Antik Yunan
athensinsiders.com

Antik Yunan Dönemi Filozofları

Antik Yunan hem coğrafi hem de sosyal yapısıyla oldukça önemlidir. Ayrıca ‘agora’ adı verilen meydanlarında gerçekleşen konuşmalar, hitabete verdikleri önemle de siyaset, matematik, felsefe gibi daha bir çok alanda öne çıkmışlardır. Bu listeyi bu dönemde yaşayan filozoflar üzerine yapıp kısa açıklamalarda bulunacağım. Sıralamayı yaparken doğum yıllarını esas aldığımı da belirtmek isterim.

♦ Thales MÖ 624 – MÖ 546

Miletlidir. Matematik ve geometri eğitimi almış, astronomi alanında da ilerlemiştir.Felsefi olarak da her şeyin özünün su olduğunu söyler. Günümüzde geometride kullandığımız Thales teoreminin babasıdır.

♦ Anaximandros MÖ 610 – MÖ 546

Sokrates öncesi filozoflardan olan bu kişi ise Thales’in öğrencisidir. Dünyanın silindir şeklinde olduğunu söyler ve dünyayı evrenin merkezine koyar. Bunların dışında evrime dair de fikirleri vardır.

♦ Anaximenes MÖ 585 – MÖ 528

Miletli olup Anaximandros’un öğrencisidir. Milet Okulu’nun son filozofudur. Toprak, ateş, su ve havayı felsefede ilk kez konu edinen kişidir.

♦ Pythagoras (Pisagor) MÖ 570 – MÖ 490

İyonyalı olan bu filozofumuz aynı zamanda matematikçidir. Günümüzde geometride kullandığımız sevimli Pisagor Teoremini bulmuştur.

♦ Ksenofanes MÖ 570 – MÖ 480

Elea Okulu’nun kurucusudur. Parmenides’in hocasıdır. Din alanındaki yorumlarıyla monoteistliğe kapı açmıştır.

 Heraklitos MÖ 535(?)- MÖ 475

Sokrates öncesi filozoflardandır. Efesli olan Heraklitos rasyonalizmi savunmuştur. Ayrıca meşhur ‘Bir nehirde iki kere yıkanılmaz.’sözünün sahibidir.

♦ Parmenides MÖ 515

Bu filozofumuz da rasyonalizmi savunmuş olup kendisi bir doğa filozofudur. Ayrıca evrende her şeyin sabit olduğunu söyler.

♦ Anaksagoras MÖ 510

Tabiat Üzerine adlı bir eseri vardır. Ayrıca Ay ve Güneş’in herhangi bir kutsallığının olmadığını söylemiş. Ay’ın sadece bir taş kütlesi Güneş’in de ateş topu olduğunu söylemiştir.

♦ Empedokles MÖ 495 – MÖ 444

Doğa filozofudur. Dört temel elemanın( ateş, su, toprak, hava) sevgi ve iticilik gücü ile birleşip ayrıldığını söyler.

♦ Elealı Zenon MÖ 490 – MÖ 430

Elea Okulu’nun önemli bir filozofudur. Diyalektik yönteminin kurucusu olup varlığın bir olduğunu çokluğun ise olanaksız olduğunu söyler.

♦ Gorgias MÖ 483 – MÖ 375

İtalya doğumlu olan bu filozof ise bir şey var olamaz, var olsa bile bilinemez, bilinse de başkalarına aktarılamaz der.

♦ Protagoras MÖ 481- MÖ 420

İnsan her şeyin ölçüsüdür diyen Protagoras hayatının büyük çoğunluğu Atina’da geçirmiştir. Sofizmin öncülerindendir.

♦ Samoslu Melissus MÖ 470 – MÖ 430

Elea Okulu’nun önemli isimlerinden ve Parmanides ile Elealı Zenon’un öğrencisidir.

♦ Sokrates MÖ 469-339

Kötülüğün bilginin eksikliğinden geldiğini ve felsefenin bizleri bilmeye yönlendirdiğini söyler.

♦ Prodikos MÖ 465-395

Keos Adası’nda doğmuştur. Retorik Okulu açmıştır. Bu filozof da insanların yararlı gördükleri her şeyi Tanrı zannettiklerini söyler.

♦ Demokritos MÖ 460- MÖ 370

Gülen Filozof diye bilinir. Yaşamı konusunda pek bir bilgi yoktur. Diğer filozoflardan farklı olarak etik konusuna da değinir.

♦ Thrasymakhos MÖ 459- MÖ 400

Platon’un Devleti’nde ortaya çıkar.

♦ Glaukon MÖ 445

Platon’un abisidir. Politeia’da mağara alegorisi kısmında geçer.

♦ Antisthenes MÖ 445- MÖ 365

Kinik Okulu’nun kurucularındandır. Yaşamın amacının mutluluk olduğunu ve buna da erdemli olarak ulaşabileceğimizi söyler.

♦ Hippias MÖ 443- MÖ 399

Sofistlerdendir. Aynı zamanda matematikçidir.

♦ Platon MÖ 427- MÖ 347

Sokrates’in öğrencisi, Aristoteles’in hocasıdır. Devlet kitabı günümüzde özellikle siyaset bilimi öğrencilerinin başucu kitabıdır.

♦ Diogenes MÖ 412-323

Sinoplu olup Yunanistan’da sürgün hayatı sürmüştür. Antisthenes’in öğrencisidir.

♦ Aristoteles MÖ 384- MÖ 322

Felsefe, siyaset, fizik gibi birçok alanda etkilidir.

♦ Kıbrıslı Zenon MÖ 335-MÖ 263

Stoa Okulu’nun kurucularındandır.

♦ Kallikles

MÖ dördüncü yüzyılda yaşamıştır.

♦ Leukippos

MÖ beşinci yüzyılda yaşamıştır.

 


Kaynakça

https://www.bilimveutopya.com.tr

http://www.felsefe.gen.tr/leukippos_kimdir.asp

https://www.britannica.com/biography/Thales-of-Miletus

https://www.iep.utm.edu/thales/

https://tr.m.wikiquote.org/wiki/Diyojen

https://www.turkedebiyati.org/aristofanes.html

http://www.felsefe.gen.tr/kallikles_callicles_kimdir.asp