Ana Sayfa / Burakcan Kaymaz

Burakcan Kaymaz

Burakcan Kaymaz
TESAD Tarih Masası Araştırmacı Yazarı

Uluğ Bey ve Semerkant Rasathanesi

Özet Birçok medeniyete yaşam alanı sunan ve imkânlarından faydalandıran Amuderya (Ceyhun) ve Sırderya (Seyhun) arasında bulunan, Arapçada nehrin ötesi anlamına gelen Maveraünnehir özellikle ortaçağ İslam bilim ve medeniyetine çok önemli âlimler, ilim adamları yetiştirmiş bir bölgedir. Genel kabule göre bu bölgede iki önemli gelişme yaşanmış ikiye ayrılmıştır. Bunlardan birincisi, Maveraünnehir’de …

Devamı