Ana Sayfa / Coşkun Yavuzel

Coşkun Yavuzel

Coşkun Yavuzel
TESAD Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Kapitalizmin Doğuşuna Tarihsel Bir Bakış

kapitalizmin doğuşu

Giriş Kimi zaman bir siyasi görüş, bir yaşam biçimi, kimi zamansa bir eleştiri aracı, hatta hakaret argümanı olarak kullanılan kapitalizm söylemi, tanımsal açıdan çeşitli tartışmalara yol açan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Bu tanımlar zaman zaman sayfalar dolusu açıklama ve değerlendirme çabalarından oluşurken bazıları ise tek kelimelik özetlemelerden ibarettir. Tek …

Devamı

Kedi Tarihi

İnsanlığın doğa ile kurduğu ilişkinin incelenmesi, tarih bilimi içerisinde oldukça önem arz eden bir konu olarak ele alınmaktadır. İnsanın doğayı keşfi ve onu kendi istekleri doğrultusunda kullanması ise ilk çağlardan günümüze kadar gelişerek devam etmiş bir olgu olarak önümüze çıkar. Bu doğrultudan bakıldığında özellikle hayvanlarla insanlığın ilişkisi tarih boyunca süregelmiş …

Devamı

Stoa Felsefesi

Stoacılık Helenistik dönemde ortaya çıkmış ve hem bu döneme hem de sonraki dönemlere birçok açıdan damga vurmuş bir felsefe sistemidir. Stoacılık, ismini kurucusu Zenon’un derslerini işlediği yer olan Stoa Poikile adlı yerden almıştır ve Stoa Poikile’ye de ismini veren “stoa” kelimesi esasen “üstü kapalı sütunlu yol” anlamına gelmektedir. Bugün bakıldığında …

Devamı