Kore Savaşı’na Katılma Kararının Türk Basınına ve Sinemasına Yansıması

Yazan: Yaren HANCI Cumhuriyet tarihinde 50’li yıllar hem iç politikada hem de dış politikada zorluklarla ve mücadelelerle geçen bir süreçtir. Cumhuriyet Türkiye’si,  İkinci Dünya Savaşı sırasında benimsediği ve devam ettirmek için elinden geleni yaptığı tarafsız kalma politikası nedeniyle savaş sonrası oluşan yeni düzende kendine bir yer belirleyememiş ve uluslararası arenada …

Devamı

Soğuk Savaş Sonrası Savaş ve Güvenlik Anlayışının Değişimi: Bosna Savaşı

Yazan: Hatice Büşra TÜRK Dünya tarihinin başlangıcından bu yana can ve mal güvenliği başta gelmek üzere, güvenlik insanlar için en temel kaygılardan birisi olmuştur. Güvensizlik kavramı üzerinden yapabileceğimiz güvenlik tanımı, gelişen ve değişen dünyanın şartları altında dönüşüme uğramıştır. İnsanların kendini en güvensiz hissettikleri dönemler ise aidiyet hissettikleri coğrafyada savaşların olduğu …

Devamı

Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımı Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yazan: Burak Hamza AYAZ Eğitim kavramı, toplumsal gelişmişliği gösteren ve ifade eden en önemli unsurlardan biridir. Bazı durumlarda eğitim hedefleri ekonomik hedeflerin dahi önüne geçebilmektedir. Ülke ekonomisi bağlamında kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak etkenlerin en temelinde eğitim yatmaktadır. Bu bağlamda eğitim hizmetleri, ekonomik ve sosyal yapı için tetikleyici bir güç niteliğindedir. …

Devamı

İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde Siyasi İzler

Yazan: Özge YILMAZ Sinemayı salt eğlence aracı olarak değerlendirmek  ve sanatın ne olduğuna dair geniş bir bilgi sahibi olmamak sinema ile siyaset arasındaki ilişkiyi görmemize engel olabilir  ancak  filmler kadrajlardan oluşur ve bir şeyi seçerken bir diğerini dışarıda bırakmayı mecbur kılar. Daha masa başı üretim sürecinde başlayan bu “seçme” mecburiyeti …

Devamı

TÜRK SAĞININ ANTİ-KOMÜNİST KARAKTERİ VE MERKEZ SAĞ MİLLİYETÇİLİĞİ (1960-1980)

Türk siyasal tarihinin yakın döneminde en önemli meselelerden biri, bu dönemin koşullarına da uygun olarak komünizm olmuştur. Komünizmin Türkiye’deki macerası, pek çok çalışmaya konu olup hâlâ ilgi çekici bir meseledir. Bu kadar ilgi çekmesinin arkasında, komünizme/sosyalizme ideolojik yakınlık duyan araştırmacıların bu alanda çalışmak istemesinden öte, konunun Türk siyasal yaşamında dönemi derinden etkilemesi ve dolayısıyla bugünü de şekillendiren temellerden olmasının payı büyüktür...

Yazan: Çağatay Kayıkçı Türk siyasal tarihinin yakın döneminde en önemli meselelerden biri, bu dönemin koşullarına da uygun olarak komünizm olmuştur. Komünizmin Türkiye’deki macerası, pek çok çalışmaya konu olup hâlâ ilgi çekici bir meseledir. Bu kadar ilgi çekmesinin arkasında, komünizme/sosyalizme ideolojik yakınlık duyan araştırmacıların bu alanda çalışmak istemesinden öte, konunun Türk siyasal …

Devamı

Avrupa Birliği’nin Oluşum Süreci, Günümüz Siyaseti Ve Ekonomisindeki Rolü

Yazan: Atilla Arda Beşen & Burak Hamza Ayaz Avrupa Birliği kurulduğundan günümüze pek çok farklı şekilde gelişerek gelmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun parasal ve ekonomik birleşimi tam sağlaması ile birlikte AB bugünkü şeklini almıştır. Siyasal olarak dünya sahnesinde olan AB’yi tartışmak zor olacağından günümüzün önemli geçmiş ve yaşanan iki konusuna değinerek …

Devamı

Kalkınma ve Büyüme Kuramlarının 1980 – 2002 Yılları Arasında Türkiye İktisat Tarihi Örneği Üzerinde İncelenmesi

Yazan: Cemal Özbey Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde az gelişmiş olarak adlandırılan ülkelerin nasıl kalkınabilecekleri konusu üzerine ortaya çıkan kalkınma ve büyüme kuramlarının, 1980-2002 yılları arasında Türkiye örneği üzerinde incelenmesini kapsamaktadır. Cemal Özbey – Kalkınma ve Büyüme Kuramlarının 1980 – 2002 Yılları Arasında Türkiye İktisat Tarihi Örneği Üzerinde …

Devamı