Ana Sayfa / Berat B. Aymaz

Berat B. Aymaz

Berat B. Aymaz
TESAD Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı / 01.02.1997 tarihinde Kars’ta doğdu. İlköğretim ve Lise(TM) eğitimini İstanbul’da tamamladı. Ardından 2016-2017 Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler bölümünü, 2017-2018 eğitim öğretim yılı çerçevesinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler bölümünü, ardından Farabi programı kapsamında 2018-2019 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenimine devam etmektedir. İlgi alanlanları; Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Uluslararası Hukuk, Afrika Çalışmaları, Çatışma Çözümü, Enerji Güvenliği, Ortadoğu Çalışmaları’dır.

Avrupa Birliği: Federasyon Mu, Konfederasyon Mu? Tartışması Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

Avrupa Birliği

Özet                         Maastricht Paktı, diğer adıyla Avrupa Birliği Paktı, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu pakt ile 1999’a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine …

Devamı

Somali’ye Dair Bakış: Türkiye ile İlişkiler

“Kapitalizm ve sömürgeci kültür, şehirde yaş ve kuru demeden her şeyi içine alan bir ateş yaktı.“ Ali ŞERİATI “Afrika’nın insanlık tarihine yapmış olduğu en çarpıcı katkı barışçıl bir şekilde devlet olmadan yaşanılabileceğini göstermek olmuştur“ Jean François Bayart ANA HATLARIYLA SOMALİ 1869-1916 yılları arasında kuzey bölgesi Osmanlı’nın parçası olan Somali, 1960 …

Devamı

Fransa’nın Cezayir Soykırımının Cezayir’e Etkisi

‘’Soy-kırımı yapabilen tek canlı insan-dı-r.’’ Giriş Cezayir, tarihinin en çıkmaz ve en zor dönemini Osmanlı’nın idaresinden çıkmasıyla beraber yaşamıştır. Fransa ve İngiltere’nin güç ve iktisadi mücadelesi Cezayir üzerinde uzun vadede olumsuz etikler meydana getirmiştir. Fransa, Cezayir’deki hakimiyetini sağlamak için her türlü yola başvurarak bölgede kanlı bir soykırım işlemiştir. Fransa’nın gayri-meşru …

Devamı

Uluslararası Hukukta Diplomatların Dokunulmazlıkları ve Bağışıklığı

Özet Bu çalışmada karar alıcıların(devletlerin), izledikleri diplomatik süreçler (müzakereler, söylemler vb.) ve bu süreçlerin işletilebilmesinde veya çıkarların yerine getirilebilmesinde belirlenen temsilcilerin haklarının devletler nezdinde korunması işlenmiştir. Diplomatik ilişkilerin güvenilir bir ortamda inşa edilebilmesi gerekmektedir. Diplomatların/diplomatik temsilcilerin kendi devletlerini temsil edebilmelerindeki engellerin ortadan kaldırılmasından ziyade temsilcinin kendi kişisel dokunulmazlıkları, idari ve …

Devamı

Çatışma Yönetimi ve Güvenlik

ÖZET                                  Ulusal ve Uluslararası çatışmaların artışı, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, toplumsal ve hatta etnik sorunların ortaya çıkışı ve bunların yanında yönetimlerin söylemleri, barış çalışmaları,  çatışmanın olumlu ve olumsuz olarak sonuca bağlanmasına katkı sağlamaktadır.  Çatışmanın kökenleri daha eskiye dayanmaktadır. Amaç ‘Bir çatışmayla karşı karşıya kalındığında çatışmanın yönetimi ne olacaktır?’ sorusunu cevaplamaktır. …

Devamı