Ana Sayfa / Uğur Pamukel

Uğur Pamukel

Uğur Pamukel
TESAD Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Mecdelli Meryem ve Kilise Feminizmi

Magdalalı Meryem

1. Geleneksel Hıristiyanlıkta Mecdelli Meryem Mecdelli Meryem (Mary Magdalene), Batı Hıristiyanlarına göre tövbe etmiş ve Mesih tarafından bağışlanmış bir fahişe[1]. İsminin Mecdelli olmasının sebebi, Celile (Galilee) Denizi kıyısındaki Mecdelle (Magdalene) kasabasından geldiği içindir. Yaşadığı dönemde Meryem, çok popüler bir isim olduğu için, isim karışıklığına sebebiyet verilmemek için yaygın isime sahip …

Devamı

17. Yüzyılda Avrupa’da Kadının Bedeninin Disiplin Altına Alınması Hakkında

kadın tesad avrupa

Giriş Aydınlanma düşüncesi ile anlam kazanmaya başlayan ‘Birey, özel mülkiyet, pozitif hukuk’ gibi kavramlar, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinin teorik altyapısını oluşturan kavramlar olarak kabul edilir. Geç feodalizm ve erken kapitalist sürecin toplumsal tarihine baktığımızda, bu kavramların toplum içinde kadınların dışarıda tutularak gelişme gösterdiğini ve karşılık bulduğunu görürüz.Ortaçağ sürecinde, ait olduğu …

Devamı

Bizans’ta İkona Kırıcılık ve Atinalı İrene

tesad tarih irene yazısı

Giriş Bizans’ta ikona kırıcı dönem, sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda, İmparator III. Leon ve oğlu V. Konstantin’in başlattıkları din reformu ile İsa, Meryem, Azizler, Havariler gibi Doğu Kilisesine ait duvara veya ahşaba, boylarla yapılan tasvirlerin yani ikonaların yasaklandığı, bu ikonaları savunan keşişlere baskı uygulandığı bir dönemdir. Bizans’ın sanat tarihi açısından büyük …

Devamı

İstanbul’da Bir Rus Devrimcisi Lev Troçki

tesad tarih masası troçki yazısı

Lev Troçki, Rus devriminin ve Sovyet tarihinin şüphesiz en önemli figürlerinden birisidir. Hayatının büyük bir kısmı sürgünde geçirmiş olan Troçki, Lenin’in 1924 yılında ölümünden sonra Moskova’da başlayan iktidar kavgasında yer aldı, ön plana çıkan iki isim vardı, Komünist Parti’nin genel sekreteri Stalin ile harbiye komiseri ve Kızılordu’nun başında bulunan Troçki. …

Devamı