Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Parti Üyesi Olmayan Önemli Kişilere Demokratik Danışmanlık Konferansı ve Sempozyumu Düzenledi Xi Jinping Konferansı Yönetti ve Önemli Demeçler Verdi

Çince aslından çeviren: Doğukan ENUŞTEKİN

01 Mart 2018 16:19  Xinhua Haber Ajansı

Demokratik partilerin merkez komitelerine, Ulusal Endüstri ve Ticaret Odası’na ve ÇKP’den olmayan önemli kişilere Çin Komünist Partisi’nin görüşleri demokratik danışmanlık konferansında aktarıldı.

Xi Jinping konferansı yönetti ve önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Li Keqiang, Yu Zhengsheng, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ve Han Zheng hazır bulundular.

Xinhua Haber Ajansı – Pekin, Mart 1, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6 ve 28 Şubat’ta parti dışındaki kişiler için bir konferans verdi ve demokratik danışmanlık için sempozyum düzenledi. Sempozyumun bir kısmında ÇKP’nin merkez komitesinde yapılacak reformlarda derinleşme ve idari kararnamedeki değişiklikler üzerinde duruldu. Daha sonra parti ve devlet kurumlarındaki değişimlerde derinleşme üzerinde konuşmalar gerçekleştirildi.

ÇKP 13. merkez komite toplantısında eyalet başkanları tarafından hazırlanan listeler ve merkez komiteye parti mensubu olmayan ve Ulusal Endüstri ve Ticaret Odası üyesi kişilerin önerildiği listeler görüşüldü. Başkan Xi Jingping konferansı yönetti ve önemli demeçler verdi.

Li Keqiang, Yu Zhengsheng, Wang Yang, Wang Huning, Li Zhanshu, Zhao Leji ve Han Zheng konferans ve sempozyumda yer aldılar.

Konuşmasında, Xi Jinping, parti ve devlet organlarının işlevsel sisteminin, Çin özelliklerine sahip sosyalist sistemin önemli bir parçası olduğunu ve ulusal yönetim sistemi ve yönetim kapasitesi için önemli bir destek olduğuna dikkat çekti. Parti ve devlet kurumları, ekonomik tabanın gereksinimlerine uyarlanması gereken üst yapıya aittir. Ekonominin sürekli gelişimi, toplumun sürekli ilerlemesi ve insanların yaşam seviyelerinin sürekli iyileştirilmesi ile üst yapı yeni gereksinimlere uyarlanmalıdır. Bu, insan toplumunun gelişiminin evrensel bir yasasıdır. Kurumsal reform, bir gecede gerçekleştirilemeyecek bir süreçtir ve bir kez ve herkes için olmayacak ve sürekli olarak ayarlanması gerekmektedir, dedi.

Xi konuşmasında, parti ve devlet kurumlarının reformunun derinleştirilmesinin 5 ana başlıktan oluştuğunu vurguladı. Öncelikle, partinin önde gelen sistemlerini ve büyük görevler için mekanizmayı geliştirmeli, parti örgütlerinin aynı düzeydeki organizasyonlarda lider konumunu güçlendirmeli, partinin fonksiyonel bölümlerinin işlevlerine tam anlam vermeli, parti ve hükümet organlarını bir bütün olarak oluşturmalıyız ve partinin disiplin teftiş sistemi ve ulusal denetim sistemi reformunu teşvik etmeliyiz. İkinci olarak, makro yönetim departmanlarının işlevlerini rasyonel bir şekilde yapılandırmalı, ademi merkeziyet ve adem-i merkeziyetçiliği daha da geliştirmeli, pazar denetimini ve kolluk sistemini iyileştirmeli, doğal kaynakları ve ekolojik çevre yönetim sistemini reform etmeli, daha sonra denetimi güçlendirmeli, kamu hizmeti yönetim sistemini geliştirmeli ve idari verimliliği geliştirmeliyiz. Üçüncüsü parti ve hükümet kurumlarını iyileştirmeli, Ulusal Halk Kongresi ve
Çin Siyasi Danışma Meclisi yargı reformunun derinleştirilmesi, reformun derinleştirilmesi ve sosyal organizasyonun teşvik edilmesi ile birlikte örgütlenme reformu, kurumların reformunun hızlandırılması, askeri alandaki reformlarda derinleşilmelidir. Dördüncüsü, dikey yönetim sistemini ve yerel hiyerarşik yönetim sistemini standartlaştırmak için, basit ve etkin bir yönetim sistemi kurmak için belediyelere ve diğer kurumlara daha fazla özgün alan tanınmalıdır. Beşincisi, çeşitli kurumları yasaya uygun olarak yönetmek, organizasyonun ve yönetimin katı kısıtlarını güçlendirmek ve yönetimin yetki ve prosedürlerini sıkı bir şekilde düzenlemektir. Parti ve devlet kurumlarının reformunu derinleştirebilmek için ÇKP’nin on dokuzuncu ulusal kongresinin ruhunu ve içeriğini iyi idrak etmeliyiz. Partinin liderliğini, Çin sosyalist sisteminin mükemmelliğini ve gelişmesini desteklemek ve geliştirmek çok önemli bir görevdir. Ulusal yönetim sistemlerini ve yönetim kapasitesini modernleştirmeyi, reform ile açılma ve sosyalist modernleşme arasındaki ilişkiyi, iyi bir toplum inşa etme arasındaki ilişkiyi ve Çin ulusunun Çin rüyasındaki büyük yeniliği gerçekleştirmesini desteklemeliyiz. Parti ve devlet kurumlarının reformunun önemini ve aciliyetini anlama adına ve reform planı için araştırma ve plan yapma anlayışını derinleştirmek adına, zamanla arka planımıza yerleştirmeli ve daha üst düzeyde durmak zorundayız.

Xi Jinping, Onüçüncü Ulusal Halk Kongresi’nin ilk oturumunun ve Çin Halk Konseyi’nin ilk toplantısının Onüçüncü Ulusal Komitesi’nin Siyasi Danışma Konferansı’nın düzenlendiğine işaret etti. 19. ÇKP Kongresi büyük bir başarıyla ve tüm etnik gruplarla birlikte Çinlilerinde katılması sonrasında gerçekleşti. Bir başka büyük olayın siyasi gelişme de, tüm etnik grupların ÇKP’nin 19. Kongresinde büyük başarının gerçekleşmesinde katkılarının olmasıydı. Bir başka gelişmede yeni ulusal kurumların ve ÇKP Siyasi İstişare Konferansı Ulusal Komitesi’nin (CPPCC) liderlerinin seçimi ve iki toplantının edindiği önemli misyonun ve genel duruma yansımasının öneminin vurgulanmasıydı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, yeni ulusal örgütün ve CPPCC Ulusal Komitesinin personel düzenlemesine büyük önem verdi. Bu üzerinde çalışılmış ve konuşlandırılmış ve belirli bir aralıkta kasıtlı olarak dinlenmiş ve dinlenmiştir. Bir araya getirme sürecinde, yeni ulusal kurumların ve CPPCC lider adaylarının, “dört kapsamlı” stratejik düzeni geliştirmek, iyileştirmeye odaklanmak için “bir arada beş” genel düzen ve koordinasyonun genel ilerlemesine odaklanmaları gerektiğine inanıyoruz. Sosyalist sistemin geliştirilmesi, Çin’in ulusal yönetim sistemlerini ve yönetim kapasitesini modernleştirmeyi desteklemesi, tüm güçleri birleştirmek için Ulusal Halk Kongresi ve CPPCC çalışmasını güçlendirmeye odaklanmak için Kadrolar ilkeye bağlı kalmalıdır.  İlk önce hem ahlaka ve de siyasi bütünlüğe sahip olmalı, ülkenin her köşesine hâkim olmalı, liyakat, kariyerli, adil ve dürüst, katı, güvenilir ve politik aday imajına bağlı olmalıdır. Ulusal lider yeni ve eski alternatifleri aktif ve istikrarlı bir şekilde ileri sürmelidir. Tekrarlanan seçimlerden sonra ve her iki tarafı da göz önünde bulundurarak, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komite toplantısı ve Siyasi Büro toplantısının görüşünü ele alarak, yeni ulusal kurumları ve CPPCC lider adaylarını tavsiye edilen listeyi ortaya koydu ve üçüncü Genel Kurul toplantısına sundular. 19. ÇKP Kongresi Merkez Komitesi bu listeleri gözden geçirdi.

Xi Jinping, tüm demokratik partilerin, Sanayi ve Ticaret Federasyonu’nun ve partiden olmayan bireylerin, CKP Merkez Komitesinin reformlarını derinleştirmek adına, reformları kuvvetli bir şekilde desteklemeye yönelik karar alma düzenlemeleri ile kendi düşünce ve eylemlerini birleştireceğini ve çözüme yönelik reformlara aktif olarak katılacaklarını ümit ediyor. Xi, zor problemlerin reformları derinleştirerek ve iyi fikirler üreterek ve katkılar yaparak aşılacağına inanıyor. İyi politikaların fikirleri sağlıklı ileterek, ilişkileri koordine ederek, duyguları yumuşatarak ve çatışmaları çözerek gerçekleşeceğine inanıyor. Geniş bir fikir birliği olması ve reformlar için iyi bir sosyal ortam yaratılmasıyla ve güçlü bir sinerjiyle bu yeniliklerin yarınlara taşınacağını vurguladı. Demokratik partilerin, sanayi ve ticaret odalarının ve partiden olmayan grubun ülkenin iki oturumuna tam siyasi coşkuyla katılması ve kendi parti temsilcilerini, temsilcilerini ve bu sektörün üyelerini bilinçli olarak yönlendirmesini ümit ediyor. Görevlerini yerine getirmeleri, pozitif enerji vermeleri, iyi fikirlerin bahsedilen kişiler tarafından ortaya atılması gerektiğini, yeni görüntüler göstermeleri ve her konferansın yapılmasına katkıda bulunmaları gerektiğini düşünüyor ve bu konferans için de aynı durumun geçerli olmasını temenni etti ve iki konferans birleşik, demokratik ve temiz bir konferans olarak açıldı.

Toplantıda, Devrimci Merkez Komitesi Başkanı Wan Exiang, Ulusal Demokratik Konseyi Merkez Komitesi Başkanı Ding Zhongli, Demokratik Yapılanma Derneği Başkanı Hao Mingjin, Demokratik İlerleme Merkez Komitesi Başkanı Cai Dafeng, Zhi Gong Partisi Merkez Komitesi Başkanı Wan Yun, Jiu San Derneği Merkez Komitesi Başkanı Wu Weihua ve Tayvan Birliğinin Merkez Komitesi Başkanı Su Hui, Sanayi ve Ticaret Odaları Ulusal Başkanı Gao Yunlong ve partiden olmayan grupların temsilcileri Guo Lei’de açıklamalarını yaptılar. “Çin Komünist Partisi Merkez Komitesinin Parti ve Devlet Kurumlarının Reformunu Derinleştirme Kararı” ile aynı fikirde olduklarını beyan ettiler. ÇKP Merkez Komitesinin parti ve devlet kurumlarının reform programlarını, yeni ulusal kurumları ve Çin Halkının Siyasi İstişari Konferansı Ulusal Komitesi liderlerinin önerilerini derinleştirmeye yönelik tavsiyelerinin hepsinin görüş birliği talep ettiğine inandıklarını belirten açıklamalarda bulundular. Tam istişare ve müzakereye dayanarak kurulan, Çin Komünist Partisi’nin 19. Ulusal Kongresi’nin ruhunu somutlaştırıyor olması ve yeni durumun gereklerine ve yeni bir çağda Çin karakteristiği içindeki sosyalizm ile ve sosyalizmin gelişmesi için yeni görevlere cevap verdiğini belirttiler. Sağlam desteklerinin her zaman devam edeceklerini ifade ederken bir yandan da parti ve devlet kurumlarının reformunu derinleştirmeye her zaman desteklerinin süreceğini ve demokratik partilerin güçlendirilmesini destekleyeceklerini vurguladılar. Kendi kendini yenileyecek görüşlere ve diğer önerilere önem verilmesi gerektiğinin altını çizdiler

. Ding Xuexiang, Wang Chen, Liu He, Yang Xiaodu, Chen Xi, Guo Shengyi, Huang Kunming, You Quan ve Zhang Qingli de toplantıda hazır bulunanlar arasındaydılar.

Toplantıya katılan partiden olmayan diğer üyeler arasında Chen Changzhi, Yan Yuqi, Zhang Baowen, Han Qide, Lin Wenzhao, Luo Fuhe, Qi Xunchun, Chen Xiaoguang, Ma Peihua, Liu Xiaofeng, Wang Qinmin, Zheng Jianbang, Yan Shengzhi, Liu vardı. Xincheng, He Wei, Jiang Zuojun, Shao Hong, Li Weifeng ve Xie Jingrong. Yu Rucong ve diğerleri de toplantıya iştirak edenler arasında yer aldılar.

(Editör: Wang Renhong, Cao Kun)

Kaynak: http://politics.people.com.cn/n1/2018/0301/c1024-29842372.html

 

Çevirmen Hakkında

Doğukan Enuştekin / TESA Çince-İngilizce Çevirmeni

Doğu Çin Normal Üniversitesi
( 华东师范大学)