Ana Sayfa / Feyzanur İnce

Feyzanur İnce

Feyzanur İnce
TESAD Genel Sekreteri - Röportaj Birimi Direktörü - Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken / Kitap Analizi

cemal kafadar kim var imiş kitap analizi

Öz Bu yazıda Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Princeton, Harvard, Boğaziçi, Koç gibi üniversitelerde görev almış akademisyen-yazar Cemal Kafadar hocaya ait ‘Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken’ başlıklı eserin incelemesi yapılacaktır. İncelemenin okuyucularına dört makaleden oluşan kitapla ilgili kısaca bilgi verme gayesi güden bu çalışma giriş ve sonuç bölümleri …

Devamı

Hikayesinin Dışına Taşan Bir Özne: Yaşar Nezihe

yaşar nezihe tesad tarih yazı

Öz Daha evvel Sabiha Sertel, Suat Derviş ve Zehra Kosova isimlerinin incelendiği Hikayesinin Dışına Taşan Özne serisinin dördüncü başlığını; Osmanlı feminist hareketinin işçi sınıfından temsilcisi, emeğiyle, şiiriyle direnen bir özne, ‘ilk kadın sosyalist şair’, ‘1 Mayıs şairi’ Yaşar Nezihe oluşturmaktadır. Yaşar Nezihe’nin yaşamındaki kırılmaları, hikayesinin dışınan taşıran olayları ele alma …

Devamı

Hanne Blank/ Bekaretin “El Değmemiş” Tarihi Kitap İncelemesi

Bekaretin el değmemiş tarihi

Hanne Blank, Bekaretin El Değmemiş Tarihi, (çev. Emek Ergün) İletişim Yayınları, İstanbul, 5.Baskı, 2017, 414 sayfa. Öz Hanne Blank’in Bekaretin El Değmemiş Tarihi başlıklı kitabının analizini yapma gayesi güden bu çalışmaya kitabın genel taslağına değinilerek bir giriş yapılacaktır. İncelemenin birinci bölümünde Emek Örgün’ün yazmış olduğu önsöz ibraz edilecek, yazının ikinci …

Devamı

Hikayesinin Dışına Taşan Bir Özne: Zehra Kosova

Zehra Kosova

Öz Daha evvel Sabiha Sertel ve Suat Derviş isimlerinin incelendiği Hikayesinin Dışına Taşan Bir Özne yazı dizisinin üçüncü ismi tütün işçisi kadınların direniş geleneğinin ve mücadelesinin sembolü olan komünist bir işçi kadın, Türkiye’nin ilk kadın sendikacısı olarak kayda geçen Zehra Kosova’dır. Zehra Kosova’nın yaşamını, yaşamındaki kırılmaları ele alacak bu çalışmanın …

Devamı

Marx’ın Tarih Kuramı ve Marksizmin Tarih Yazımı Üzerindeki İzdüşümü

Karl Marx

Öz Ölümünün üzerinden 136 yıl geçmesine rağmen sosyal bilimci, tarihçi, devrimci Karl Marx’ın halen birçok düşünceye, teoriye, harekete öncü olma özelliğini koruyarak ölümsüzlüğünü ilan ettiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu yazıda 14 Mart 1883 yılında ölen teori ile pratiğin birlikteliğinin uyumunu kendi bünyesinde gösteren büyük düşünürün ölüm yıldönümünde fikirlerinden, kavramsal analizlerinden …

Devamı