Size daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde çerezler bulundurmaktayız. Gizlilik Politikamızı öğrenmek için tıklayınız. Ayrıca kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında TESAD ile iletişime geçen her birey, iletişim verilerinin paylaşılmasını ve ilgili TESAD birimlerince kullanılmasını kabul beyan ve taahhüt eder.
alman
Kaynak: Capital

Alman Birliği Neden Bir Başarı Hikayesidir?

Doğu ve Batı Almanyanın birleşmesinin ekonomik sicili kesinlikle kusursuz değildir ama yine de bir başarı öyküsüdür.

Duvarın yıkılmasının 30. yıldönümü için yapılan büyük kutlamalar sona erdi. Barışçıl bir şekilde gerçekleşen bu devrimden beri Almanya’da tahmin ettiğimden de fazla şey değişti.  9 Ekim haftasında yapılan konuşmalarda da dile getirilen birtakım sorunlara rağmen, bu dönem için genel olarak olumlu bir tablo çizebiliriz.

Almanya’nın birleşmesi, politik olarak Avrupa için büyük bir başarı olarak görülüyor. NATO ve Avrupa Birliği’ne sıkı sıkıya bağlı olan birleşmiş Almanya, Avrupa’nın ortasında istikrarlı, kendine güvenen bir ülke haline geldi ve tarihinde ilk kez tüm komşularıyla iyi geçiniyor. Ekonomik açıdan ise büyük başarıların gerçekleşmesi biraz zaman aldı. Her şeyden önce, sosyalizmin çöküşü arkasında henüz iyileşmeyen birtakım yaralar bıraktı.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından kısa bir süre sonra, eksik verilere dayanarak, Doğu Almanya’nın Batı Almanya’ya nispeten sadece üçte bir oranında üretime sahip olduğunu tahmin etmiştim. Geriye dönüp bakıldığında, sosyalizmin bu yok edici yargısının bile fazla iyimser olduğu ortaya çıktı. Bu analize dayanarak, Ocak 1990 sonunda, fiyatları ve ücretleri 2’ye 1 oranında Doğu’dan Almanya’ya çevirmek için bir teklif sundum. Bundesbank (Almanya Merkez Bankası) bu teklifi kabul ederken, dönemin Şansölyesi Kohl siyasi olarak anlaşılabilir nedenlerle teklifi aniden reddetti.

Yüksek Sosyal Maliyetler

1 Temmuz 1990’daki para birliğiyle, Doğu Almanya ücret maliyetleri yerel üretimin iki katından fazla oldu. Bu nedenle üretim ve istihdamdaki düşüş, benzer şekilde yapılandırılan Çekoslovakya’da yaşananların ötesine geçti.

Bu, yeni federal eyaletlerdeki net 1,2 milyon vatandaşı 1990 ile 2011 yılları arasında şansını Batı’da aramasının birçok nedeninden biri haline geldi. Doğu Alman şirketlerinin yatırımlar ve daha kaliteli ürünlerle Batı’dan gelen zorlu rekabete karşı koyabilecek zamanı yoktu.

Tüm Almanya’nın iyiliği için Doğu Almanya’nın yaşam standartlarını cömertçe yükseltme kararı doğruydu. Seçilen rotanın masraflı olduğu ortaya çıktı. Şirketlere aşırı ücret maliyetleri dayatmak ve ardından ekonomik çöküşün olağanüstü yüksek sosyal maliyetlerini üstlenmek yerine, doğrudan Doğu Almanya’da ücretleri, emekli maaşlarını ve diğer gelirleri sübvanse etmek daha iyi olurdu. Üretimde daha az belirgin bir düşüş, transfer ihtiyacını ve işsizliğin sosyal maliyetini azaltabilirdi.

Sosyal güvenlik fonlarına talebin aşırı fazla olması ve buna bağlı olarak çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik fonlarına ödemek zorunda oldukları katkı paylarındaki artış, Almanya’nın 1992’den itibaren ekonomik düşüşünün devam etmesine sebep oldu. Reformların ülkesi yavaş yavaş “Avrupa’nın hasta adamı” haline geldi. Yeni federal eyaletlerde işsizlik oranı, 2005 yılında yüzde 18,7 ile zirveye ulaştı.

Gündem Siyaseti Sayesinde Arkanı Dön

Sadece 2003’te “Gündem 2010” etrafında yapılan reformlar, tüm ülkenin ekonomik dönüşünü başlattı. İşgücü piyasasında daha fazla esneklik oluşturularak ve bazı sosyal yardımların, Almanya’nın karşılayabileceği miktar ile sınırlandırılarak yeniden yapılandırıldı. 2006 yılının başından bu yana sosyal güvenlik primlerine tabi istihdamdaki 7,3 milyondan fazla artış sayesinde, Almanya bugün tam istihdamdan ve ulusal bütçe fazlasından yararlanıyor. Ülke aynı zamanda mevcut ekonomik gerilemeye karşı iyi donanımlıdır.

Yeni federal eyaletlerdeki harcanabilir gelir, artık Batı seviyesinin %85’ine ulaştı. Kiralardaki ve diğer bazı konum bazlı fiyatlardaki farklılıklara göre ayarlandığında, Batı ile Doğu arasındaki gerçek satın alma gücündeki boşluk %10’un altına düştü. Diğer ülkelerdeki bölgesel farklılıklara göre ölçüldüğünde, bu oldukça düşük bir değerdir.

Bugün Almanya’daki gerçek uçurum artık Doğu ile Batı arasında işlemiyor. Bunun yerine, yeni federal eyaletlerdeki Berlin, Leipzig ve diğer şehirleri içeren başarılı şehir merkezleri, nüfusları küçülen bazı kırsal ve / veya sanayisizleştirilmiş bölgelerde öne çıkıyor. Sosyalizmin mirası ve değişimin acısının bir sonucu olarak, yeni federal eyaletlerde “geride kalmış” hisseden bölgelerin oranı, Batı’dakinden daha fazladır. AfD’nin (Almanya için Alternatif), Doğu’da Batı’dan daha başarılı olmasının nedenlerinden biri budur. Ancak genel olarak, Almanya’nın yeniden birleşmesi artık ekonomik bir başarı olarak da görülebilir.

Berlin Duvarı’nın Yıkılışından 30 Yıl Sonra Çıkarılabilecek Dört Ders

Alman deneyiminden birkaç ders çıkarılabilir:

  • İyi düzenlenmiş bir piyasa ekonomisi çalışır ancak sosyalizm çalışmaz. Günümüzde her zamankinden daha katı kira üst sınırlarını öneren veya hatta büyük şehirlerde konut arzını artırmak yerine kamulaştırmayı düşünmek isteyenler, bu öğretiye lütfen dikkat etsinler.
  • Bir toplum maddi olarak zayıf üyelerin gelirlerini arttırmak istiyorsa, Almanya’nın bir bütün olarak haklı bir şekilde yeni federal eyaletlerdeki insanlar için istediği gibi, bunu şirketlerin maliyetlerini yükseltmeyecek şekilde yapılmalıdır. Çünkü çok fazla iş kârsız hale gelirse, ülkede dağıtılabilecek katma değer oranı da azalır.
  • 1993 ile 2003 yılları arasında olduğu gibi ekonomik reformları ertelemek, maliyetleri gereksiz yere artırmaktadır. Siyaset, istenmeyen gelişmeleri düzeltmek için ne kadar erken harekete geçerse, kesintiler o kadar az belirginleşir. Bu bilgi de artık siyasi operasyonlarda ve kamusal tartışmalarda yeterince dikkate alınmamaktadır.
  • Politikacılar, demografik değişimi aktif olarak desteklemelidir. Akıllı bir bölgesel politika ile nüfusun azaldığı bölgeler desteklenmelidir. Örneğin, ulaşım altyapısını genişletirken, hızlı demiryolu bağlantıları ile giderek daha fazla bölgeyi gelişen kent merkezlerine bağlamaya öncelik verilmelidir. Bu bölgelere daha fazla yolcunun taşınması, oradaki durumu istikrarlı hale getirecek ve aynı zamanda büyükşehir bölgelerindeki konut sıkıntısını ortadan kaldıracaktır.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından otuz yıl sonra yapılacak çok şey var. Politikacılar bu dönemden alınan derslere ne kadar çok dikkat ederse, sonraki görevlerle baş etmek o kadar kolay olur.  Ama her şeyden önce, 30 yıl sonra, yeni federal eyaletlerdeki insanların, duvarın yıkılmasından önce hayal bile edemeyeceği bir özgürlüğe ve refaha kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bunu, öncelikle, 1989’daki barışçıl devrim için kendi takdire şayan cesaretlerine ve daha sonra sosyalizm tarafından etkilenen bölgelerin yeniden inşasında elde ettikleri başarılara borçludurlar.  Bunun için de büyük saygıyı ve bütün Almanya’nın güçlü bir teşekkürünü hak ediyorlar.

Yazar: Holger Schmieding

Kaynak: Capital