alman

Alman Edebiyatı Kitap Listesi

Alman edebiyatından bahsederken aklımıza gelmesi gereken ana sorulardan biri yazarlarının ve düşünürlerinin literatüre neler kattığıdır. Okurken sizi farklı dünyalara gerek felsefik gerekse de kurgu anlamında sürükleyici romanları burada buluyorsunuz. Vazgeçemezsiniz okumaktan Almanların usta kalemlerini ve Alman yazar olarak edebiyat sahnesinde yer almalarını sağlayan düşüncelerini okumadan geçemezsiniz.

 Goethe


1771: Heidenröslein, şiir
1773: Prometheus, şiir
1773: Götz von Berlichingen, drama
1774: Genç Werther’in Acıları, roman
1774: Der König in Thule, şiir
1775: Stella, tragedya
1782: Der Erlkönig, şiir
1787: Iphigenie auf Tauris, drama
1786: Novella, öykü
1788: Egmont, drama
1790: Bitkilerin Metamorfozu, bilimsel deneme
1790: Torquato Tasso, drama
1790: Römische Elegien, şiir koleksiyonu
1793: Mainz Kuşatması, düz yazı
1794: Reineke Fuchs, fabl
1795: Das Märchen (Yeşil Yılan ve Güzel Lily), peri masalı
1794-95: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, peri masalları içeren öykü Das Märchen
1795-96 (Friedrich Schiller ile ortak yapıt): Die Xenien, epigram toplaması
1796: Wilhelm Meisters Lehrjahre, roman
1797: Der Zauberlehrling, şiir; Fantasia Film tarafından animasyon haline getirilmiştir.
1798: Hermann ve Dorothea, destansı şiir
1798: Die Weissagungen des Bakis
1798/01: Propyläen, periyodik
1803: Die Natürliche Tochter, Fransız devrimi üzerine bölümler içeren oyun
1805: Winkelmann
1808: Faust, Dramanın ilk parçası
1809: Die Wahlverwandtschaften, roman
1810: Renklerin Teorisi, Bilimsel yazı
1811-1830: Aus Meinem Leben: Dichtung und Wahrheit, 4 parçalık otobiyografik çalışma
1813: Bulgu, şiir
1817: İtalya Seyahati, gezi yazısı
1819: Divan.
1821: Wilhelm Meisters Wanderjahre, oder Die Entsagenden (Wilhelm Meister’s Journeyman Years, or the Renunciants/Wilhelm Meister’s Travels), roman
1823: Marienbad Elegy, şiir
1832: Faust, drama
1832/33: Nachgelassene Schriften
1836: Goethe ile Sohbet

Heinrich von Kleist


1803 Die Familie Schroffenstein, , (-Schroffenstein Ailesi”)
1807 Amphitryon,
1808; Penthesilea, –
1809; Die Hemiannsschlacht, (Hermann Muharebesi)
1810, Das Kdtchen von Heilbronn, 1810, (Heil-bronnilu Katchen”)
1811, Der zerbrochene Krug, (Kink Testi)
1821 Prinz von Homburg, (o.s.),
1810, Erzah-lungen, (Hikayeler)
1952, Sdmtliche Werke and Briefe, H.Sembdner ( Bütün Yapıtları ve Mektuplan”).

Nietzsche


Zerdüşt
İyinin ve Kötünün Ötesinde,
Böyle Buyurdu Zerdüşt, Zerdüşt,
Yunan Tragedyası, Putların Batışı, Ecco Homo,
Putların Alacakaranlığı,
Deccal, Tarihin Zaman İçin Yararı ve Sakıncası,
David Straus,
Eğitici Olarak Schopenhauer,
Seçilmiş Mektuplar,
Hristiyanlığa Lanet,
Zamana Aykırı Bakışlar,
Gezgin ve Gölgesi,
Tanrı ve Günah,
Kişi Nasıl Kendisi Olur,
Güç İstenci,
Aklın Serüveni ve İsyanı,
Aforizmalar

 Franz Kafka


Kafka’nın yaşadığı dönemde yayımlanan eserleri:
1909 – Ein Damenbrevier
1909 – Gespräch mit dem Beter (Dua Eden Adamla Sohbet)
1909 – Gespräch mit dem Betrunkenen (Sarhoşlarla Sohbet)
1909 – Die Aeroplane in Brescia (Brescia’daki Uçaklar)
1912 – Großer Lärm (Büyük Gürültü)
1913 – Betrachtung (Gözlem)
1913 – Das Urteil (Yargı)
1913 – Der Heizer (Ateşçi) Amerika olarak bilinen romanın ilk bölümü
1915 – Die Verwandlung (Dönüşüm)
1915 – Vor dem Gesetz (Yasanın Önünde) Dava adlı romanın bir bölümü
1918 – Der Mord (Cinayet); Kardeş Katili öyküsünün ilk hali (1919)
1918 – Ein Landarzt (Bir Köy Hekimi) 13 öyküden oluşan bir kitap; aralarında On Bir Oğul ve Bir Akademiye Rapor öyküleri de bulunmaktadır
1919 – In der Strafkolonie (Ceza Sömürgesi)
1921 – Der Kübelreiter
1924 – Ein Hungerkünstler (Açlık Sanatçısı)
Kafka’nın ölümünden sonra yayımlanan eserleri:
1904-1905 – Beschreibung eines Kampfes (Bir Savaşın Tasfiri)
1907-1908 – Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande (Taşrada Düğün Hazırlıkları)
1914 – Erinnerungen an die Kaldabahn (Kaldabahn Hatıraları)
1914-1915 – Der Dorfschullehrer (Köy Öğretmeni)
1915 – Blumfeld, ein älterer Junggeselle
1916-1917 – Der Gruftwächter
1916-1917 – Die Brücke (Köprü) Brod’un Başlığı
1917 – Eine Kreuzung
1917 – Der Schlag ans Hoftor (Çiftlik Kapısına Vuruş) Brod’un Başlığı
1917 – Der Jäger Gracchus (Avcı Gracchus) Brod’un Başlığı
1917 – Beim Bau der Chinesischen Mauer (Çin Seddi’nin İnşaasında)
1917 – Eine alltägliche Verwirrung Brod’un Başlığı
1917 – Der Nachbar (Komşu) Brod’un Başlığı
1919 – Brief an den Vater (Babaya Mektup)
1920 – Heimkehr Brod’un Başlığı
1920 – Die Abweisung (Geri Çevrilme)
1920 – Zur Frage der Gesetze (Yasalar Sorunu Üzerine)
1920 – Das Stadtwappen (Kent Arması) Brod’un Başlığı
1920 – Kleine Fabel (Küçük Fabl) Brod’un Başlığı
1920 – Die Truppenaushebung
1922 – Forschungen eines Hundes (Bir Köpeğin Araştırmaları) Brod’un Başlığı
1922 – Das Ehepaar
1922 – Der Aufbruch (Gezinti)
1922 – Gibs auf Brod’un Başlığı
1923-1924 – Der Bau Brod’un Başlığı
1925 – Der Prozess (Dava)
1926 – Das Schloss (Şato)
1927 – Der Verschollene (Amerika) İlk olarak 1912 yılında Kayıp olarak tasarlandı, fakat Brod tarafından Amerika olarak yayımlandı.

 Arthur Schopenhauer


Aşka ve Kadınlara Dair
Seçkinlik ve Sıradanlık Üzerine
Hayatın Anlamı
Okumak, Yazmak ve Yaşamak Üzerine
Üniversiteler ve Felsefe
Hukuk, Ahlak ve Siyaset Üzerine
Din Üzerine
Güzelin Metafiziği
Okumaya ve Okumuşlara Dair
Tartışma Sanatının İncelikleri
Ölümün Anlamı
Bilmek ve İstemek
Bilim ve Bilgelik
Felsefe Tarihinden Kesitler
İdeal ve Gerçek

 Leibniz


Metafizik konuşmalar
İnsan zihni üzerine yeni denemeler
Theodizee
Monadenlehre

 Immanuel Kant

1781 Kritik der reinen Vernunft (Saf Aklın Eleştirisi)
1783 Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik (Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena)
1785 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi)
1788 Kritik der praktischen Vernunft (Pratik Aklın Eleştirisi)
1790 Kritik der Urteilkraft (Yargı Gücünün Eleştirisi)
1793 Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (Salt Aklın Sınırları İçinde Din)
1797 Metaphysik der Sitten (Ahlâk Metafiziği)

Hegel


1795, Das Leben jesus (İsa’nın Yaşamı, XX. yy’da basıldı)
1801Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie (Fichte ve Schelling’in Felsefe Sistemleri Arasındaki Fark)
1807Die Phânomenologie des Geistes (Tinin Fenomenolojisi)
1812-1816 Wissenschaft der Logik (Mantığın Bilimi)
1817 Enzyk-lopadie der Philosophischen Wissenschaften in Grundriss (Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi)
1821 Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hukuk Felsefesinin Temelleri)
1837 Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (Tarih Felsefesi Üstüne Dersler)

Herder


1767-1768 Fragmenta Ober die neuere deutsche Literatür,(Yeni AlmanYazınıÜstüne Metinler);
1772, Über den Ursprung der Sprache, (Dilin Kaynağı Üstüne”);
1774, Auch eine Philosopbie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, (insanlığın Kültürü Konusunda Tarihin Felsefesi°);
1778, Stimmen der Völker in Liedem, (“Şarkılarda Ulusların Düşünceleri.”);
1784-1791Ide-en zur Philosopbie der Menschheit, (İnsanlık Tarihinin Felsefesi Üstüne Düşünceler”);
1793-1797, Briefe zur Be-förderung der Humanitaet, (“Hcımanizmin Gelişmesi Üstüne Mektuplar”);
1799, Verstand und Erfahrung, Vemunft und Sprache, eine Metakdtik zur Kritik der reinen Vemunft, (Anlık ve Deney, Us ve Dil, Salt Usun Eleştirisi Konusunda Bir Son Eleştiri”).

 Fichte


1792 Versuch einer Kritik aller Offenbarung (Her Tanrısal İlhamın Eleştirisi)
1793 Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die fran- zösische Revolution (Halkın Fransız Devrimi Üstüne Yargılarını Düzeltme Çabalarına Katkılar)
1794Grandlage der gesamten YVissen- schaftslehre (Tüm Bilimsel Öğretinin Temeli)
Grundlage des Natur- rechts und Prinzipien der Wissen- schaftslehre (Bilim Kuramının 1796 İlkelerine Göre Doğal Hukukun Temelleri)
1798 System der Sitten- lehre nach den Prinzipien der Wis- senschaftslehre (Bilim İlkeleri Açısından Ahlak Sistemi)
1800 Die Bestimmung des Menschen (İnsanın Yönelimi)
1800 Der geschlossene Handelsstaat (Kapalı Ticaret Devleti)
1806 Die Anvveisung zum seligen Leben, oder Religionslehre (Tanrı Yolunda Yaşama Giriş ya da Din Öğretisi)
1808 Reden an die deutsche Nation (Alman Ulusuna Söylevler)

Heidegger


1927Sein und Zeit (Varlık ve Zaman)
1929 Kant und das Problem der Metaphysik (Kant ve Metafizik Sorunu)
1929 Vom Wessen des Grundes (Temel Varlık Üstüne)
1929 Was İst Metaphysik (Metafizik Nedir)
1947 Vom Wesen der Wahrheit (Gerçeğin Özü)
1947 Über den Humanismus (Hümanizm Üstüne)
1956 Satz vom Grund (Temel Söz,)
1959 Unterwegs zur Sprache (Dilin Yolları)
1961 Nietzsche
1962 Die Frage nach dem Ding (Eşya Üstüne Sorular)
1963 Kants These über das Sein (Kant’ın Varlık Konusundaki Savı)
1963 Die Technik und die Lehre (Teknik ve Öğreti)

Schelling


1796, Vom leh als Prinzip der Philosophie, (“Felsefenin ilkesi olarak Ben Üstüne.);
1797, Ideen zu einer Philosophie der Natur, (“Bir Doğa Felsefesi Üstüne Düşünceler”);
1798, Von der Weltseele. (“Evren Tini Üstüne”);
1800, System der transzendentalen Idealismus, (“Aşkın İdealizmin Dizgesi”)] Uher das 1809, Wesen per menschlichen Freiheit, (İnsan Özgürlüğünün Özü Üstüne*);
1841, Philosophie der Mythologie und der Offenbarung, (“Söylence ve Tannsal Bildirinin Felsefesi”);
1856-1861, Sdmt-liche Werke, (ö.s.), 14 cilt, (“Bütün Yapıtlar”).

Grimm Kardeşler


Gençlik Hikâyeleri,
Masallar,
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler,
Mavi Işık,
Pembe Şapkalı Kız,
Parmak Çocuk,
Hansel ve Grethel,
Pamuk Prenses, Ormandaki Ev,
Rapunzzel,
Seçilmiş Grimm Masalları,
Sihirli Sopa,
Dans Eden Papuçlar,
Su Perileri,
Altın Kaz,
Altın Saçlı Prenses.

Schiller


Schiller’in Tiyatro eserleri
Haydutlar (1781)
Hile ve Aşk (1783)
Fiesco’nun Genua’ya Yemini (1784)
Könners Vormittag (1787)
Don Karlos (1787/1788,)
Wallenstein Üçlemesi (1799)
Maria Stuart (1800)
Orleans Bakiresi (1801)
Messinalı Gelin (1803)
Wilhelm Tell (1803/1804)
Sanatın Biatı (1804)
Demetrius (Tamamlanmadı, 1805)

Schiller’in Düzyazıları
Onursuz Suçlu (1786)
Ruhların Tanığı (Fragman)
Yüce bir davranış.

Schiller’in Lirik eserleri
Johann Christian Weckherlin’in Genç Yaşta Ölümüne Ağıtlar (1781)
Sevince Kasideler (1786)
Boyun Eğme (1786)
Yunan Tanrıçaları (ilk sürüm 1788, ikinci sürüm 1800)
Hektor’ün Vedası (1790)
Sais’e Sisli Resim (1795)
Dünyanın İkiye Bölünmesi (1795)
Dalgıç (1797)
Ibikus’un Turnaları (1797)
Ritter Toggenburg (1797)
Eldiven (1797)
Eisenhammer’a Yolculuk (1797)
Polykrates’in Yüzüğü (1798)
Uçurtma Savaşı (1798)
Kefalet (1798)
Çanın Şarkısı (1799)
Naenie/ Nänie (1800)
Yeni Yüzyıla Giriş (1800)
Zafer Töreni (1803)

Schiller’in Felsefi yazıları
Fizyolojinin Felsefesi (1779)
İnsanın Vahşi Doğası ve Ruhu ile İlişkisi Üzerine (1780)
Tiyatro Eserine Ahlâki bir Kurum Olarak Bakmak (1784)
Trajik Olaylar Karşısında Duyulan Hazzın Nedenleri Üzerine (1792)
Augustenburg Mektupları (1793)
İncelik ve Onur Üzerine (1793)
Kallias Mektupları (1793)
İnsanın estetik terbiyesi üzerine (1795)
Doğal ve Duygulu Şiir Üzerine (1795)
Dilettantizm Üzerine /Amatörlük Üzerine (1799, Johann Wolfgang Goethe ile Birlikte) Yücelik Üzerine (1801)

Schiller’in Tarihi eserleri
Birleşik Hollanda’nın, İspanya Hükümeti’nden Ayrılışının Tarihi (1788)
Dünya tarihi nedir ve ne amaçla okutulur? (26 Mayıs 1789-1790)
Otuz Yıl Savaşının Tarihi (1790)

Schiller’in Çevirileri ve uyarlamaları
Euripides: Iphigenie Auris’te Euripides sahneleri (Scenen aus den Phönizierinnen) William Shakespeare: Macbeth Turandot (Carlo Gozzi’den sonra 1801)
Amca Rolünde Yeğen (Komedi/Louis-Benoît Picard’den sonra 1803) Der Parasit oder Die Kunst, sein Glück zu machen (Komedi, Picard’dan sonra 1803)
Racine: Phèdre (1805)
Denis Diderot: Jacques le fataliste et son maître (Bazı kısımları “Dişil İntikamın Tuhaf Bir Örneği” başlığı altında çevrildi. 1785)

Schiller’in Yayınlanan dergileri
Wirtembergisches Repertorium
Thalia
Die Horen (1795)

Stefan Zweig


Yürek Çöküntüsü (Varlık Yayınları, 1970)
Herkesin Dostu Anton (Varlık Yayınları)
Dünün Dünyası (Can Yayınları, 1985)
Bir Kadının Yirmi Dört Saati (Oda Yayınları, 1986)
Yarının Tarihi (Can Yayınları, 1991)
Kendileri ile Savaşanlar (1. Cilt) (İş Bankası Yayınları, 1991)
Üç Büyük Usta: Balzac, Dickens, Dostoyevski (2. Cilt) (İş Bankası Yayınları, 1991)
Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar: Casanova, Stendhal, Tolstoy (3. Cilt) (İş Bankası Yayınları, 1991)
Lyon’da Düğün (Can Yayınları, 1992)
Yıldızın Parladığı Anlar (Can Yayınları, 1995)
Karışık Duygular (Milliyet Yayınları, 1995)
Satranç (Can Yayınları, 1997)
Günlükler (Can Yayınları, 1997)
Değişim Rüzgârı (Can Yayınları, 1998)
Calvin’e Karşı Castellio ya da Köleliğe Karşı Özgür Düşünce (Çiviyazıları Yayınları, 1998)
Fouche, Bir Politikacının Portresi (Can Yayınları, 1999)
Tehlikeli Merhamet (Babil Yayınları, 2000)
Amok Koşucusu (Can Yayınları, 2000)
Balzac, Bir Yaşam Öyküsü (Kabalcı Yayınları, 2002)
Magellan (Kabalcı Yayınları, 2002)
Freud ve Öğretisi (Papirüs Yayınları, 2003)
Yakıcı Sır (Evrensel Basın Yayın, 2004)
Ruh Yoluyla Tedavi (İmge Kitabevi Yayınları, 2005)
Mektuplaşmalar (Yordam Kitap, 2007)
Buluşmalar (Yordam Kitap, 2008)

 


Kaynakça
https://www.turkedebiyati.org/alman_edebiyati.html
http://www.edebiyatogretmeni.com/alman-edebiyati/alman-edebiyati-donemleri-ozellikleri-1
https://www.turkcebilgi.com/alman_edebiyat%C4%B1
http://www.yenihayat.de/2010/02/23/dunden-bugune-alman-edebiyati/
http://www.yasamaugrasi.com/kultursanat/stefan-zweig-hayati-ve-eserleri-1881-1942.html

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir