Açıköğretim Psikoloji Bölümü Hakkında

Eğitim sistemi içinde gündemde bulunan Psikoloji biliminin açıköğretim bölümü olması hakkında Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği’nin görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşma gerekliliği doğmuştur. Üniversitenin her bölümünün kritik öneme sahip olduğu gerçeği göz önüne geldiğinde kurum olarak açıklama yapma gereği doğmuş ve dernek psikologlarımız tarafından bu konu hakkında belirli sebepler aşağıda sıralanmıştır.

 • Psikoloji bilimi teorik olduğu kadar uygulamalı da bir bilimdir.
 • Uzaktan eğitim ile sürdürülen açık öğretim programları yalnızca teorik bilgi vermektedir, bu anlamda açık öğretimde psikoloji eğitimi uygulamalı eğitim olmamasından dolayı eksik kalacaktır.
 • Hâlihazırda psikoloji eğitimi veren üniversiteler çok sayıda mezun vermektedir.
 • Uygun şartlarda iş bulunması ve yeterli maaş alınması konusunda sıkıntı yaşayan psikoloji bölümü mezunları bu konudaki problemleri aşamamışken bir yandan da açık öğretim mezunlarının alana gelmesiyle durum daha da kötüleşecektir.
 • Psikoloji alanına ilgi duyulması ile sadece teorik eğitimin alınması, yetkin bir psikolog olunması için yeterli değildir.
 • Sadece teorik eğitim almış ve alanında uzman akademisyenlerden uygulamalı eğitim almamış, mesleki etik bilgi ve beceriler bakımından yeterli donanıma sahip olamayacak olan açık öğretim psikoloji bölümü mezunu psikologların varlığı kabul edilemez.
 • Gözlem gözetim ve deney ortamları, psikoloji alt alanı laboratuvarları, test uygulama eğitimleri ve ek olarak da lisansüstü süreçlerde verilecek süpervizyon eğitimleri olmaksızın psikologluk mesleğini icra etmek mümkün değildir.
 • Mevcut şartlarda, açık öğretimde psikoloji eğitiminin verilmesi değil hâlihazırda psikoloji eğitimi veren üniversitelerin lisans eğitimlerinde iyileştirme yapılması tartışma konusu edilmelidir.
 • Psikoloji alanında yer alan bireyler meslek yasasının yokluğundan ve alan talanından muzdarip durumdadır.
 • Bunlara ek olarak açık öğretim üzerinden psikoloji eğitiminin verilmesi söz konusu olursa bu alanda eğitim alan ve yetkin konumda bulunan bireylerin hâlihazırda var olan problemlerin yanı sıra bu tarz bir problem ile uğraşmaları da gerekecektir.
 • Bu ayrıca yalnızca psikoloji bölümü lisans öğrencilerini, mezunlarını ve akademisyenlerini ilgilendiren bir mesele olmaktan öte toplum ruh sağlığını ilgilendiren bir meseledir.
 • Psikoloji bilimi lisans, lisansüstü ve ek eğitimler olmak üzere hiç bitmeyen bir eğitim sürecine sahiptir.

TESAD Ailesi olarak toplumun her bireyinin ruh sağlığının ne kadar hassas olduğunun ve bu bireylerin toplumu oluşturduğunun yüksek derecede bilincindeyiz. Kurum içi psikolojiyi önemli derecede önemserken toplumun genelini etkileyecek bir karar hakkında görüş belirtme zorunluluğumuz bir sivil toplum örgütü olarak doğmuştur. Dileriz bu talihsiz karar en kısa sürede olması gerektiği şekilde düzeltilerek psikoloji bilimine hak ettiği değer verilir. Toplumu oluşturan hiçbir bireyin ruhsal durumu tehlikeye atılmamalı ve bireyleri etkileyecek bu durum konusunda gecikmesiz bir aksiyon alınması elzemdir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tarih Ekonomi ve Siyaset Araştırmaları Derneği