Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
Çin
Kaynak: The Strategist

Çin Askeri Gözlemi

Bu yazıda, Çin ordusunun gelecekteki savaş ortamını nasıl düşündüğünü ve buna nasıl hazırlandığına bir göz atacağız.

Çin Nasıl Savaşmayı Planlıyor?

RAND, Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) savaşta rehberlik etmesi gereken operasyonel kavramlar üzerine büyüleyici bir çalışma yaptı. Rapor, PLA’nın doktrinini nasıl ürettiğine ilişkin ayrıntılı bir açıklamayla başlıyor. Süreç, Çin Komünist Partisi’nin (CCP) Karl Marx’ın yazılarından ve Mao Zedong’dan Xi Jinping’e kadar Çin’in liderliğinden yararlanan “askeri yol gösterici teorisi” ile başlıyor.

CCP savaş teorisini geliştirdikten sonra, Merkez Askeri Komisyon PLA’nın “aktif savunma” gibi kuvvet gelişimi için önemli fikirler sağlayan “stratejik yol gösterici ilkeleri” ve “askeri stratejisini” geliştirir. Bu kuvvet geliştirme ilkeleri ana hatlarıyla belirlendikten sonra, Merkez Askeri Komisyon ve Askeri Bilimler Akademisi, PLA’nın nasıl savaşması gerektiği konusunda rehberlik eden operasyonel kavramlar ve öğretiler geliştirirler.

PLA’nın resmi medya kuruluşları operasyonel kavramların ve daha geniş bir ordu doktrininin geliştirilmesini daha düşük bir düzeyde besliyor. People’s Liberation Army Daily’de (PLA resmî gazetesi) yazan Tang Jiaming, PLA’nın yüksek yoğunluklu çatışmalarda düşmanlarına karşı nasıl taktiksel bir avantaj sağlamaya çalıştığına dair iç görüler sağlıyor. “Bilginin ortada olduğu bir savaşta düşmana nasıl saldırılır” başlıklı makale, PLA’nın gelecekte bilgi yoğunluğu içeren bir savaş alanında üstünlük sağlamanın çeşitli yollarını tanımlıyor.

Tang, ilk olarak, PLA’nın karar verme avantajını güvence altına alabilecek ve düşman kuvvetlerini belirsiz bırakabilecek üstün istihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerine ihtiyacı olacağını belirtiyor. Yazar, “savaş operasyonlarının, algılama, yargı, karar, eylem gibi dört kurucu bileşenden oluşan birbiriyle bağlantılı bir döngünün parçası olarak görülebileceğini söylüyor. Hangi taraf bu döngüyü en hızlı bir şekilde tamamlayabilirse, düşman tepki süresini elinden alabilir ve böylece operasyonel bir avantaj elde edebilir.” diyor. Bu nedenle, hızlı bir şekilde sağlam karar verme, PLA’nın başarısının anahtarı olarak görülüyor.

Tang, bundan sonra, PLA’nın savaşta düşman güçleri üzerinde psikolojik üstünlük sağlaması gerektiğini söylüyor. Tang, “Sürpriz bir saldırıda düşmanı hazırlıksız yakalamanın önemli bir yönü, psikolojik işlevlerine müdahale ederek düşman komutanın psikolojik özelliklerini hedef alarak karar verme sürecini geciktirmek veya bozmak, psikolojik olarak kafası karışık, tereddütlü ve kararsızken sürpriz bir saldırıdan yararlanmaktır.” diyor. Yazar, bunu yapmanın “düşmanın kültürel gelenekleri, psikolojik özellikleri ve davranış kalıpları hakkında derin araştırmalar gerektirdiğini” de ekliyor.

Son olarak, PLA’nin savaş alanında teknolojik bir avantaj yaratması için yenilik oluşturması gerekir. Tang, PLA’nın Çin’in geliştirdiği silah sistemlerinden çıkma olasılığı yüksek olan ‘‘teknolojik avantaj ve yeni saldırı yöntemlerini tam olarak kullanan’’ bir şekilde ‘‘yeni teknolojiler ve ekipmanlar kullanarak’’ düşman kuvvetlerini şaşırtması gerektiğini savunuyor. Tang’a göre, PLA’nın amacı ‘‘düşman için bilinmeyen yeni yetenekleri’’ tanıtmak için gereken ‘‘teknolojik avantajı’’ geliştirmek olmalıdır.

Akıllı” Savaşa Doğru

Tüm bunlar, PLA’nın askeri modernleşmesi için yol gösterici bir ilke olarak “akıllılaştırmaya” yatırım yoluyla savaşma yeteneğinin önemini vurgular. Akıllılaştırmanın, PLA’nın 2049’a kadar ve 2030’ların ortalarında dünya standartlarında bir ordu olma arayışında bir sonraki adım olduğu görülüyor.

Bu, C4ISR’ı (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif) destekleyecek yaygın, esnek dijital ağlara yatırım yapmayı, gelecekteki savaşa “sistemler sistemi” yaklaşımının bir parçası olarak karmaşık sistemleri ve ağları yönetmek için yapay zekayı daha geniş bir şekilde kullanmayı kapsayacaktır.

Ayrıca, PLA’nin bir bilgi avantajı elde etmek ve bunu korumak için bir düşman ağ merkezli güçlerine saldırı yeteneğine sahip olmasını talep ediyor. Özellikle de C4ISR ve “sensör atıcı” bağlantıları ile etkisiz hale getirme gücünü kullanarak.

Elsa Kania, her iki uygulama için de AI’nin planlama, komuta ve karar desteğini yönetmek için kullanılacağına dikkat çekiyor. “Yeni bir bilişsel etki alanını şekillendirecek ve PLA’nın savaşa tüm yaklaşımını dönüştürecek.” AI’nin PLA C4ISR sistemlerine entegre edilmesi gelecekteki ortak operasyonlardaki başarısı açısından çok önemli olacaktır.

Batılı askeri güçler gibi hava, deniz, kara, uzay ve siber mecra ve elektromanyetik spektrum boyunca çok etki alanına yayılan operasyonlarının karmaşıklığı ile uğraşmak yerine, Çin savaş ve barış arasındaki ayrımı daha fazla bulanıklaştıracak bir şekilde insan ve makine zekasını entegre edecek bir bilişsel etki alanı oluşturuyor. Sadece bir hedefi kinetik olarak yok etmeye çalışmak yerine, akıllı savaş başarının bir ölçütü olarak siyasi sonuçları da vurguluyor.

Batılı askeri güçler için bu bir meydan okuma teşkil etmektedir. İç politika tartışmaları, AI ve ölümcül otonom silahların nasıl ve nerede kullanılacağı, savaş hukuku ve silahlı çatışma yasalarıyla tutarlı olup olmadığı konusunda etik, hukuki ve ahlaki sorular üzerine odaklanmaktadır. Çin’in gelecekteki savaşı bu şekilde düşünüp düşünmediği belli değil. Geçen yıl, PLA Daily “gelecekteki savaş yaygın güdümlü, tahmin etmesi zor savaş biçimi ve içeriğinde değişikliklere neden olacak bir insan-makine ikiliği tarafından etkileneceğini” savunan bir makale yayınladı. PLA’nın insan ve makinelerin askeri operasyonlarına planlanan entegrasyonu, belirsizliğin bol olduğu bir savaş ortamı yaratacak ve Batı’daki politika yapıcılardan daha fazla ilgi isteyen ahlak ve hukukla ilgili önemli sorular ortaya çıkaracaktır.

Gelecekteki savaşların sürati hızlanacak, insana karar verme ve kontrol sağlama için daha az zaman tanıyarak askeri kuvvetleri kontrol etmek adına yapay zekâya ve makine istihbaratına daha fazla güvenmeye hatta gelişmiş “akıllı” askeri sistemlerin uygulanmasına karar vermeye itecek. Eğer Çin bu yolda ilerleme konusunda ciddiyse, ki tüm göstergeler bunu işaret ediyor, o zaman her düzeyde yapay zekâ ve makine zekâsı entegrasyonu yoluyla daha hızlı bir karar döngüsü sağlanması, hızlı bir şekilde saldırılması ve bir düşmanın C4ISR ağlarının yok edilmesi, PLA alan daraltma yeteneği merkezinde uzun menzilli ateş gücü türlerinin hızlı bir şekilde uygulanmasına izin verebilir.

Tam tersine, PLA’yı yenmenin yolu, en başından beri zeki bir savaş yürütebilme yeteneğini ortadan kaldırmak olabilir. Sorun, tabii ki, bunu etkili bir şekilde yapmaktır.

Yazarlar: Charlie Lyons & Malcolm Davis

Charlie Lyons, araştırmacıdır. Malcolm Davis, ASPI’de kıdemli bir analisttir.

Kaynak: The Strategist