Ana Sayfa / Serpil Taşkaya

Serpil Taşkaya

Avatar
TESAD Tarih Masası Yardımcı Direktörü

Weberyan Anlayışa Göre Sosyal Sınıf Teorisinin Tarihsel Analizi

tesad max weber analizi

Öz Çalışmamızın giriş bölümünde Max Weber’in hayatı ele alınmakla birlikte konumuz açısından önem arz eden eserleri ele alınacaktır. Weber’in tarihsel nedensellik ve sosyolojik nedensellikleri incelenecek ve Weber’in tabakalaşmaya bakış açısında uyguladığı olasılığa dayalı çok boyutlu nedensellik yöntemi ve öznel faktörlere verdiği önem üzerinde durulacaktır. Weber’in sosyolojisinde eşitsizlik ve tabakalaşma olasılığa …

Devamı

Lykia Tarihi ve Tarihsel Coğrafyası

tesad lykia yazı tarih masası

ÖZ Antik dönemde Lykia olarak adlandırılan bölge Indos (Dalaman Çayı) Nehri’nden Antalya Körfezi’ne kadar çizilen hattın güneyinde kalan tüm Teke Yarımadası’nı kapsamaktadır. Anadolu’nun güneybatı köşesinde Akdeniz’e doğru çıkıntı oluşturan bu bölge, zor geçit veren yüksek dağları ile uzun kayalık kıyı şeridine sahip, dış etkilere kapalı, korunaklı bir coğrafyadır. Bu yapısıyla …

Devamı

Roma Tarih Yazımı Ve Sextus Aurelius Victor

paul-egell-festnahme-des-sextus-aurelius-victor-durch-den-ze-15976z--thumb-xl

ÖZ Bu araştırma 4. yüzyıl Roma’sında yaşamış tarihçi Sextus Aurelius Victor’un tarih yazıtları ve bu yazıtların üslup ve içerik olarak diğer Romalı tarihçilerden farkı veya arasındaki benzerliklerini ele almaktadır. Roma’nın kuruluşundan Roma imparatorlarına kadar kapsamlı konuları ele almış olan Geç Antik Çağ tarihçisi Aurelius Victor’un eserleri Orta Çağ’da çevrilmiş, böylece …

Devamı

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes

ÖZ İkinci Dünya Savaşından önce ve sonra, aydınların fikirleri, kapitalizmin saygınlığını bir süre de olsa korumak için işe yaramıştır. Sosyalizme ilişkin düşüncelerin yığınlardan kaynaklanmayışı gibi, kapitalizmi kurtaran fikirler de işadamlarından, bankacılardan ya da borsacılardan doğmamıştır. Bu konudaki fikirlerin başlıca kaynağı John Maynard Keynes olmuştur. Keynes, kurtardığı sınıf tarafından parlak olmayan …

Devamı