği ve hak talep ettiği bir denizdir. Bunun sebebi Ege Denizi’nin sadece bir su parçası olmaması, üzerinde 12 adanın da bulunması olarak görülebilir. Adalar sorunu yıllardan beri iki devlet arasındaki süregelen sorunlu meselelerin başında yer almaktadır. Ortak tarihleri ve geçmişleri olan bu iki devlet komşuluğun aksine her zaman karşı karşıya gelmeye hazır durumdadır. Bir başka ada sorunu ise Doğu Akdeniz’de bulunan Kıbrıs Adası sorunudur. Bu sorunları çözmek adına Uluslararası Deniz Hukuku’nda kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, kara suları gibi terimlerle sınırların belirlenmesi düşünülmüş ve kararlaştırılmışsa da iki devlet zaman zaman birbirlerinin sınırlarını ihlal etmekte ve çoğu zamanda kabul etmemektedir.

1. Doğu Akdeniz Sorunu

Doğu Akdeniz denildiğinde ilk akla gelen Kıbrıs Adası sorunudur. Kıbrıs yıllardan beri hem Türkiye hem Yunanistan hem de diğer Avrupa devletleri açısından paylaşılamayan, üzerinde anlaşmaya varılamayan bir devlettir. Kıbrıs kendi içerisinde dahi ikiye bölünmüş bir devlettir. Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Rumlar ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yaşamaktadır. Bu devlet içerisindeki ikilem diğer devletlerin müdahalelerine, o devlet üzerinde kurmak istedikleri hâkimiyetlere yol açmıştır. Bir yandan Kuzey kesimi sebebiyle Türkiye ve günümüzde anlaşma yapmış olduğu ve bu sebeple birlikte hareket etmek durumunda olan Libya, bir yandan da Rum kesimi sebebiyle başta Yunanistan olmak üzere, Avrupa Birliği ve Avrupa devletleri Doğu Akdeniz üzerinde söz sahibi olduklarını söylemekte ve belirli konularda hak talep etmektedirler. Günümüzde Türkiye’nin Libya ile imzalamış olduğu sondaj gemileri, petrol ve doğalgaz konularındaki anlaşma Doğu Akdeniz sorununun tekrardan gündeme gelmesine sebep olmuştur. Doğu Akdeniz bulunduğu konum açısından başka sorunların da başında gelen bir statüye sahiptir. Yıllardan beri güneyindeki devletlerde yaşanan gelişmelerin, çatışmaların da sebeplerine bakıldığında ortaya çıkan sorunlardan birinin Doğu Akdeniz olduğu görülmektedir.

Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir;

  • Libya İç Savaşı
  • İsrail-Filistin arasındaki anlaşmazlık
  • Lübnan Sorunu
  • Suriye İç Savaşı
  • Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de karasuları, kıta sahanlığı, adaların silahsızlandırılması, hava sahası gibi konularda yaşanan anlaşmazlıkların ve tüm bunların temelinde Doğu Akdeniz olduğu görülmektedir.[1]

 

1.1. Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’deki Politikaları

AB, uluslararası birçok sorunda aktif olarak rol almıştır. Doğu Akdeniz’de ise Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunda kendi tutumunu ortaya koymuştur. Arabulucu ve toparlayıcı rol oynaması beklenen Avrupa Birliği beklenenin aksine yanlı bir tutum sergilemiştir. Kıbrıs sorununda AB ve Avrupa devletlerinin yıllardan beri kabul ettiği tamamı Rum yönetimine ait olan Kıbrıs söyleminde olduğu gibi Doğu Akdeniz sorununda da Yunanistan’ı haklı bulmuş ve Türkiye’nin karşısında bir tutum göstermiştir. AB, bu konuda ciddi bir öneme sahiptir. AB, GKRY’nin 2004 yılında ilan etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgeyi aynen tanıdığını ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde bu konuda yaptığı itirazları haklı bulmadığını dile getirmiştir.[2] Avrupa Birliği’nin bu tutumu yanlı olarak görülse de yıllardır müzakereleri tamamlanamadığı için üyeliğe aday olan Türkiye’nin değil de 1981’den beri üyesi olan Yunanistan’ı haklı bulması Birliğin içindeki istikrar ve birlik anlayışının bir yansıması olarak görülmektedir.

 

1.2. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Tutumu

Türkiye, Doğu Akdeniz’e en uzun sınırı olan devlettir. Doğu Akdeniz, Türkiye açısından birçok öneme sahiptir. Türkiye’nin Akdeniz’e birçok kıyısı vardır. Türkiye yaz turizminin büyük bir bölümünü Akdeniz üzerinden sağlamaktadır. Doğu Akdeniz’in de ekonomik ve enerji anlamında bir getirisi vardır. Bu sebeple Türkiye Doğu Akdeniz konusunda Avrupa devletleri ve AB’nin kararlarının aksine bir tutum sergilemektedir. Fakat Türkiye bunu yaparken kendi kıta sahanlığı sınırını aşmadan başka devletlerin sınırlarına girmeden yol almaya özen göstermektedir. Türkiye, enerji kaynakları konusunda ciddi şekilde dışa bağımlılığı olan bir devlettir. Bu sebeple Doğu Akdeniz’in keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen zengin doğalgaz ve petrol kaynakları büyük öneme sahiptir.[3] Zaman zaman doğalgaz, petrol bulma amacıyla Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapmaktadır. Günümüzde de Türkiye bu sondaj çalışmalarını yürütürken tek başına hareket etmek istemeyip Libya ile hareket etmeyi tercih etmiş ve anlaşma imzalamıştır. Bu da Doğu Akdeniz’deki sorunun fitilini ateşleyen en önemli hareket olmuştur.

 

1.3. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Tutumu

Doğu Akdeniz’de bir başka sınırı ve söz hakkı olan devlet de Yunanistan’dır. Yunanistan’ın da Doğu Akdeniz’den kendine yönelik getirilerine göre beklentileri vardır. Yunanistan da doğalgaz, petrol konusunda Doğu Akdeniz’de çalışmalar sürdürmektedir. Türkiye her ne kadar enerji ve kaynaklar konusunda dışa bağımlı bir devlet ise Yunanistan da destek ve güç olarak dışa bağımlı bir devlettir. Doğu Akdeniz konusunda da Yunanistan AB’nin desteği ile hareket etmektedir. Türkiye’nin yaptığı sondaj çalışmaları karşısında Yunanistan AB’den Türkiye’ye yaptırım uygulamasını istemektedir. Bunun sonucunda ise AB, Türkiye’yi yalnızlaştırıcı bir politika izlemektedir. Libya ile aynı masaya oturan Türkiye’ye karşıt olarak Yunanistan da Mısır ile aynı masaya oturup bir anlaşma imzalamıştır.[4] Bu anlaşmayla birlikte Ege Denizi’nde uluslararası hukukta belirlenen Türkiye’nin kabul etmediği 12 mil konusunu da tekrardan gündeme gelmiştir.

Kıta Sahanlığı
mavivatan.net’ten alınmıştır.[5]

2. Türkiye-Yunanistan Arasındaki Kıta Sahanlığı

Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan devletlerarası sorunları gidermek ve dünya üzerinde bir düzen kurmak amacıyla Uluslararası Hukuk disiplini ortaya çıkmıştır. Bu disiplinle birlikte devletlerin sınırları, yetki alanları, birbirleri ile ilişkileri, her devletin kendi içerisindeki düzen doğrultusunda kendisine dost bildikleri veya karışışında durdukları devletler gibi olgular bir nebze de olsa çözüme kavuşmuştur. Ancak bazı uluslar üstü konularda yani denizler, boğazlar, adalar, kıyılar, kara suları gibi konularda da Uluslararası Deniz Hukuku alt disiplini ortaya çıkmıştır.[6] Bu alt disiplin bazı karmaşık durumlara tanımlar getirmiştir.

Kıta Sahanlığı; Kıta sahanlığı bir kıyı ülkesinin deniz alanında suren doğal uzantısıdır.       Karasularının ölçülmeye başlandığı mesafeden itibaren 200 deniz mili mesafe olması şeklinde tanımlanmaktadır. Kıyı devleti, kara topraklarının doğal uzantısı olan bu bölgenin tümünde denizaltı alanlarının deniz yatağında ve toprak altlarında hak sahibidir. Mesafe 200 mile ulaşmadığı takdirde söz konusu ülkenin kıta sahanlığı mesafesi 200 mile tamamlanır.[7]

Münhasır Ekonomik Bölge; karasularının başlangıcından itibaren 200 deniz mili alan genişliğindeki canlı ve canlı olmayan kaynaklar üzerinde kıyı ülkelerin bazı ekonomik haklar elde etmesidir.[8]

Uluslararası Deniz Hukuku’nda belirtilen bu tanımlardan ilerlenecek olursa, Türkiye’nin ve Yunanistan’ın bu tanımlara bakıldığında aslında teorik olarak, hakları olan şeyleri talep ettikleri görülmektedir. Fakat Türkiye ve Yunanistan arasındaki durum olağan deniz hukukundan farklı bir şekilde seyretmektedir.

 

2.1. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Beklentisi

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre devletlere kara sularında kendi hâkimiyetlerinde olarak hareket edebilecekleri, araştırma yapabilecekleri, beklentileri doğrultusunda kimseye danışmadan herhangi bir izin almadan faaliyette bulunabilecekleri 12 mil kuralını getirmiştir.[9] Ege Denizi için ise 12 mil yüksek bir sayıdır. Ancak Yunanistan bu anlaşmaya taraf olduğu ve kendi devletinin getirilerini karşılayacağı için 12 mil kuralını kabul etmektedir.  Eğer Ege Denizi’nde 12 mil kuralına uyulursa Ege Denizi üzerinde büyük bir hâkimiyet elde edebilecektir. Böylelikle Doğu Akdeniz üzerinde daha etkili olabilecek ve yapılan sondaj, doğalgaz, petrol aramalarında daha geniş alanlarda çalışabilecektir.[10] AB ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bu konuda Yunanistan’ı desteklemektedir. Avrupa Birliği de Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Yunanistan’ın daha geniş alanlara ve haklara sahip olması gerektiğini düşünmektedir. Hatta Kıbrıs’ı dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak değil de bütünüyle Rumların hâkimiyetinde olan ve sadece Rumların yaşadığı Kıbrıs olarak görmektedir. Yunanistan’ın beklentisi ve temennisi Ege Denizi’nde, Doğu Akdeniz de ve Kıbrıs’a kendine daha çok alan oluşturmak ve araştırmalarını, çalışmalarını daha rahat ve daha geniş alanlarda sürdürmektir.

 

2.2. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Yetki Alanı

Türkiye 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf değildir. Taraf olmamasının sebebi Yunanistan ile arasındaki kara sorunudur. Türkiye’nin Sözleşmeye taraf olmamasına en büyük etken Türkiye’nin 6 mil olarak kabul edilmesini istediği kuralın 12 mil olarak kabul edilmesidir. Ancak Türkiye sözleşmeye taraf olmasa da birçok hükmüne uyar. 12 mil kuralını ise kabul etmemektedir. Çünkü 12 mil kuralının kendi kara sularındaki alanı daraltacağını ve Yunanistan’la arasında Ege Denizi’nde, Doğu Akdeniz’de tam olarak istediği çalışmaları yapamayacağını düşünmektedir. Türkiye Ege Denizi’nin ve Doğu Akdeniz’in sadece kendi ait olmadığı kendinin ne kadar hak talep etme hakkı varsa komşu olan Yunanistan’ın da aynı derece hakları olduğunun farkındadır. Buna istinaden Türkiye; 6 mil – 6 mil olarak belirlenmesini ve her iki devletin de kendi devlet getirileri, ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmesini istemektedir.[11]

 

3. Sıcak Gündem: Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki Kıta Sahanlığı Aşımı

İki devlet arasındaki kıta sahanlığı aşımı sorunu yıllardan beri sürmektedir. Türkiye de, Yunanistan da yapmış oldukları hareketlerde kendilerini haklı görmektedirler. Türkiye ikili ilişkilerde birebir diplomasi yoluyla ilerlemek isterken Yunanistan daha kalabalık bir şekilde ilerleme taraftarıdır. Son günlerde de tekrardan Türkiye ve Yunanistan arasında kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz’de hareketlenmeler görülmektedir. Bu da iki devletin tekrardan karşı karşıya gelmesine sebep olmaktadır.

Yunanistan son hamlesini Fransız araştırma gemisi ile Türk kıta sahanlığını ihlal ederek yapmıştır. Türkiye’nin Navtex’ine rağmen Fransız “L’Atalante” gemisi, Yunan “Elli” firkateyninin refakatinde 17 Nisan cumartesi günü Türk kıta sahanlığına izinsiz girmiştir. Yunan medyasına göre; o an araştırma için orada olduklarını söylemelerine rağmen, bölgede bulunan Türk firkateyni, her iki gemiyi de “Türk kıta sahanlığı içinde bulunuyorsunuz. Bölgeyi terk edin” diye uyarmıştır. Ancak Yunanistan; Fransız araştırma gemisinin, uluslararası sularda bulunduğu ve izin alması gerekmediği iddiasında bulunmuştur. Fransız ve Yunan gemileri bir süre direnseler de daha sonra bölgeden uzaklaşmışlardır.[12]

 

3.1. Kıta Sahanlığı Aşımının İkili İlişkilere Etkisi

Yunanistan başta Türkiye’nin ‘İzinsiz Giriş’ uyarısına uymamış ve araştırma yapmak için Fransız gemisinin orada olduğunu söylemiş ve çekilmemek için direnmiş daha sonrasında bölgeden uzaklaşmışlardır. Bu durum iki ülkeyi tekrardan karşı karşıya getirmiştir. İki devletin de Dışişleri Bakanları sert tavırlarını ortaya koymuşlardır. Türkiye bu girişimin kasıtlı olduğunu düşünse de Yunanistan araştırma amaçlı olduğu konusunda ısrar etmektedir. Yunanistan tarafı gündemi yumuşatmaya çalışsa da Türkiye bu tavrının üstü örtülecek bir sorun olmadığı düşünülmektedir.[13]

 

3.2. Türkiye’nin Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Yunanistan ve Fransa’nın Ankara büyükelçileri, benzer girişimin bir daha olmaması için sert ifadelerle uyarılmıştır. Her iki büyükelçiye, benzer bir şekilde Türkiye’nin kıta sahanlığının ihlal edilmesi durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gereken yanıtı verme haklarının bulunduğu mesajı özellikle bildirilmiştir.[14] Türkiye bu harekete karşılık Navtex[15] yayınlayarak, Yunan Navtex’in belirtilen deniz sahalarının bir bölümünün Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğundan, söz konusu bölge için Navtex yayınlama yetkisinin Türkiye’ye ait olduğu ve dolayısıyla Yunan Navtex’in dikkate alınmaması gerektiğini iddiasında bulunmuştur. Fransa’ya da aynı sert tavrını gösteren Türkiye’ye Fransa’nın tepkisi Yunanistan’ın Navtex’ine uyduğu o yüzden araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de bulunduğunu söyledi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorunu hiçbir zaman heyecanını kaybetmese de karşılıklı yapılan her hamle komşu iki devletin karşı karşıya gelmesine ve gerilimlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Şuan Türkiye’nin konu üzerindeki tavrı halen değişmemiş olsa da Yunanistan’la görüşmeler sonucunda iki devletin zamanla yumuşayacağı tahmin edilmektedir.

 

3.3. Dünya Gündemine Yansıması

Libya’nın Türkiye ile yaptığı anlaşmadan da anlaşılacağı üzere bu konu hakkında Libya Türkiye’yi haklı bulmaktadır. Yunanistan ile anlaşma yapan Mısır’ın tavrında ise son günlerde Türkiye’nin tutumuna daha yakın bir yaklaşım görülmektedir. ‘Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz talebiyle Türk Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli görülmektedir.[16] Fransa’nın tutumu ise Yunanistan’ın bu hareketinde herhangi bir kasıt olmadığı ve araştırma amaçlı bir çalışma olduğu yönündedir. Fransa’nın bu tavrı ile bölgede daha etkili bir rol üstlenmek istediği düşünülmektedir.[17] AB ise bu gündemde Yunanistan’ın söylemlerini dikkate alarak ve kıta sahanlığından yola çıkarak, Doğu Akdeniz kara suları üzerinde yıllardan beri süregelen tavrını sürdürmektedir. Bu durumda devletler her şeyden önce dış politikalarını göz önünde bulundurarak kendi menfaatlerine zarar gelmeyecek şekilde hareket etmek isteyeceklerdir.

 

SONUÇ

Devletler için sadece kendi sınırları içerisinde yaşamak, kendi halklarıyla ilgilenmek, bir başka devlette olan gelişmelerden geri durmak pek mümkün değildir. Her devlet bulunduğu coğrafyaya göre kendi sınırlarına göre belli alanlarda hak talep etme, bulunduğu jeopolitik konuma göre savunma sistemleri temin etme hakkına sahiptir. Her bölgenin, coğrafyanın kendine göre özellikleri, kaynakları, avantajları ve dezavantajları vardır. Birbirlerine komşu olan veya ortak menfaatleri bulunan devletler sürekli etkileşim halinde ve sürekli olabilecek herhangi bir ihlâle karşı tetikte beklemektedirler. Türkiye ve Yunanistan da bu ortak alanlardan dolayı yıllardan beri sorunlar yaşamaktadır. İkisinin de ortak menfaatleri bulunan Ege Denizi ve devamında kaynaklar açısından son derece önemli olan Doğu Akdeniz ve kendi içerisinde dahi tam olarak birliğin sağlanamadığı Kıbrıs Adası zaman zaman bu iki devleti karşı karşıya getirmektedir. Son zamanlarda da tekrardan Türkiye ile Yunanistan arasında bir kıta sahanlığı aşım ihlali yaşanmıştır. Yunanistan Doğu Akdeniz’e Fransız araştırma gemisini göndererek Türk kara sularında araştırma çalışmaları yaptırmıştır. Türkiye’nin uyarılarına rağmen yaptığında bir kasıt veyahut bir ihlal olmadığını amacının bölgede araştırma yapmak olduğunu söylemiş ve başlarda çekilmek istememiş ama bir süre sonra çekilmiştir. Yaşanan bu gelişme sonrasında Türkiye sert tepkilerle Yunanistan ve Fransa’ya çağrıda bulunmuş ve bu üç devletle görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme sırasında ortamı yumuşatma tavrında olan Yunanistan, Türkiye ile yaşanan bu durumu izah etmiş ve sorun daha da büyümeden görüşmeye son verilmiştir. Zaman zaman devletlerarasında bu tarz gelişmeler görülebilir ama her ne kadar devletleri karşı karşıya getirse de bir şekilde orta yol bulunur veya küçük yaptırımlarla sorunlar çözüme kavuşturulur. Bunun en önemli sebebi devletlerin birbirlerine her zaman ihtiyacı olabileceği, bulundukları ortak birlikler, örgütler ve menfaatlerdir. Diplomasinin olduğu yerde çözüm her zaman vardır.

 


KAYNAKÇA

İnternet Kaynakları

BAU Degs, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Türkiye’nin Taraf Olmamasının Nedenleri, 16.01.2021, https://baudegs.com/birlesmis-milletler-deniz-hukuku-sozlesmesine-turkiyenin-taraf-olmamasinin-nedenleri/  E.T. 23.04.2021

BAU, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Nedir? , 2019, https://bau.edu.tr/haber/15945-kita-sahanligi-ve-munhasir-ekonomik-bolge-nedir

E.T. 22.04.2021

BBC News, Doğu Akdeniz’de Önemli Aktörler Kim, Hangi Stratejileri İzliyorlar?, 07.09.2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54057801  E.T. 22.04.2021

CNN Türk, Navtex Nedir? 15.09.2020  https://www.cnnturk.com/turkiye/navtex-nedir-navtex-ilani-ne-anlama-gelir-navtex-suresi-ne-demek E.T.24.04.2021

CNN Türk, Yunan-Fransız Hamlesi Tutmadı, 19.04.2021, https://www.cnnturk.com/dunya/yunan-fransiz-hamlesi-tutmadi  E.T. 22.04.2021

İnat, Kemal, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası: Hedefler, Araçlar, Yöntemler, 05.09.2020, https://kriterdergi.com/dosya-dogu-akdenizde-ne-oluyor/turkiyenin-dogu-akdeniz-politikasi-hedefler-araclar-yontemler  E.T. 21.04.2021

Kasapoğlu, Çağıl, Doğu Akdeniz: Fransa, Yunanistan’a Destek Vererek Ne Yapmak İstiyor? , 16.009.2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54175399  E.T. 23.04.2021

Mavi Vatan, Kıta Sahanlığı ve Önemi, 26.04.2020, https://mavivatan.net/kita-sahanligi-ve-onemi/  E.T. 29.04.2021

Milliyet Haber, Mısır: Türkiye İle İlişkileri Geliştirmek İstiyoruz, 12.04.2021, https://www.milliyet.com.tr/dunya/misir-turkiye-ile-iliskileri-gelistirmek-istiyoruz-6479625?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle

E.T. 23.04.2021

Sputnik Türkiye, Yunanistan ve Fransa Elçileri Dışişlerine Çağrılarak Çok Sert İfadelerle Uyarıldı, 20.04.2021, https://tr.sputniknews.com/politika/202104201044314418-yunanistan-ve-fransa-elcileri-disislerine-cagirilarak-cok-sert-ifadelerle-uyarildi/ E.T. 23.04.2021

TRT Haber, Ege’de Atina-Paris Provokasyonu: Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı, 19.04.2021, https://www.trthaber.com/haber/gundem/egede-atina-paris-provokasyonu-buyukelciler-disislerine-cagrildi-574031.html  E.T. 24.04.2021

Makaleler

Doğan, İlyas,  Devletler Hukuku, Ankara: Astana Yayınları, 2016

İnat, Kemal, Doğu Akdeniz Sorununun Nedenleri ve Türkiye’nin Politikası, 11.12.2019, https://www.setav.org/dogu-akdeniz-sorununun-nedenleri-ve-turkiyenin-politikasi/

E.T. 20.04.2021

Özman, Aydoğan, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 19.12.2021, http://www.turkishgreek.org/kuetuephane/item/153-unclos-turkish  E.T. 22.04.2021

TUİÇ Akademi, AB’nin Doğu Akdeniz’deki Politikaları, 23.03.2021, https://www.tuicakademi.org/abnin-dogu-akdenizdeki-politikalari/  E.T. 21.04.2021

 

DİPNOTLAR

[1]Kemal İnat, Doğu Akdeniz Sorununun Nedenleri ve Türkiye’nin Politikası, 11.12.2019, https://www.setav.org/dogu-akdeniz-sorununun-nedenleri-ve-turkiyenin-politikasi/ ( E.T. 20.04.2021)

[2] TUİÇ Akademi, AB’nin Doğu Akdeniz’deki Politikaları, 23.03.2021, https://www.tuicakademi.org/abnin-dogu-akdenizdeki-politikalari/  (E.T. 21.04.2021)

[3]Kemal İnat, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası: Hedefler, Araçlar, Yöntemler, 05.09.2020, https://kriterdergi.com/dosya-dogu-akdenizde-ne-oluyor/turkiyenin-dogu-akdeniz-politikasi-hedefler-araclar-yontemler  (E.T. 21.04.2021)

[4]BBC News, Doğu Akdeniz’de Önemli Aktörler Kim, Hangi Stratejileri İzliyorlar?, 07.09.2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54057801 (E.T. 22.04.2021)

[5] Mavi Vatan, Kıta Sahanlığı ve Önemi, 26.04.2020, https://mavivatan.net/kita-sahanligi-ve-onemi/

(E.T. 29.04.2021)

[6] İlyas Doğan, Devletler Hukuku, (Ankara: Astana Yayınları, 2016 ), ss.342-344

[7] BAU, Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Nedir? , 2019, https://bau.edu.tr/haber/15945-kita-sahanligi-ve-munhasir-ekonomik-bolge-nedir (E.T. 22.04.2021)

[8] A.g.e.

[9]Aydoğan Özman, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 19.12.2021, http://www.turkishgreek.org/kuetuephane/item/153-unclos-turkish (E.T. 22.04.2021)

[10] BAU Degs, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine Türkiye’nin Taraf Olmamasının Nedenleri, 16.01.2021, https://baudegs.com/birlesmis-milletler-deniz-hukuku-sozlesmesine-turkiyenin-taraf-olmamasinin-nedenleri/ (E.T. 23.04.2021)

[11] A.g.e.

[12]CNN Türk, Yunan-Fransız Hamlesi Tutmadı, 19.04.2021, https://www.cnnturk.com/dunya/yunan-fransiz-hamlesi-tutmadi (E.T. 22.04.2021)

[13]TRT Haber, Ege’de Atina-Paris Provokasyonu: Büyükelçiler Dışişleri’ne çağrıldı, 19.04.2021, https://www.trthaber.com/haber/gundem/egede-atina-paris-provokasyonu-buyukelciler-disislerine-cagrildi-574031.html  ( E.T. 24.04.2021)

[14] Sputnik Türkiye, Yunanistan ve Fransa Elçileri Dışişlerine Çağrılarak Çok Sert İfadelerle Uyarıldı, 20.04.2021, https://tr.sputniknews.com/politika/202104201044314418-yunanistan-ve-fransa-elcileri-disislerine-cagirilarak-cok-sert-ifadelerle-uyarildi/ (E.T. 23.04.2021)

[15] Navtex: Navtex (Navigational Telex),  cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu’nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi’nin (GMDSS) bir parçasıdır.

[16]Milliyet Haber, Mısır: Türkiye İle İlişkileri Geliştirmek İstiyoruz, 12.04.2021, https://www.milliyet.com.tr/dunya/misir-turkiye-ile-iliskileri-gelistirmek-istiyoruz-6479625?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle  (E.T. 23.04.2021)

[17]Çağıl Kasapoğlu, Doğu Akdeniz: Fransa, Yunanistan’a Destek Vererek Ne Yapmak İstiyor? , 16.009.2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54175399  (E.T. 23.04.2021)