Ana Sayfa / Mahmut Atik

Mahmut Atik

Mahmut Atik
TESAD Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) İç Dinamikleri ve Bölgeye Etkileri

Özet Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) resmi olarak 1966 yılında kurulmuştur ancak daha öncesinden dağınık bir şekilde eylemlerine başlamıştır. Yönetimin vergileri arttırması sonucu bir halk hareketi olarak ortaya çıkan örgüt zaman içerisinde desteğini arttırmayı başarmıştır. Diğer örgütlerin aksine FARC, ülke içindeki çiftçiler tarafından oluşturulan direnişçi bir gruptur. İlerleyen süreçte kimliği …

Devamı

IRA (Ireland Republic Army) İç Dinamikleri ve Bölgeye Etkileri

Giriş Son yüzyılın terör örgütlerinin yapısı ve faaliyetleri incelendiğinde, IRA yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu için ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Zira gerek kurulma sebebi gerek gösterdiği faaliyetler ve gerekse siyasi uzantısının varoluşu, örgütü diğer pek çok terör örgütünden farklı bir noktaya taşımaktadır. Bu makalede IRA’nın kuruluş süreci, diğer örgütlerden farklılıkları …

Devamı

Josip Broz Tito ve Bağlantısızlar Hareketi

Giriş Bu çalışma, II. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan iki kutuplu sistemde kendisini ayrı bir konumda gören, o dönemki tanımlamayla Üçüncü Dünya ülkelerini, Bağlantısızlar Hareketini ve topluluğa üye ülkelere rol model olan lider Josip Broz Tito dönemine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Şüphesiz bu devletler topluluğunun anlaşılabilmesi için dönemin konjonktürel durum analizinin yapılması …

Devamı

Cemal Abdül Nasır Dönemi Mısır Dış Politikası

Giriş Mısır, yüzyıllar boyunca dünya medeniyetlerine örnek teşkil eden uygarlık yapısı, zengin tarihi ve farklı kültürel ögeleriyle tarih boyunca insanları cezbetmeyi başarmıştır. Elbette dünya siyaseti ve uluslararası sistem durmaksızın bir değişim içindedir ve Mısır medeniyeti de bu değişime zaman zaman ayak uyduramamıştır. Bunun sonucu olarak süreç içerisinde siyasi, ekonomik, teknolojik …

Devamı