Ana Sayfa / Mümtaz Büyüknalça

Mümtaz Büyüknalça

Mümtaz Büyüknalça
TESAD Ekonomi Masası Araştırmacı Yazarı

Tarım Küçülürken Tarım Bakanlığı Büyüyor!

Tarım Ekonomisi

Türkiye ekonomisinde tarım; nüfus ve istihdam, beslenme, tarımsal üretim, yurt içi tüketim, tarımın sanayiye olan katkısı, milli gelir ve ödemeler dengesi açsından önemini sürekli koruyan bir sektör konumundadır. Türkiye sahip olduğu coğrafik konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir. Fakat üretimin sağlıklı kayıt altına alınmaması, …

Devamı