Ana Sayfa / Fatma Hafızoğlu

Fatma Hafızoğlu

Fatma Hafızoğlu
TESAD Liste Birimi Yazarı

Beş Şehir’ den Biri: Bursa

Bursa

“Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Bu devir, haddizatında bir mucize, bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denebilir. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, Bursa için ruhaniyetli bir şehirdir” …

Devamı

Geleneksel Çocuk Oyunlarından Günümüzdekilere Yolculuk

istop

Oyun, çocuğun deneyimleyerek öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacı ile ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş bazen de kendiliğinden gelişen, mutluluk, heyecan ve merak duygularını içinde barındıran davranışlardan oluşan bir etkinliktir. Günümüzde çocuklar tarafından birçoğu bilinmeyen, geçmişte kalmış geleneksel oyunlarımız vardır. Burada geçmişteki oyunları ve yaşanan dönüşümleri ile günümüz oyunlarını listeleyeceğim. …

Devamı

Türkiye’de Çizgi Roman

Çizgi Roman

Çizgi roman kültürünün Türkiye’deki yansımalarına baktığımızda, bu kültürün 100 yıla yakın bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıcında yabancı kökenli yapımlar etkili olmuştur. Çünkü ülkemizde çizgi romanlar, Amerika ya da İtalya’da olduğu gibi bir sanayi dalına dönüşmemiştir. Bazı gazeteler tarafından finanse edilip desteklenmiş olsa bile gerek nitelik gerek nicelik olarak yabancı …

Devamı

Anaerkil Topluluklar

anaerkil

Latincede ve günümüz batı dillerinde ‘Matriarkal’ olarak telaffuz edilen, Türkçe ’ye anaerkil olarak geçmiş olan terim, kadının etkin ve egemen olduğu bir toplumsallaşmayı ve örgütlenmeyi ifade eder. Egemenlik kadına aittir. Miras ve soy devamlılığının, yine kadına bağlı olduğu bir düzendir. Günümüz antropologlarının büyük bir kısmı, erkek egemenliğini ifade eden ataerkil …

Devamı

İran ( Fars ) Edebiyatı

İran (fars) Edebiyatı

İran Edebiyatı, İslam öncesi dönemlere ait eserlerin birçoğu kaybolmuş olsa dahi, yaklaşık olarak 2500 yıllık bir dönemi kapsayan edebiyattır. Kaynakları bugünkü İran sınırlarının ötelerine, Orta Asya’ya kadar uzanır. Çoğunlukla sözlü aktarımlardan ibaret kalmış olan İran Edebiyatı, kitabelerin, sikkelerin, çivi yazılarının yanı sıra Herodotos gibi tarihçilerin aktarımıyla da kendini gösterebilmiştir. Fars …

Devamı