Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
narsisizm

Bireysel ve Toplumsal Bir Patolojinin Tanıtımı:“Asrın Vebası: Narsisizm İlleti”  

“Bulmak için aramamıza gerek kalmadı. Her yerdeydi.”

Dr. Twenge ve Dr. Campbell kitaba bu sözlerle başlıyorlar. Bir epidemi olarak bahsettikleri narsisizm hakkında yazdıkları kitaba bu şekilde bir giriş cümlesi yazmaları oldukça yerinde. Narsisizm incelemeleri yapabilmek için psikoterapi odalarında, hastane koğuşlarında gözlem yapmaya, tutulan raporları incelemeye hacet yok, diyor yazarlar narsisizm artık bir kültür haline gelmiş durumda.

Narsisizm epidemisi gerek narsist, gerekse o kadar benmerkezci olmayan sıradan insanları etkileyerek kültüre bütün olarak yayılmakta.

Narsisizmi iki temel bağlamda incelemiş araştırmacılar. Narsist kişilik bozukluğu (NKB) ve “normal” narsisizm. Bu çalışmayla genel olarak normal halkın arasına sirayet etmiş “normal” narsisizmi gösteriyorlar bize ve ekliyorlar:

Bu “normal” narsisizm, çok daha yaygın olduğu için, potansiyel olarak çok daha zararlıdır.

2009 yılında ilk baskısını yapan kitap bir sene sonra bize nakil olunmuş. Aradan 9 sene geçmiş. Doğal olarak yazarların söylediklerini gözlemleme, test etme imkânı bulmuş oluyoruz. Bu cümleden sonra doğal olarak gelmesi gereken: “E peki, kitap testten geçti mi? Yazarların önerdikleri hipotezler filan doğru muymuş?” sorularını buraya yazmanın gereksiz olduğunu düşünüyorum. Narsisizm, küresel bir kültürün ismi.

Büyük bir çalışmanın ürünü olan kitap boyunca filmlerden, kliplerden, gazete manşetlerinden, reklamlardan, dergi çıkartmalarından ve daha bir sürü şeyden narsisizme akıcı bir üslupla örnekler getirmişler yazarlar. Okuduğunuzda bu “illetin” gerçekten ne kadar hayatımızda olduğunu görebiliyorsunuz.

Çevremizde, “sosyal medya çevremizde”, ailemizde –ve “hatta” kendimizde- kolayca denk gelebileceğimiz temelsiz gurur, fazlaca kendini methetme, kendini dünyanın merkezinde algılama, bencillik, hedonizm vb. şeyler bizim için bu “normal” narsisizmin göstergeleri olabilir.

Bu kitabı belki de bu göstergeleri daha rahat görmek, narsisizmin gerçekten kanserli bir hücre gibi bireyi ve bilhassa toplumu ne denli zehirlediğini anlayabilmek için okumalıyız.

Kitabın iskeleti “pandeminin analizi” üzerinde şekillenmiş. 4 temel kısım ile bu analiz gerçekleştirilmiş: Tanı, Epideminin Temel Sebepleri, Narsisizmin Semptomları ve Epideminin Seyri ve Tedavisi.

Tanı kısmında 4 bölümde ve bir sürü başlıkta “Narsisizm nedir, ne değildir?” sorularını yanıtlıyor yazarlar. Epideminin temel sebepleri kısmında ana saikleri, narsisizmin bu hale gelmesindeki uzak, yakın birçok ilişkili ögeyi ele alıyorlar. Ebeveynlik, Ünlüler ve medya (süperyayıcılar), sosyal medya… Narsisizmin semptomları kısmında detaylı bir şekilde “normal” narsisizmin özellikleri vurgulanıyor. Kibir, seksi olma arzu ve algısı, estetik, maddecilik, ekonomi tutumları, aşırıcılık gibi ögeler ilk aklıma gelenler. Her bölümden sonra epideminin tedavisi başlığıyla bir fasıla açılmış, bu kısımlar da gerçekten kitabı okurken oluşabilecek “E peki, ne yapmalıyız?” sorularına yanıt olabilecek nitelikte. Seyir ve tedavi kısmında da verilmiş başlıklar hakkında bağlayıcı bir açıklama, epideminin seyrinin tarifi ve çözüm önerileri bulunuyor.

Son satırlarda narsisizmle ilgi olarak verilen çözüm önerileri uygulanmazsa ortaya çıkabilecek sonuçlar arasında -yazarların Amerikalı olmaları dolayısıyla- Amerika’nın gerileyeceği ve Çin’in onu geçebileceği vurgulanıyor. Diyorlar ki: “Umarız bir sonraki kitabımız Narsisizmin Gerilemesi ve Amerika’nın Yeniden Doğuşu olur.”. Burada narsisizmle ilgili bir kitap kaleme alan Amerikalı iki yazarın ülkeleri ve gelecekleri hakkındaki kaygılarını görebiliyoruz. Ben burada “Neler oluyor bize, nereye gidiyoruz?” sorularının romantizminden kaçmak amacıyla kendi kültürümüzün tevazu kavramını, sathi olarak gündüz kuşağı programlarında dahi bahsedilen Kaliforniya sendromunu ve 2018 Türkiye’sinin toplumsal durumunu bir bağlamda düşünme işini hem kitabın hem de bu yazının–“normal narsisizm” her yerde!-okuyucusuna bırakmak istiyorum.

Künye:

Twenge, J. & Campbell, W. (2010). Asrın Vebası: Narsisizm İlleti. (Ö. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları. 445 sayfa.

Yazarlar

Dr. Jean M. Twenge: Yazarı bu kitaptan önce yazdığı “Ben Nesli: Bugünün Gençleri Niçin Bu Kadar Özgüvenli ve İddialı Fakat Bir O Kadar da Depresif ve Kaygılı?” kitabıyla biliyoruz. San Diego Eyalet Üniversitesinde psikoloji profesörü olan Twenge’inmezkür kitabın yanında çok sayıda çalışması da mevcut. Özellikle kuşaklar arası değişim ve sosyal psikoloji alanlarında güzel kaynaklara imza atmış birisi.[1]

Dr. W. KeithCampbell:Georgia Üniversitesinde psikoloji profesörü olan yazarın narsisizm ile çalışmaları ünlüdür. WhenYouLove a Man WhoLovesHimself: How toDealwith a One-wayRelationshipisminde bir kitabı vardı Narsisizm İlleti hazırlandığı sırada.[2]

[1]  Dr. Twenge hakkında bkz.: http://www.jeantwenge.com/about-jean/

[2] Dr. Campbell hakkında bkz.: http://wkeithcampbell.com/about/