Ana Sayfa / Aylin Sayarı

Aylin Sayarı

Aylin Sayarı
TESAD Liste Birimi Yazarı

Feminist İktisat

Ortaçağ’dan sonra insanlar bilimsel bilgiye önem vermiş ve insan kendi rasyonalitesini merkeze almıştır. Rasyonellik, aklın egemenliği ve sistematik düşünme, modernizmi betimleyen temel kavramlar haline gelirken, aydınlanma düşüncesi, bilgi edinme yoluyla insanoğlunun doğaya egemen olacağını öngörmektedir. Geçmişten gelen kadın sorunları bu dönemde de devam etmiş ve cinsiyete dayalı baskı sürmüştür. Modernitenin …

Devamı

İktisadi Düşünce Tarihi

Bir toplumda insanların maddi ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı başka soruları doğurmuştur. Bunlar neyin üretileceği, kim için ve ne kadar üretileceği, nasıl üretileceğidir. Bu sorulara verilen cevaplar bireylerin nasıl algıladıkları ve değerleriyle ilgilidir. Toplumdaki bireylerin değerler sistemi ise o gün içinde geçerli olan modeller, teoriler ya da söylemlerden etkilenir. İktisat biliminde büyük …

Devamı

Kapitalizm ve Şizofreni

Filozof Gilles Deleuze ile psikanalist ve politik eylemci Felix Guattari’nin ilk ortak çalışmaları Anti-Oedipus: Kapitalizm ve Şizofreni I 1972 yılında yayınlanmıştır. 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında Parisli entelektüel çevrelerde egemen olan psikanaliz öğretilerine, özellikle Oedipus karmaşası olarak bilinen çağdaş sofuluk biçimine saldırı niteliği taşır. 1.Dönemin Olayları ABD’de 1968 olayları birden …

Devamı

Yakın Zamanda Yaşayan Ekonomistler

Yakın Zamanda Yaşayan Ekonomistler

Bugün bizi endişelendiren şeyler nelerdir? Çoğu insan para için endişeleniyor ve faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Sahip oldukları eğitimin aldıkları paraya değip değmeyeceğini düşünen insanlar ihtiyaç duydukları parayı kazanabilmek için bir işe giriyor. Bazı insanlar masada bulunan yemekleri düşünürken bazı insanlar finansal piyasaların istediklerini yapmalarına izin vermeyeceklerinden endişelenmektedir. Her birimizin kendi …

Devamı

Davranışsal İktisatta Deneyler

Behavioral Economics

Ünlü fizikçi Richard Feynman bilimin temel ilkesi üzerine görüş belirtirken ‘’tüm bilgilerin test edilmesi aslında bir deneydir; deney bilimsel gerçeğin vazgeçilmez değerlendiricisidir’’ şeklinde bir tespitte bulunmuştur. Feynman fizikte bir teorinin test edilip edilmemesi veya yanlışlanabilmesi halinde teorinin doğru olup olmadığı anlayabileceğimiz üzerine vurgu yaptırmıştı. Bu bakımdan iktisat pozitif bir bilim …

Devamı