Ana Sayfa / Sümeyye Hilal Altun

Sümeyye Hilal Altun

Sümeyye Hilal Altun
TESAD Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Yitirilen Bir Teori: İdealizm

Özet 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşının gerçekleşmesi sonucunda akademik anlamda çalışmalara başlayan uluslararası ilişkilerin ilk teorisi, savaş ve barış üzerine tartışmalar gerçekleştiren ve savaşların nasıl önlenebileceği ve kalıcı barışın nasıl sağlanabileceği sorularına cevap arayan İdealizm olmuştur. Birinci Dünya Savaşından sonra hızla etkisini artırarak ikinci bir savaşı engellemeyi amaçlamış ancak hüsrana …

Devamı

Avrasyacılık: Rusya Ve Türkiye’de Avrasyacılık Anlayışları

Özet       Avrasyacılık, yalnızca jeopolitik bir kavram değil aynı zamanda tarihsel, sosyo-kültürel geçmişi de olan bir düşünce sistemidir. Günümüzdeki anlamıyla Avrasyacılık aslen 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış olsa da 20. yüzyılın sonlarında farklı biçimlerde tekrarlanmıştır. Rusya’nın etkin gücünün Asya ve Avrupa arasında üçüncü bir kıta olan Avrasya’da ortaya çıkmasını sağlayan …

Devamı