dünya savaşı

2. Dünya Savaşı

2.Dünya Savaşı

Giriş

1. Dünya Savaşı Avrupa’da kararsızlık yaratmıştı. 20 yıl sonra patlak veren ve daha fazla yıkıcı olduğunu kanıtlamış olan diğer bir uluslararası çatışma sahneyi alıyordu.

Ekonomik ve siyasi açıdan istikrarsız Almanya’da iktidara yükselen Adolf Hitler ve onun Nazi Partisi milleti yeniden onaracak, Japonya ve İtalya ile stratejik anlaşmalar imzalayacaktı, bunun sebebi ise dünyayı kendi egemenliği altında domine etmek istemesiydi. Hitler’in Polonya’yı istilası Ekim 1919’a kadar sürdü. İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı başlamış oluyordu. Önümüzdeki 6 yıl içinde bu çatışma birçok hayat aldı birçok yeri yok etti ve eski savaşlara oranla dünyaya mal oldu. Tahmini olarak 45-60 milyon arası insan öldü ve Hitler’in şeytani ”Nihai Çözüm” fikrinin bir parçası olarak 6 milyon Yahudi Nazi toplama kamplarında katledildi. Bilinin adıyla soykırımdı.

2. Dünya Savaşı’na Doğru

Büyük Savaşın tahribatı Avrupa’yı büyük ölçüde istikrarsızlaştırmıştı ve birçok bakımdan 2. Dünya Savaşı önceki çatışmalardan kalan çözülmemiş konularla beraber ortaya çıkmıştır. Özellikle siyasi ekonomik kararsızlık içinde olan Almanya kalan kızgınlıkla ve Versay’ın dayattığı sert maddeler Adolf Hitler ve onun Nazi Partisi’nin iktidara gelmesine yardımcı oluyordu.

Bunu biliyor muydunuz ?

1923 gibi erken bir zamanda onun hatıratı ve propaganda sistemi olan ”Mein Kampf” (My Struggle/Kavgam) eserinde genel bir Avrupa savaşında sonucun Almanya’daki Yahudilerin imha edilmesi olarak öngörüyordu.

1933’te Reich Şansölyesi olduktan sonra hızla konsolide bir güç olmuş ve kendisini 1934’te Führer olarak kutsamıştı. Onun kafasına takılan düşünce kendi ifadesiyle ”Aryan” olan saf Alman ırkının üstünlüğüydü. Hitler savaşın kazanılmasını yaşam alanı (Lebensraum) için gereken tek yol olduğuna inanıyordu ya da yaşam alanını genişletmek için bu yarışı yaymalıydı. İnanç buydu.

1930’ların ortalarında Hitler Almanya’nın yeniden silahlanmasına başladı, gizlice ve Versay Anlaşması’nı ihlal ederek. İtalya ve Japonlara karşı olan Sovyetler Birliği ile yapılan müttefik anlaşmalarından sonra Hitler 1938’de birliklerini Avusturya’yı işgal için gönderdi ve bunu takip eden yıl Çekoslavakya’nın ihlakı izledi. Hitlerin açık saldırganlığı kontrol edilemedi. Sovyetler Birliği’de ABD gibi iç politikasına konsantre olmuştu bu zamanda. Ne Fransa ne de İngiltere Savaş için istekleydi. (Diğer iki devletin milletleri büyük savaşta en çok tahrip olanlardandı.)

2. Dünya Savaşı’nın Patlak Vermesi

1939 Ağustos’unda Hitler ve Sovyetlerin lideri Joseph Stalin’in Saldırmazlık Paktı anlaşması Londra ve Fransa’yı bir çılgınlığa teşvik olarak endişelendirmiştir. Hitler Polonya’nın işgalini uzun planlamıştı. Stalin ile olan paktın anlamı Hitler’in savaşı iki cephede sürdürmek istememesiydi. Savaşta milleti bölen Sovyet yardımına da sahip olmak istiyordu. 1 Eylül 1939 Hitler Polonya’yı batıdan işgal etti. 2 gün sonra Fransa ve İngiltere Almanya’ya savaş ilan etti. 2. Dünya Savaşının başlangıcıydı bu.

17 Eylül Sovyet birlikleri Polonya’yı doğudan işgal etti. 2 taraftan saldırı altında olan Polonya çabucak düştü. 1940 başlarında Almanya ve Sovyetler Birliği bu milletin kontrolünü bölüşmüşlerdi.

Saldırmazlık paktı ekli gizli protokole göre, Stalin’in kuvvetleri ardından Baltık devletlerini işgal için harekete geçti. (Estonya, Litvanya, Letonya) ve Sovyetler dayanıklı Finlandiya’yı Rus-Fin Savaşı’nda yendi. 6 ay boyunca devam eden Polonya’nın işgali Almanya’nın ve müttefiklerinin hareket eksikliği batı medyasında ”Sahte Savaş” olarak konuşulmaya başlandı. Denizde ancak İngiliz ve Alman donanmaları ısınmış, savaşta karşı karşıya gelmişlerdi ve öldürücü Alman U-Boat denizaltıları Britinya tüccar gemilerini vuruyordu. Savaşın ilk 4 ayı 100’den fazla gemi batırılmıştı.

Batı’da 2. Dünya Savaşı (1940-1941)

9 Nisan 1940’ta Almanya aynı anda Norveç’i ve Danimarka’yı işgal etti ve savaş ciddi olarak başlamıştı. 10 Mayıs’ta Alman kuvvetleri Belçika ve Hollanda’yı bir uçtan bir uca süpürdü. Bilindiği isimle Blitzkrieg ya da Yıldırım Savaşı. 3 gün sonra Hitler kuvvetleri Meuse nehrini geçtiler ve Sedan’daki Fransız kuvvetlerini vurdular. Maginot Hattı’nın kuzey ucunda yer alan ve ayrıntılı bir zincir şeklinde 1. Dünya Savaşı sonrası inşa edilmiş surlar geçilemez defans bariyeri olarak kabul görmüştü. Aslında Almanlar bu hattı tankları ve uçakları ile kırdı ve arkasına doğru devam etti ta ki faydasız hale gelene kadar. Fransa’nın ölüme terkedilmiş güney kuvvetleri mahkum bir direnç oluştururken Britanya’nın sefer kuvvetleri Dunkirk denizinden tahliye edildi mayısın sonlarına doğru. Fransa’nın çöküşünün eşiğinde, İtalya’nın Mussolini’si Hitlerile yaptığı Çelik Paktı ile aksiyonun içine girmiş ve İtalya Britanya ve Fransa’ya karşı savaş ilan etmişlerdir 10 Haziran’da.

14 Haziran’da Alman kuvvetleri Paris’e girdi. Marshal Philippe Petain (1. Dünya Savaşı’nın Fransız kahramanı) 2 gece sonra ateşkes istedi. Fransa sonrada 2 bölgeye bölünmüştür. Biri Alman askeri işgali altındaki diğeri Petain hükümeti altındaki bölge. Bu bölge Vichy’de kuruldu. Hitler şimdi dikkatini kıtaları ayıran İngiliz kanalının defansif avantajıa sahip olan Britanya’ya çevirdi. Ampfibi işgaline yol açmak için (Deniz Aslanı lakaplı operasyon) Alman uçakları Britanya’yı 1940 yazı boyunca  genişçe bombaladı. Bunlar Londra’ya ve diğer endüstriyal merkezlere yapılan gece baskınları birçok sivilin kaybına ve zarar görmesine neden oldu. Kraliyet Hava Kuvvetleri sonunda Luftwaffe’yi (Alman Hava Kuvvetleri) Britanya savaşında yendi ve Hitler işgal etme planlarını erteledi. Britanya defans kaynakları son limite ulaşmıştı. Başbakan Winston Churchill ABD’den Ödünç Kira Yasası altında acil yardım almaya başladı. Bu karar meclisten 1941 başlarında geçti.

**Lend Lease Act: 2. Dünya Savaşı’nda ABD askeri gücünün yabancı milletlere olan yardımı.

Barbarosa Operasyonu

1941’in başlarında Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan eksene dahil oldu ve Alman Birlikleri Yugoslavya ve 1941’in başlarında Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan eksene dahil oldu ve Alman Birlikleri Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti Nisan ayında. Hitler’in balkanların fethi planı onun gerçek niyetini haber ediyordu. Almanların asıl yarışı olan ”Lebensraum” ihtiyacına uçsuz bucaksız alan veren Sovyetler Birliği’nin işgaliydi. Hitler’in planının bir diğer yanı Almanların işgali altında olan Avrupa’daki Yahudilerin imhasıydı. ”Nihai Çözüm” için planlar Sovyet saldırısı zamanı tanıtıldı ve ilerleyen 3 yıl 4 milyondan fazla Yahudi Polonya’da kurulmuş toplama kamplarında can verdi.

22 Haziran 1941’de Hitler Sovyetlerin İşgalini başlattı. Kod adı Barbarosa Operasyonu’ydu. Sovyet tankları ve hava kuvvetleri Almanlardan çok olmasına rağmen teknolojileri çok eskimişti ve sürpriz işgalin etkisi Almanlara yardım etmiş ve onları Moskova’nın 200 mil yakınına getirmişti. Temmuz ortasında Hitler ve generalleri arasında sıradaki Alman ilerleyişi yüzünden tartışmalar oluyordu. Generalleri ilerleyişin ekime kadar olmasını savunuyordu. Sovyet karşı saldırısı bittiği zaman ve sert kışın sona ermesi generallerin görüşüydü.

Pasifikte 2. Dünya Savaşı (1941-1943)

Britanya Avrupa’da Almanya ile yüzleşiyordu. ABD Japonya saldırganlığı ile mücadele edebilecek kapasiteye sahip tek devletti. 1941’in sonlarına doğru genişleyen ve devam eden Çin ile olan savaşa dahil oldu ve Avrupa’nın Uzak Doğu sömürgelerine ortak oldu Japonya. 7 Aralık 1941’de 360 Japon savaş uçağı Hawaii’deki büyük ABD deniz üssüne saldırıda bulundu. Amerikalılar tamamen sürprize uğramışlardı ve iddiaya göre 2300’den fazla asker hayatını kaybetmişti. Pearl Harbor’a olan saldırı birleşmeye hizmet etmiş ve Amerikan halkının favori görüşü 2. Dünya Savaşı’na girmek şeklinde olmuştu ve 8 Aralık’ta Meclis Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Sadece 1 oy muhalif kullanılmıştır. Almanya ve diğer eksen güçleri acil olarak ABD’ye savaş ilan ettiler.

Bir dizi Japon zaferinden sonra ABD Pasifik Filosu Midway Savaşı’nı Haziran 1942’de kazandı. Bu savaşın dönüm noktası olduğunu kanıtlayacaktı. Guadalcanal’da, güneyde ki Solomon Adaları’ndan birinde ABD kuvvetleri Japonlara karşı seri (Ağustos 1942’den Şubat 1943’e kadar) savaşlarda başarı sağladı. Bu durum Pasifikte durumun değişmesine yardım ediyordu. 1943’ün ortalarında ABD donanma filosu Japonya’ya karşı hızlı bir saldırıya geçti. Bir dizi karadan ve denizden saldırı için Japonya’nın Pasifikte elinde tuttuğu adalar kilit haldeydi. Bu ada atlama stratejisi başarısını kanıtladı ve ABD güçlü nihai amaçları olan Japonya anavatanın işgaline daha da yaklaştılar.

**Japon anavatanı tam bir işgal altına alınmamıştır savaştan sonra.

Müttefiklerin 2. Dünya Savaşı’ndaki Zaferi (1943-1945)

İngiliz ve Amerikan kuvvetleri Kuzey Afrika’da Almanları ve İtalyanları yendi. (1943) Bunu Sicilya ve İtalya’nın müttefik işgali izledi ve Mussolini hükümeti Temmuz 1943’te düştü, gerçi müttefikler İtalya’daki Almanlara karşı 1945’e kadar savaşacaklardı.

2. Dünya Savaşı’nın doğu cephesinde Sovyet karşı saldırısı Kasım 1942’de kanlı Stalingrad savaşının bitimiyle başladı. Savaşın en ateşli çarpışmalarının olduğu yerlerden biriydi. Kışın gelişi ve azalan gıda ve tıbbi malzemeler Alman birliklerinin sonunu getirmişti. Son kalanları 31 Ocak 1943’te teslim oldular.

Sovyetler Birliği

6 Haziran 1944 Kurtuluş Günü olarak kutlandı. Müttefikler Avrupa’nın işgaline yavaştan başladı. Karaya çıkartılan 156.000 İngiliz, Kanadalı ve Amerikan askeri Normandiya sahillerine çıkartma yaptı. (Fransa) Cevap olarak Hitler tüm gücünü Avrupa’nın batısına döktü. Almanya’nın doğuda yenilmesinin sağlanması Sovyet birliklerinin yakın zamanda Polonya’ya, Çekoslavakya’ya, Hırvatistan’a ve Romanya’ya girmesiyle olacaktı. Hitlerin toplanmış güçlerini Amerikalıların ve İngilizlerin Almanya’dan dönmeleri için ileri sürüyordu. Bulge Savaşı’nda (Aralık 1944-Ocak 1945) Son büyük Alman hücum savaşıydı. Yoğun hava bombardımanı Şubat 1945’te Müttefik çıkartmalarının Almanya’yı işgalinden önce oldu ve bu arada Almanya resmen 8 Mayıs’ta teslim oldu. Sovyetler birlikleri ülkenin büyük çoğunluğunu işgal etmişti. Hitler yenilerde ölmüştü. 30 Nisan’da bir sığınakta intihar ettiği rapor edilmişti.

2. Dünya Savaşı’nın Sonu (1945)

Potsdam Konferansında Temmuz 1945, ABD Başkan’ı Harry S. Truman, (Roosevelt’in ölümü üzerine görevi devralan) Churchill ve Stalin Japonya ile savaşa devam etmeyi tartışıyorlardı hem de Almanya ile barış yerleşmişken. Savaş sonrası Almanya 4 işgal bölgesine ayrılmıştı. Bunların kontrolleri Sovyetler Birliği, ABD, Britanya ve Fransa’ya verilmişti. Bu bölünme meselesi Doğu Avrupa’nın geleceği için önemliydi. Churchill ve Truman Stalin’e razı olmuşlardı; çünkü Sovyet işbirliğine ihtiyaçları vardı Japonya’ya karşı. Iwo Jima ve Okinawa’da ki  olaylarda (Şubat 1945) sürekli ağır kayıplar veriliyordu. (Nisan-Haziran 1946) Japonya’nın ada olarak işgali ve çıkartma çok pahalıya mal olabilirdi ve Truman yıkıcı yeni atom bombasının kullanımını emretti. Bu bombalar Japon şehirleri olan Hiroşima ve Nagazaki’ye Ağustos başlarında atılacaktı. 10 Ağustos’ta Japon Hükümeti bir bildiri yayınladı. Potsdam Konferansı’nın koşullarını kabul ediyorlardı ve 2 Eylül’de ABD Genarali Douglas MacArthur Japonya’nın resmi teslim olmasını Tokyo’da olan ABD Missouri gemisinde onayladı.

Nazi

2. Dünya Savaşı tarihteki en yıkıcı çatışma olduğunu kanıtladı. 35-60 milyon arası hayat aldı. Nazi ellerinde ölen 6 Milyon Yahudi’de buna dahil. Milyonlarca yaralı geride kaldı ve hala birçoğunun evi mülkü kayıp. Savaşın mirası Komünizmin yayılmasını içeriyordu. Sovyetler Birliği’nde Doğu Avrupa’nın içine hem de onun nihai zaferi olarak Çin’e ulaşıyordu. Evrensel güç Avrupa’dan iki rakibe geçiyordu. Süper güçler ABD-Sovyetler Birliği. Yakında Soğuk Savaşta birbirilerine karşı yüz yüze geleceklerdi.

Çevirenin notu: Ayrıntılı bilgi için Adolf Hitler Kavgam – Eric Hobsbawn Kısa 20. YY Tarihi (Aşırılıklar Çağı)


Kaynakhttp://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history

 

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir