Beşikten Mezara Bir Kraliçe: Mary Stuart – Bölüm 1

Beşikten Mezara Bir Kraliçe: Mary Stuart – Bölüm 1

Yazan: Hatice Büşra Türk

Beşikteki Kraliçe 1542-1548

Mary Stuart, İskoçya Kralı V. James ve Marie de Guise’ın kızı, İskoçya tahtının varisi olarak, 1542 senesinin Aralık ayında Linlithgow Sarayı’nda dünyaya gözlerini açtı. Henüz altı günlük bir bebekken, V. James’in ölümüyle İskoçya’nın kraliçesi oldu.[1]

MaryStuart’a babasından miras kalan İskoçya, soylu ailelerin hakimiyetinin oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Kral V. James, İskoçya’da kendi otoritesinin güçlü olduğu bir yönetim anlayışı geliştirememiştir. Kralın otoritesinin zayıf olmasından daha kötü olan ise, İskoçya’daki bu soylu ailelerin kendi kralları ile birlik olmak yerine, dönemin İngiltere Kralı VIII. Henry ile iş birliği yapıyor olmalarıydı. Bu tespiti, bizzat Kral V. James’in Marie de Guise’a evlilik teklifi etmeden dört sene önce yazmış bulunduğu mektubundaki şu ifadelere dayandırabiliriz: “Madam henüz 27 yaşındayım; ama başımdaki taç kadar hayatım da beni rahatsız ediyor…Çocukluğumdan beri yetim kalmış biri olarak ihtiraslı soyluların tutsağı oldum. Güçlü Douglas Hanedanı beni uzun süre esaret altında tuttu, bunun için bu ailenin adından ve bu aileyle ilgili bütün anılarımdan nefret ediyorum. Angus Kontu Archibald, kardeşi George ve onun sürgünde bulunan akrabaları, İngiltere Kralını sürekli bize karşı kışkırtıyorlar. Ülkemin sınırları içinde vaatleriyle kandırmadığı ya da para vererek satın almadığı bir tek soylu kalmadı… Param yok, sadece Fransa’dan aldığım yardımlarla ya da varlıklı rahiplerimin küçük bağışları sayesinde saraylarımı güzelleştirmeye, kalelerimi korumaya ve gemiler yapmaya çalışıyorum… Fransa kralının dostluğuna, ordularının yardımına ve halkımın sadakatine rağmen baronlarıma karşı kesin bir zaferi kazanamayacağımdan korkuyorum. Eğer karşımda yalnızca ülkemin soyluları olsaydı, bu ulusa adalet ve barış yolunu açmak için bütün engelleri aşardım ve belki de hedefime ulaşırdım. Ancak İngiltere kralı onlarla aramıza sürekli nifak sokmaya çalışıyor ve ülkemin içine ektiği sapkınlık tohumları kilise çevrelerine ve halkın arasına kadar sirayet ediyor. Gerçi eskiden beri ben ve atalarım gücümüzü sadece kent sakinlerinden ve kiliseden alırdık; ama şimdi kendime şu soruyu sormakzorundayım:Bu güç acaba daha ne kadar devam edecek? [2]

Küçük yaşta tahta çıkmak, Avrupa’da pek çok hükümdarın başına gelmiş bir talihsizliktir. Örnek vermek gerekirse aynı dönemlerde yaşamış İngiltere kralı VIII. Henry’nin oğlu Edward da, kısa bir dönem için de olsa, bu talihsizliği yaşayanlardan birisidir. Bu gibi durumlarda ölen kralın eşi olan kraliçenin ya da kral naibinin etkili olduğunu ve küçük yaşta tahtın sorumluluğunu almak zorunda kalan kralın, etrafındaki soylular tarafından yönetilmekte olan sembolik bir isim haline geldiğini görürüz. Sonraki süreçte merkezi otoriteyi sağlamak isteyen kralın, bu soylularla çeşitli mücadelelere girmek zorunda kaldığını tarih bizlere hep göstermiştir. V. James’in mektubunda ifade ettiği durum, bahsettiğimiz konunun en somut örneklerindendir.

Bu en sık rastlanan talihsizliği daha da karmaşık hale getiren durum ise, dönemin mezhepsel çatışmalarıdır. Zira V. James’in mektubunda bahsettiği “sapkınlık tohumları” VIII. Henry’nin İngiltere’de kurduğu Anglikan kilisesi ile Katolik mezhebine zarar vermesi ve Protestan mezhebinin İskoçya’da yaygınlaşması üzerine yapılan çalışmalardır. Stuart Hanedanı, Katolik bir hanedandır. İngiltere’nin kendilerine karşı oluşturduğu tehdidi bu dönemde Fransızların desteği ile kırmaya çalışmışlardır.

Mary Stuart, böyle bir dünyaya gözlerini açmıştı. Tahtın erkek varisinin olmaması, bütün kralların iştahını kabartan bir durumu ortaya çıkartıyordu. Savaşmadan sahip olabileceklerini düşündükleri bu ülke hakkındaki pazarlıklara başlamak için çok uzun bir bekleyişe girmediler. Mary Stuart’ın doğum haberini öğrenen VIII. Henry, ablası Margaret Tudor’un torunu olan bu küçük kız ile henüz reşit olmamış oğlu ve varisi Edward’ı nişanlamak istedi. Böylece Tudorların ve Stuartların müşterek varisleri İngiltere, İskoçya ve İrlanda kralı olacaktı. [3]

İskoç soyluları ve VIII. Henry arasında Mary’nin Edward ile evleneceğine dair bir anlaşma yapılmıştır ancak VIII. Henry bunu yeterli bulmayarak Mary’nin İngiltere’ye gelmesini ve Londra’da yetişmesini istemektedir. Tudorlara güvenmeyen ve çocuğunun Protestanların elinde yetişmesini istemeyen Marie de Guise, Mary’i Londra’ya göndermeyi kabul etmemiştir. Kraliçe bu maddeyi öğrenmiş midir bilinmez ancak İskoçyalı temsilciler, imzaladıkları bu anlaşmanın gizli bir maddesinde, çocuğun vaktinden önce ölmesi durumunda “krallığın yönetiminin ve tüm mal varlıklarının” VIII. Henry’e geçmesi konusunda girişimde bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Mary’i Londra’ya göndermeme yönündeki karar VIII. Henry’nin hoşuna gitmemişti.Bunun üzerine gelinini almak için İskoçya’ya askerlerini gönderdi ve onlaraHolyrood ve Edinburgh’un yağmalanması yönünde emir verdi. Son anda Marie de Guise ve Mary Stuart, Stirling Sarayı’nda koruma altına alındılar ve VIII. Henry, Mary Stuart’ın on yaşına geldiği gün İngiltere’ye teslim edileceğinin taahhüt edildiği bir anlaşma ile yetinmek zorunda kaldı.

Aradan zaman geçtikçe Katolik taraftarlar, İngiltere kralının oğlu yerine Fransa kralının oğlu ile yapılacak bir evliliğin daha iyi olabileceğini dillendirmeye başladılar. VIII. Henry’nin aniden gelen ölümü ise anlaşmaya uyma eğilimini giderek azalttı. İngiltere Kral naibi Somerset, reşit olmayan Kral Edward için Mary Stuart’ın Londra’ya gönderilmesini istedi. İskoçya’nın itirazına karşılık olarak Somerset, güçlü bir ordu gönderdi. 10 Eylül 1547’de PinkieCleugh Muharebesi’nde İskoç ordusu, İngilizler tarafından tarumar edildi. Mary Stuart’ın Londra’ya gönderilmesi için on binden fazla İskoç askeri öldürüldü. Ancak Mary Stuart çoktan Stirling Sarayı’nı terk etmişti ve annesinin onu nereye sakladığını kimse bilmiyordu.

Fransa, İskoçya’nın İngiltere’nin boyunduruğu altına girmesini önleyecek bir hamle yapması gerektiğinin farkındaydı. Bu yüzden Fransa kralı II. Henri, Mary Stuart’ı oğlu ve veliahtı François’ya istemişti. Böylece henüz beş yaşında olan Mary’nin Fransa’ya gönderilmesi konusunda anlaşılmış ve Fransa’daki günleri başlamıştır.[4] Mary’nin hayatının bütününe baktığımızda da Fransız yaşam tarzının, soyluluk ve Katoliklik anlayışının onu, hayatının belirleyici kararlarını alırken etkilediğini görmekteyiz.

Fransa’da Geçen Gençlik Dönemi 1548-1559

Kuşkusuz Mary Stuart’ın hayatındaki en gözde, en rahat günleri Fransa Sarayı’nda geçmiştir. Kral II. Henri tarafından sevilen ve korunan bir çocuk olmasının yanı sıra, Fransa’da geçirdiği süre zarfında yetenekleriyle de göz doldurmayı başarmıştır Mary Stuart. İngiltere kraliçeleri Mary ve Elizabeth Tudor gibi Mary Stuart da Yunanca ve Latince’nin dahil olduğu klasik dilleri, bunların yanı sıra dönemin çağdaş dilleri olan İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca’yı öğrenmekteydi.

Stuart kızı, sadece bildiği dillerle değil, şiire olan ilgisi ve yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor, bütün şairler tarafından seviliyordu. Yaşamı boyunca da bütün sevincini de kederini de ustalıkla yazdığı şiirleriyle ifade etmiştir. Ut çalıp şarkı söylemesi, güzel bir şekilde dans etmesi, yaptığı el işlemeleri onun sempati kazanmasını sağlayan özelliklerindendi. Mary Stuart, saydığımız özellikleriyle tam bir hanımefendi portresi çizse de kendine kattığı daha maskülen özellikleri de vardı. Çok iyi bir at binicisi, enerjik bir avcı ve aynı zamanda yetenekli bir top oyuncusuydu.[5]

Fransız Sarayı’nda evliliğin gerçekleşmesi için bir acelecilik vardı. Bu acelecilikte, soluk benizli ve dermansız görünen, henüz on dört yaşında olan Fransa veliahtının sağlık durumunun şüphe uyandırıyor olmasının etkisi vardı. Bu evlilik Fransa veliahtına İskoçya’nın da tacını getirecekti. Mary’nin akrabaları olan Guise’ler, henüz on beş yaşında olan Mary’e, kendisi vaktinden önce öldüğü ya da arkasında varis bırakamadığı takdirde İskoçya’nın yanı sıra İngiltere ve İrlanda üzerindeki miras hakkını da Fransa krallığına bırakmayı taahhüt ettiği ve İskoçya parlamentosunda gizli kalması gereken bir belgeyi imzalattılar.[6]

Doğduğu andan itibaren İskoçya kraliçesi olan Stuart kızı, 1558 yılında Fransız veliaht ile evlenerek İskoçya tacından çok daha değerli olan ikinci bir tacı da giymişti. Bu süreç içerisinde Mary’nin Protestan olan eski nişanlısı İngiltere kralı Edward çoktan ölmüş, yerine ablası Mary Tudor geçmişti. Stuart kızının Fransız tacını da giydiği 1558 senesinde, İngiltere kraliçesi ve Katolisizmin şiddetli savunucusu olan Mary Tudor hayata gözlerini yummuştu. Mary Tudor’un yerine tahta Protestan olan üvey kardeşi, Elizabeth Tudor çıkmıştı.[7]

Bu durum Mary Stuart’a İngiltere tacını da vaat ediyordu. İngiliz Hukukçular, VIII. Henry ve Anne Boleyn’in nikahlarının piskopos tarafından kıyıldığını ve papanın da bu evliliği tanıdığını belirtiyorlardı. Fransız hukukçular ise buna, VIII. Henry’nin daha sonra Anne Boleyn ile olan evliliğini iptal etmesi ve parlamento kararıyla kızı Elizabeth’i evlilik dışı çocuk ilan ettirmesi sebebiyle karşıydı. Katolik dünyası bu anlayışı sahipleniyordu ve Elizabeth’i tahta çıkmaya layık görmüyorlardı. Elizabeth’ten başka tahtta hak iddia edebilecek tek isim ise VII. Henry’nin torunu olan Mary Stuart’tı.

Fransa Kralı II. Henri’nin emriyle veliaht ve karısı armalarına İngiliz kraliyet armasını da eklemeye başladılar. Ancak burada Zweig’a göre siyaseten tutarsız olan bir husus vardı. II. Henri gelini adına hak talebinde bulunuyor, ancak bu talebin gerekliliğini ortaya koyacak hiçbir şey yapmıyordu. İngiltere’ye müdahale edilmediği için sadece kağıt üstündeki iddiaların çarpışmasıyla bir muğlaklık durumu oluşturuluyordu. Mary’nin hak talebi bazen gizleniyor, bazen açığa çıkarılıyordu. Bu duruma örnek olarak Elizabeth, sözleşme uyarınca Fransa’dan Calais’nin geri verilmesini isteyince, II. Henri bu durumda Calais’nin kendi gelini olan Mary’e verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ancak II. Henri Elizabeth ile sanki eşit bir kraliçeymiş gibi fikir alışverişinde bulunmaktan da geri durmamıştır.

10 Temmuz’da II. Henri’nin ölümüyle birlikte Mary Stuart, Fransa’nın da tek ve gerçek kraliçesi haline gelmişti.[8]

Kraliçe, Dul ve Yine de Kraliçe – (Temmuz 1560 – Ağustos 1561)

Mary Stuart’ın Fransız tahtındaki hükmü sadece bir yıl sürdü. Bir sene içerisinde Kral II. François’nın hastalığı giderek ağırlaştı. Saraydaki eğlenceler giderek azaldı. Ülkede Hugenotlar ayaklandı. Kral ve kraliçenin hayatını tehdit eden Amboise ayaklanmasının failleri idam edildi.

Diğer yandan İskoçya’da da durumlar pek parlak değildi. İskoçya yönetimini kızı Mary Stuart adına Marie de Guise idare ediyordu. İngiliz askerleri sınıra dayanmış, isyan ve din kavgaları baş göstermişti. Tüm bunlar yaşanırken Haziran 1560’da Marie de Guise öldü. Mary Stuart, annesinin matemini tutarken, II. François’nın durumu da kötüye gidiyordu. Nitekim 6 Aralık 1560 tarihinde II. François da hayata veda etti.

Bu gelişme, Mary Stuart’ı yeniden başladığı noktaya, sadece İskoçya kraliçeliğine taşıyordu.[9] Yine de oldukça genç olan ve çeyizinde bir ülkeyi taşıyan bu genç kadının talipleri elbette olacaktı. Üstelik bu talipler genç kralın ölümünden sonra kendilerini belli etmek için çok uzun zaman da beklemediler. Hala Fransız sarayında kalmakta olan bu genç ve dul kadına İspanya kralı Don Carlos talip oldu, Avusturya sarayı gizli görüşmeciler gönderdi, İsveç ve Danimarka kralları tahtlarını paylaşma önerisiyle evlilik tekliflerinde bulundular.

Buraya kadar Mary için şartlar hala toz pembe görünüyor olsa da gerçek pek öyle değildi. İskoçya’da annesinin ölümünden sonra Protestan lordlar devleti ele geçirmişlerdi. Tahtın en yakın varisi olan Protestan Arran kontunu İngiltere kraliçesine eş olarak teklif etmişlerdi. Bu evliliğin gerçekleşmesi halinde, Elizabeth’e Mary’nin krallığında hak iddia etme şansı doğabilirdi. Üstelik Mary, üvey kardeşi olan Moray kontu James’e de güvenemiyordu. James de bir protestandı ve Elizabeth’e yakınlık duyuyordu. Tüm bu gelişmelerin ışığında elindeki tek tacını da kaybetmemek için Mary, İskoçya’ya dönmeye karar verdi.

Elizabeth’e göre Mary, oldukça ciddi bir rakipti. Başbakan Cecil, “İskoçya kraliçesinin sorunları ne kadar çok sürüncemede kalırsa, majesteleri kraliçenin konumu da o kadar iyi olur” diyordu.[10] Elizabeth, Cecil’in bu politikasını davasının sonuna kadar uygulayacaktı. II. Henri’nin başlattığı bu yarış, Elizabeth’i Mary’nin hayatının baş rollerinden en önemlisi haline getirecekti.

İskoçya’ya Dönüş – Ağustos 1561

Mary’nin yeniden ayak bastığı İskoçya, yoksul bir ülkeydi. İsyan ve savaş çıkarmak için fırsat kollayan ve rüşvet yiyen bir soylular sınıfı, birbirleriyle anlaşamayan ve her an savaşmayı düşünen klanları, üstünlük mücadelesi veren Katolik ve Protestan papazları vardı İskoçya’nın.Tüm bunların yanı sıra İngiltere gibi bir komşusu da vardı. Mary Stuart, tüm bu zorlukları aşmak ve diğer büyük devletlerinde emellerini hesap etmek zorundaydı.

Bir hükümdar olarak Mary’nin işini zorlaştıran şeylerden birisi yönetimde etkili olan isimlerle ters düşmesiydi. Çünkü soyluların en güçlü ve etkili olanları Kalvenlerin tarafındaydı. Soyluların çoğu ve İskoç tebaasından azımsanmayacak bir kesim Elizabeth için çalışıyordu. Bu soyluların içinde en zengin, en güçlü ve en etkili olanı ise kraliçenin üvey kardeşi ve Protestan kilisesinin koruyucusu olan Moray kontu James Stuart idi.[11]

İskoçya kraliyet sarayının ikinci en önemli adamı, MaryStuart’ın müsteşarı olan LethingtonluMaitland de protestandı. Kendisi ne çok güvenilir, ne de hiç güvenilmez bir adamdı. Ancak Mary’nin ülkeyi yönetmek için Moray kontuna ve Maitland’a uzlaşı ile yaklaşmaya ihtiyacı vardı. Bu iki isim gerçekten de rasyonel hareket eden, akıllı politikacılardı. Ancak Mary’nin dostu olmayan radikal bir isim vardı: İskoçya Protestan kilisesi “kirk”in organizatörü John Knox. [12]

Mary Stuart’ın ilk icraatlerinden biri tebasına tam bir inanç özgürlüğü tanımak oldu. İskoçya’da Katoliklerin ayin yapmasını resmen yasaklayan kanunu da dikkate aldı. Yine de kraliçe, sarayındaki kendi özel kilisesinde katolik ayinini gerçekleştirmek istemiş ve parlamento da buna müsamaha göstermiştir. Ancak Holyrood Sarayı’ndaki bu ayinin hazırlıkları sırasında fanatik bir protestan grup ayini engellemeye çalıştı. Bunun bir saldırıya dönüşmesi ihtimaline karşılık Lord Moray bu fanatik güruha karşı giriş kapısını savundu. Ayin gerçekleştirildi ve kraliçenin otoritesi zor da olsa kurtarıldı.

John Knox, verdiği vaazlarında ve yazdığı kitaplarda Mary’nin kadın olması sebebiyle meşru hükümdar sayılamayacağını ilan ediyordu ve katolikliğin şeytan işi olduğunu her yerde belirtiyordu. Bu kendini bilmez papaza haddini bildirmek isteyen Mary, onu huzuruna çağırdığında Knox’ın cüretkar tavırlarının hiçbir şekilde değişiklik göstermediğini gördü. Ne tuhaftır ki aynı papaz, kadın hükümdarlar hakkında söylediği sözleri Elizabeth’in huzurunda tekzip ederken, kendi kraliçesine baş kaldırmayı onur sayıyordu.[13]

Taş Yerinden Oynadı (1561-1563)

Mary, İskoçya’ya geldiğinde iktidarı Moray ve Maitland’a bıraktı. Kendisi ise temsil görevini üstlendi. İlk üç yıl boyunca yönetimde pek bir sorun görülmedi, herkes üzerine düşen rolü iyi oynuyordu. Mary Stuart, etrafa neşe saçan, zaman zaman at binmesi, ava çıkması gibi özellikleriyle İskoç halkının gurur duyduğu bir kraliçe olmuştu.[14]

Elizabeth, Mary’nin İskoçya’ya gelmesini istemese de buna engel olamamıştı. Yine de iki krallığın gücünü de elinin altında tutacak bir rakiptense Mary’nin sadece İskoçya kraliçesi olarak kalması Elizabeth için çok daha makuldü. Akıllı bir kadın olan Elizabeth, Mary’nin İskoçya’ya gelmesiyle beraber kendisine kraliçe ile dostluk kurmasını öneren Moray’intembihini dinledi. Böylece “iki kız kardeşler” ya da “sevgili kuzenler” tiyatro gösterisi diyebileceğimiz, sevgi ve saygı sözcükleriyle üzeri kapatılmaya çalışılan diplomatik çekişmeler ve yalanlarla dolu mektup serisi başlamış oldu.

Her iki kadında karşısındakinin gerçekten dostu olmadığını biliyordu elbette. Ancak savaş istemedikleri ortadaydı. Üstelik hiç kimse üstünlük iddiasından ve taht hakkından vazgeçmek istemiyordu. Elizabeth, Mary’nin kendisini tanıdığına dair Edinburgh anlaşmasına bizzat imzasını koymasını istiyordu.[15] Mary ise bu anlaşmaya ancak sevgili kuzeni kendisini halefi ilan ederse imzasını atabileceğini bildiriyordu. Bunun gerçekleşmesi ise Elizabeth için kendi idam fermanını imzalamak gibiydi. Bu yüzden “dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın” denilebilecek bir mantık ile hareket ettiler her ikisi de. Bu diplomatik mektuplarla birbirlerini dengeliyorlardı. Şüphesiz her ikisi de muhatabının zayıf bir anını kollayıp terazide ağır basan taraf olmayı umuyorlardı.

Büyük Politik Evlilik Piyasası (1563-1565)

Bu dönemde dünyada en çok evlilik teklifi alan iki kadın vardı: Elizabeth Tudor ve Mary Stuart. Bu iki kadın her konuda olduğu gibi bu konuda da yarışmayı ihmal etmediler. Biri için diğerinin daha güçlü bir prensle evlenmesi ihtimalinin düşünülmesi bile oldukça kötüydü.

Nitekim Elizabeth, Mary’e gelen deniz aşırı teklifleri öğrendiğinde, İskoçya elçisini huzuruna çağırarak Mary Stuart’ın Avusturya, Fransa ya da İspanya prenslerinin evlenme tekliflerini kabul etmesi halinde, kendisinin bunu düşmanca bir hareket olarak sayacağını açıkça ve tehdit edici bir şekilde belirtti. Değerli kuzeninin kendisine ne vaad edilirse edilsin yalnızca kendisine güvenmesi gerektiğini de ekledi.

Elizabeth, Mary’nin Katolik ve güçlü bir prensle evlenmesine göz yumamazdı. Yoksa Protestan prenslere, önemsiz düklere hiçbir itirazı yoktu Elisabeth’in. Yine de öncelikli tercihi Mary’nin bir İskoç ya da İngiliz soylusu ile evlenmesiydi. Böyle yaptığı takdirde Mary, Elisabeth’in yardımından ve kardeşçe sevgisinden sonsuza dek emin olabilirdi.

Mary, İspanya ile görüşmeleri devam ettirirken, Elisabeth’e de beyaz bayrak sallıyordu. Eğer Mary sevgili kuzeninin istediğini yapacak olursa, veliahtlık hakkını tanıyacak mıydı Elisabeth?

İspanya ile görüşmeler sürüyordu ancak müzakereler sonuç vermeyecek bir yere gidiyordu. O süreç içerisinde ElisabethMary’e benim uygun gördüğüm kişiyle evlenirsen, seni veliaht ilan ederim diyordu. Mary ise Elisabeth’e beni veliaht ilan edersen, istediğin kişiyle evlenirim diyordu. İspanya ile sürecin uzun olacağını gören Mary, bir gün Elisabeth’e kimi önerdiğini sordu. Elisabeth’in bunun üzerine önerdiği isim, kendi aşığı olan Robert Dudley idi. Akıllara iki ihtimal geliyordu, bu teklif ya bir hakaret ya da bir blöftü.[16]

Mary Stuart, Elisabeth’in kraliyet kanı taşımayan birisini önermesine oldukça sinirlenmişti. Ancak İspanya ya da Fransa veliahtlarından biriyle evlendiği zaman Elisabeth’e aynı hakareti iade etmiş olacağını düşündü ve oyunu kurallarına göre oynamaya devam etti. Mary, Dudley’in evlenme teklifi görüşmelerini başlatmak için Londra’ya Sir James Melville’i gönderdi.

Elisabeth oyunu üçüncü bir perdeye taşıdı ve Mary’nin kendisini hor görmemesi için Lord Robert’ı Leicester Kontu yaptı. Melville bu gösteriyi eğlenerek izlese de gerçekten Mary’nin kendisini Londra’ya gönderme sebebi Lord Robert değildi. Mary, Londra’daki İspanya elçisinden Don Carlos’un kendisiyle evlenmeyi kabul mü yoksa red mi ettiğini kesin olarak öğrenmek istiyordu. Melville’in ajandasındaki ikinci gündem ise damat adaylarından biri olabilecek olan Henry Darnley ile bağlantı kurmaktı.[17] Mary, düşlediği evliliği yapamazsa Tudorların kanını taşıması ve Katolik olması nedeniyle Henry ile evlenmeyi düşünüyordu.

İkinci Evlilik – 1565

Mary Stuart, etrafındaki pek çok önemli kişinin itirazlarına ve Elisabeth’in tehditlerine rağmen ikinci evliliğini Henry Darnley ile gerçekleştirdi. Zweig, başlarda ikinci sınıf bir damat adayı olarak gördüğü Darnley ile evlenme kararı alan Mary’nin beklenmedik bir şekilde Darnley’e aşık olduğunu ve duygusal bir evlilik gerçekleştirdiğini belirtiyor. Mary Stuart’ın şiirlerinde sıkça vurguladığı hislerinin, onun hayatının bütününe baktığımızda çok önemli bir rol oynadığını görmekteyiz.

Yine de Darnley’nin rasyonel olarak değerlendirildiğinde de mantıklı bir seçenek olduğunu unutmamak gerekir. Zira kendisinin bir İngiliz olması ve VII. Henry’nin torunu olarak İngiltere tahtına layık olması Elisabeth’in muhtemel gerekçelerinin önünü tıkıyordu. Bu meselenin üzerine gitmek, sadece Elisabeth’in bütün dünyaya kişisel nefretini duyurmasına yarardı. Bu açılardan bakıldığında Mary Stuart’ın eş seçiminin yerinde olduğunu söylemek mümkündür.

Holyrood Sarayı’nda Kader Gecesi – 9 Mart 1566

Mary Stuart, Henry Darnley’e gerçek bir kral gibi davranıyor ve herkesin onu yüceltmesini sağlıyordu. Ancak Darnley’nin kibre kapılıp kendisine bu saygıyı sağlayan kişinin Mary olduğunu unutmaya başlaması sonucu hayal kırıklığı yaşayan genç kraliçe artık Henry’e eskisi gibi muhabbet duymaz olmuştu. Kraliçe’nin hamile olduğunu da anlamasıyla birlikte aralarına tam manasıyla bir duvar girmişti. Bu durum Darnley’nin hakarete uğramış hissetmesine ve kocalık hakkının elinden alındığını düşünmesine sebebiyet veriyordu.

Mary Stuart’ırencide edebileceğini düşünerek, daha önceleri kendisine ilgi gösteren Mary iken şimdi onu reddediyor olmasını saray ahalisine ifşa etmek gibi hata da bulundu Darnley. Çünkü bu durum Mary’e değil Darnley’e saygınlık kaybettirdi. Kısa bir süre sonra sarayda kimsenin hazzetmediği, sevimsiz birisi olarak görülmeye başlandı. Aslında daha önce de bu evliliğin gerçekleşmesine karşı olan önemli isimlerin olduğunu belirtmiştik. Darnley yaptığı ifşaatlarla kendisine saygınlığını kazandıran temel dayanağı aşındırmış olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yaşayacakları pek çok sorunun da temelini atıyordu.

Henry, Mary’den bunun intikamını alacağını söylerken, Mary’de yalnız hissediyordu. Çünkü Henry’nin isteği üzerine Moray ve Maitland’ı uzaklaştırmıştı. Onun da hayallerinde Moray ve Maitland’ın himayesinden kurtulduğu ve Henry ile birlikte yönettikleri bir krallık vardı. Ancak gelinen nokta tam bir hayal kırıklığıydı.

Yaşadığı yalnızlık hissi Mary’i güvenebileceği farklı insanlar aramaya itti. Saraya bir elçinin yanında gelmiş olan David Rizzio adlı Piyemonteli sanatçı ile bir arkadaşlık bağı oluşturdu. Mary, Rizzio’nun sadece sanatla olan alakasını değil, aynı zamanda zekasını, bildiği dilleri ve diğer becerilerini de takdir ediyordu. Bu genç adam hızla yükseldi ve bir müddet sonra sarayda kendisinden habersiz hiçbir şeyin yapılmadığı bir kişi haline geldi. Kraliçenin en sadık uşağı olmuştu.

Rizzio’nun yanı sıra Mary Stuart, ikinci bir desteğe daha sahipti: Protestan olmasına rağmen annesine destek vermiş, Moray’in kini yüzünden İskoçya’yı terk etmek zorunda kalmış olanLordBothwell. Bu adam İskoçya’ya dönüp Mary’nin hizmetine girmişti.

Mary, Rizzio ve Bothwell’in desteğiyle iktidara tek başına sahip olmuştu. Ancak Moray ve öteki dışlanmışlar yeniden İskoçya’ya dönebilmek için baskı yapıyorlardı. Kraliçe’nin geri adım atmaması bütün öfkenin odağına Rizzio’yu koyuyordu. İskoç soyluları Machiavelli’nin öğretilerinin İskoç sarayında uygulanmasının arkasında Rizzio’nun olduğunu düşünüyorlardı ve buna tepkiliydiler. Ayrıca Rizzio’nun kraliçenin odasında, yatak odasının yanı başında saatlerce oturup onunla samimi sohbetler yapabilecek kadar yakın olması da soyluların çok ağırına gidiyordu. Belirtilmeli ki saray içerisinde kraliçenin özel hayatının bu denli biliniyor olması, Mary ve Henry’nin oğlu VI. James’in “Rizzio’nun oğlu”[18] gibi bir aşağılanmayı IV. Henri’den duyduğunu ve bu konunun Mary Stuart’ın kraliçelik onurunu yaraladığını belirtmek gerekir.

Reformun kökünün kazınmasına yönelik hareketlerin planlanmasından kuşku duyan bir grup protestan komplo kurmak için bir araya geldi. Nihayetinde kralı da Rizzio’ya karşı kışkırtarak desteğini sağladılar ve Rizzio’yu öldürme kararı aldılar. Üstelikte bunu hamile kraliçenin tam karşısında yapacaklardı. Böylece kraliçe yeniden onların sözlerini dinleyecekti.

Plan uygulamaya konuldu ve kalabalık bir güruh kraliçenin gözleri önünde Rizzio’yu çekip aldılar ve Darnley’nin engel oluşuyla kraliçe kıpırdayamadı bile. Bothwell ve adamları kraliçeye yardım götürebilmek için sarayın dışına çıkmayı başardılar. Kraliçenin hayatının tehlikede olduğunu öğrenen belediye başkanı çanları çaldırttı. Halk saraya toplandı ancak kral olarak Darnley sorun olmadığına yönelik açıklama yapınca herkes buna inanarak dağıldı. Mary Stuart, sıkı bir gözetim altında odasına hapsedilmişti.

İhanete Uğrayan Hainler  (Mart-Haziran 1566)

Mary, tutsaklıktan kurtulmak için planlarını yapmaya başlamıştı. Kurtuluş için hainlerin arasında olduğunu bildiği ve “balmumu kalpli” diye nitelendirdiği eşi Darnley’ietkisi altına alması gerektiğini biliyordu. Mary’nin bu konudakiöncü kozu hamileliğiydi. Odasına gelen doktor ve hemşirelerin sayılarının artmasıyla kraliçe Bothwell ve Huntly’e tasarladığı kaçış planının hazırlıklarının talimatını verebilecekti.

Kraliçenin sancılarının başlamasına elbette eşi Darnley’de kayıtsız kalmayacaktı. Odasına gelen kocasına her zamankinden daha farklı davranan Mary, ikinci kart olarak çok klişe olmakla beraber daima işe yarayan kadınlığı oynamayı tercih etmişti. Bu kart Mary’e ihanete katılan herkesin ismini ve Darnley’nin kaçış planına vereceği desteği getirmişti.

Rizzio’nunsuikastinin arkasından Moray kontu İskoçya’ya geri döndü ve isyancılarla kraliçe arasında arabuluculuk görevi üstlendi. Kraliçe’nin gözaltı süreci sona ermeli ve vatansever lordlar majesteleri tarafından affedilmeliydi.

İsyancılar yine de içten içe kraliçeye vevaadlerinegüvenmiyorlardı. Ayrıcakralın kraliçenin odasında uzun uzun kalmasından hoşnutsuz olanlar vardı. Yine de başka bir şansları varmış gibi görünmüyordu. İsyancılar, kraliçe tarafından affedildiklerini kanıtlayan yazılı, kraliçenin imzasını bulunduran bir belge istiyorlardı. Bu belgeyi isyanın başına getirtilen kralDarnley hazırladı. Daha sonra kraliçenin belgeyi imzalaması gerektiğini söyleyen asilere kral, saatin çok geç olduğu gerekçesiyle kraliçeyi rahatsız edemeyeceğini ancak ertesi sabah belgenin imzalı halini kendilerine getireceğini söyledi. Böylece asiler, anlaşmayı onayladıkları anlamına gelmesi için kraliçenin kapısının önünde tuttukları nöbeti bıraktılar.

Kraliçenin rahat bir şekilde kaçabilmesi için isyancıları oyalaması, onlarla eğlenmesi gereken isim yine Darnley’di. İsyancılar kraliçe ile yaptıklarını düşündükleri barışı kutluyorlardı. Kutlama bittiğinde Mary Stuart ve Henry DarnleysaraylarındanDunbar Kalesi’ne varmak üzere ayrıldılar.

Kraliçe Bothwell’in birlikleriyle korunan kalede kendisinesadıklordlarına mektuplar yazdı. Bu mektuplarında kraliçe, Holyrood Sarayı’nı isyancılardan geri almak içinkuracağı orduya lordlarının desteğini istiyordu.

Hainlerin bazıları af dilemek için kraliçeye yanaşmaya çalışıyorlardı. Elebaşları iseasla affedilmeyeceklerini biliyorlardı. Rizzio’ya ilk saldıran iki kişi ile aynı zamanlarda, Rizzio’nuncinayetinin kutsal bir eylem olduğunu söyleyen John Knox da ortadan kayboldu.

Daha fazla insanı kendisine düşman etmemesi gerektiğinin farkındaydı Mary. Bu yüzden Rizzio’nunsuikastinde dahli olduğuna emin olduğu Moray iledevletibir müddet birlikte yönetecekti.

Mary’nin sarsılan konumunu sağlamlaştırmak için yapacağı bir şey daha vardı: İskoçya tahtının varisini dünyaya getirmek. Bunun için yüksek güvenliği olan Edinburgh Sarayı’na doğru yola çıktı ve 9 Haziran sabahı İskoçya tahtının gelecekteki kralı VI. James, dünyaya gözlerini açtı.

Kitabın Değerlendirilmesi ve Sonuç

Stefan Zweig’ın Mary Stuart’ı anlattığı biyografik çalışmasına baktığımızda klasik realizm ilkelerinin ve dönemin anlayışının yazar tarafından yadsındığını görmemiz mümkündür. Avrupa kraliyet ailelerinin arasında bu yazıda bahsettiklerimiz gibi pek çok akrabalık bağları bulunmaktadır. Ancak klasik dönemde bu tip bağlar günümüzde olduğu kadar değer görmemiştir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi klasik realizmin “güç” ve “çıkar” temelli yaklaşımıdır.

Klasik dönemde Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde varlığını devam ettiren güçlü ailelere baktığımızda, kraliyet ailesinin bu ailelerin bazıları tarafından zor duruma düşürüldüğünü, bazıları tarafından desteklendiğini, yani kabaca ifade edecek olursak bir hükümdarın ülkesinde gerçekten egemen olabilmesi için aileler arasında en güçlü olduğunu kanıtlayabilecek bir otorite kurması gerektiğini görürüz.

Bu dönemde Avrupa’nın feodal bir yapıya sahip olduğunu, sahip olunan toprak oranının, para ve güç ile de doğru orantılı olduğunu, kraliyet ailesinin diğer feodal beyler arasından sıyrılmayı başarmış bir aile olduğunu ve yine Avrupa ülkelerindeki hanedanların görece kısa süre içerisinde başka ailelerle yer değiştirdiklerini unutmamak gerekir.

Realizmin güç denklemi içerisinde, günümüz uluslararası sisteminde toprak kavramının klasik dönemdeki gibi bir karşılığının olmamasının, fetih ve veraset gibi politikaların sürmüyor oluşunun önemli sebepleri: feodal sistemin çöküşü ve o dönemde milliyetçiliğin uluslar ve hanedanlar için aslında pek de bir önem arz etmiyor olduğu gerçeğidir.

Nitekim Mary Stuart’ın Fransa’dan ayrılmak zorunda kaldığı, İskoçya’ya geri döndüğü zamanda kendi toprakları için, kendi milletinden insanlarla, milliyet temelli bir yaklaşımla geliştirilmiş politikalarla hareket etmediğini, Fransa’daki lüks hayatı özlediğini, İngiltere Kraliçesi ve kuzeni olan Elizabeth ile daima mirası için üzeri örtülü bir şekilde de olsa mücadele ettiğini ancak bütün bunları İskoçya için değil, kendi soyluluğu ve kraliçeliği için yaptığını görmekteyiz. Zweig, kitapta da bu durumu vurgulamış ve Elizabeth’ten başka 15. ve 16. yüzyıl hükümdarlarının hiçbirisinin kendi halklarının sorunlarıyla ilgilenmediğini, sadece kendi iktidar hırsları için çabaladıklarını belirtmiştir.[19]

Bu bağlamda değerlendirildiğinde Elizabeth yaşamının başında hayatın zorluklarıyla yüzleşmiş, realist, reformist ve ufku geniş bir kadın olarak yeni dünya akımlarını temsil ederken, Mary Stuart eski sistemin ve inancın ateşli bir savunucusu olmuştur. Elizabeth Rusya, İran gibi uzak ülkelere elçiler göndererek[20] hayallerini, hedeflerini geniş tutmuştur. Elisabeth’in realist politikalarına verebileceğimiz örneklerden birisi de İngiltere’ye denizler üstünde hakimiyet alanı sağladıkları için korsanları desteklemiş olmasıdır.[21] Mary Stuart’a baktığımızda ise soylu bir aileden geliyor olmanın kendisine tanıdığı hakları daima savunduğunu ve bu amacın ötesine geçecek hamleler yapmadığı için kurulan oyunun kaybedeni olduğunu görebiliriz. Mary asil bir şövalye gibi hareket ederek oyunu kazanabileceğini sanmıştı, oysaki Elisabeth’in böyle bir yöntemi de, niyeti de, isteği de olmamıştı.

Dipnotlar

[1] Stefan Zweig, Mary Stuart, Can Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2016, s.21

[2]Zweig, a.g.e., s.22-23

[3]Zweig, a.g.e., s.29

[4]Zweig, a.g.e., s.30-33

[5]Zweig, a.g.e., s.40-41

[6]Zweig, a.g.e., s.45

[7]Zweig, a.g.e., s.47

[8]Zweig, a.g.e., s.48-51

[9]Zweig, a.g.e., s.56-57

[10]Zweig, a.g.e., s.61-63

[11]Zweig, a.g.e., s.76-79

[12]Zweig, a.g.e., s.84

[13]Zweig, a.g.e., s.87-91

[14]Zweig, a.g.e., s.93

[15]Zweig, a.g.e., s.99

[16]Zweig, a.g.e., s.125-128

[17]Zweig, a.g.e., s.133

[18]Zweig, a.g.e., s.169

[19]Zweig, a.g.e., s.96

[20]Zweig, a.g.e., s.121

[21]Zweig, a.g.e., s.122

Yazar Hakkında

Hatice Büşra Türk / TESA Araştırma Direktörü / Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Afrin Harekatı Genel Değerlendirme

Afrin Harekatı Genel Değerlendirme

Yazan: Atilla Arda BEŞEN & Ertuğrul Gazi KEFİNSİZ

Afrin Harekatı’nın Teorik Biçimi

Askeri harekat, savaş, savunma gibi terimlerin anlamlarına bakıldığında aslında içinde teorileri görmemiz mümkündür. Devletlerin uluslararası hukuka uyarak kullanma yetkisine sahip oldukları bazı haklar vardır. Bunları en basit haliyle birkaç şekilde sıralamak gerekirse şöyle bir ekleme ve başlıklandırma yapmamız mümkün olacaktır.

  • Kendilerini ve sınırlarını herhangi bir tehlikeye karşı koruma hakkı
  • Terörist gruplara karşı verilen mücadele
  • Sebep göstermeksizin herhangi bir savaşın mümkün olmayışı

Bu gibi durumları  incelerken asıl bakmamız gereken aktörler, dinamikler ve hangi teori etrafında incelediğimiz olmak zorundadır. Başlıklandırma ve sınıflandırma ile gitmek biraz daha aydınlatıcı olacaktır.

Aktörler

Aktörlerin ayrılması konusunda yaptığım ayrımı harekata şüpheyle bakan devletler ve harekata onay verip beraber yürütülen örgütler olarak görmekteyim. AfrinHarekatı’nın dünyadaki görünümünün onaylayanlar ve onaylamayanlar etrafında geçtiği görülmekte.

Türkiye – Rusya – İran – ÖSO

İlk ele alınması gereken aktörlerden biri olan Türkiye’yi incelememiz gereken bağlam bir o kadar ince ve bir o kadar önemlidir. Harekatın başlangıcını ve devamını sağlayan ülke olarak Türkiye bu harekatı ”sınır güvenliği” ve ”terörle mücadele” bağlamında gerçekleştirmektedir. Realist teoride güç ve olgular kapsamında baktığımızda aslında sınır bölgesinde sağlanacak gücün bir devlet için öneminin farkına varmış oluruz.

İkinci bir teori ise savaş teorisidir. Clausewitz’e göre savaş diplomasinin tıkandığı yerde ortaya çıkar. Terör gruplarıyla ya da belli devletlerle herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olamayacağı inancından dolayı savaş belli istekleri kabul ettirmede ana yol olarak görünür aslında büyük bir aracı hizmeti vermektedir.  Savaş teorisini ele alırken her türlü kutuplaşmayı da göz önünde bulundurmak gerekir.

Rusya’yı bir aktör olarak görme sebebimiz ise Suriye Krizi’nin başlangıcından bu yana bu bölgede oynadığı rolden dolayıdır. Bölgenin askeri ve siyasi kararlarında aktif bir karar alıcı bir aktör olan Rusya bu operasyonu onaylayan bir karara varmıştı ve askerlerini o bölgelerden geriye çekmişti. Rusya’nın bölgede Türkiye ve İran’ın desteğini kaybetmesi kesinlikle söz konusu olamazdı ve olmayacaktır bu durumun aynısı Türkiye ve İran için de geçerli olacaktı.

Türkiye bu harekatı uluslararası hukuk bağlamında değerlendirmiş olup hukuka uygunluğunu casus belli[1] kapsamında sağlamıştır.

Türkiye AfrinHarekatını ÖSO ile beraber yürütmekte olup siyasi yakınlığı askeri strateji olarak kullanmaktadır. ÖSO’nunharekattaki varlığının askeri bir taktik olarak kullanıldığı analizinde ve tahmininde bulunmak zorunda hissediyoruz.

ABD – Avrupa

ABD’nin olayları değerlendirme politikası tamamen değişmiştir. Bunun en önemli sebebi ise Başkan Trump’ın seçilmesiyle beraber Suriye ve Orta Doğu politikasında pasif rolden kurtulup Rusya’ya kaybettiği gövde gösterisini tekrar yapmak isteyen ABD’nin politikalarına sahne olmuş ve olacaktır. Dünya hegemonun kendini ben hegemonum şeklinde görmesiyle beraber alınan güvenli bölge kararı Türkiye’yi agresifleştirmiş ve Zeytin Dalı Harekatı’na zorlamıştır.

Avrupa’nın olaylara bakışı ise ABD’ye benzer şekilde olmakla beraber bölgede daha fazla aktif ”siyasi” rol alma isteği bunu körüklemiştir. Ukrayna Kriz’inden sonra siyasi eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır ve gizli ambargolar bu süreçte uygulanmaktadır. Gizli ambargo terimi ile uzun uzun düşünmek ve resme daha yukardan değil de içerden bakmak gerekmektedir.

Dinamikler

Dinamikleri incelerken sonuç bazlı incelemek daha doğru olacaktır. Bu dinamikleri toplumsal-ekonomik ve siyasal olarak ayırmanın daha doğru olacağı inancındayım.

Toplumsal

Türkiye’de yaşayan halkın belli bir kesimi bu sürece destek verirken bazı kesimleri çok sert protestolar gerçekleştirebilmektedir. Bu tarz operasyonların amacı belki de bürokratlar tarafından daha iyi açıklanmalı ve halkı bilinçlendirme yolu daha fazla tercih edilmelidir. İnsanların hayatlarını güvenlik uğruna verdiği akıllardan çıkmamalı ama bunun amacı iyi sorgulanmalıdır.

Ekonomik

Savaşlar her zaman askeri harcamaları beraberlerinde getirmektedir ve yine büyük uzun süren bir askeri harekata başlayan Türkiye için askeri harcamaların yüzdesi artmış olmakla beraber bu ekonomiyi ciddi bir şekilde etkilemektedir. Güvenlik sorunları, çeşitli istikrarsızlıklar ve seçim zamanları dövizlerin değerini etkilemekte olup yatırım odaklı olan Türkiye ekonomisine zarar verebilme potansiyeli taşımaktadır.

Siyasal

Bu boyuta gelindiğinde ise durum biraz daha farklı bir hal almakta olup güç gösterilerinin ve güç dengelerinin üzerinden oynana bir kumara benzetilebilir. Her gün ve her saat değişebilen güç dengelerinin yanında bir de gizlice uygulanan ambargolar yer almaktadır. Bunların içine vize krizleri, ekonomik yatırımın geri çekilmesi, uluslararası örgütlerin aracılığı ile uygulanan belli yaptırımlar dahil edilebilir.

Şimdi ise Zeytin Dalı (Afrin) Harekatı’nın tarihsel süreci ve dış dünyadaki görünüşüyle devam edelim. Hangi olayın neyi tetiklediğini biraz daha net çizmeye çalışalım. Bunları yaparken kullandığımız haritaların yardımcı olmasını umuyoruz.

Operasyona Giden Yol

Türkiye,Afrin’i PKK ile mücadelede en önemli bölgelerden birisi olarak görüyor. Uzun süredir yapılması beklenen operasyonun sinyalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak tarihinde verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ İl Kongresinde konuşan Erdoğan: “ Afrin’de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Mümbiç’te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler demişti.

Devam eden haftada TSK sınıra askeri sevkiyat yaptı, takviye birlikler ile destekleyecekti.

20 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını açıklamasından saatler sonra savaş uçakları, terör örgütü YPG/PKK hedeflerini vurmaya başladı. Operasyonun amacı Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kürt Demokratik Partisi (PYD) ve onun silahlı kanadı YPG bulunmakta.

Harakatın ismi: Zeytin Dalı Operasyonudur.Afrin’de çok fazla zeytin ağacı olduğu için “Zeytin Dalı” ismi verildiği düşünülüyor. Harekatın nedenini en iyi Moskova tespit etti:

ABD yüzünden. ABD yönetiminin provokatif adımları neden oldu.”

ABD’nin Türkiye’nin Güney sınırına 30 Bin kişilik sınır birliği kuracağını açıklaması, Türkiye’yi harekete geçirmiştir. Bu karar Ankara’nın müdahale isteğine Dünya ve Türkiye kamuoyunda destek niteliğinde olmuştur. Araştırmalara göre Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına toplumun yüzde 83’ü destek vermektedir. Bu da demek oluyor ki yakın tarihte bu operasyon kadar toplumsal fikir birliğinin sağlandığı başka bir olay yoktur.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, harekatın amacını: “Hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a (Irak Şam İslam Devleti – IŞİD) mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak” olarak açıklayacaktı.

Afrin’de hakim noktaların ele geçirilmesinden sonra operasyonda bir hızlanma göze çarpıyor. Bülbül, Rajo ve cinderes ekseninde çatışmalar arttırılmış durumda. Hakim noktaların ele geçirilmesi Afrin Şehir merkezine olacak olan kuşatma kadar Kilis’in menzilden çıkarılması açısından da oldukça hayatiydi. Meskun mahal çatışmalarıyla yerleşim yerleri terör örgütü üyelerinde temizlenmek istenmektedir. Bunun için tecrübeli PÖH, JÖH ve koruyucular Afrin’de operasyona katılmıştır. Bölgede sayıları 10 bine yakın olduğu düşünülen PKK/PYD/YPG’lilerin asimetrik savaş teknikleri  vehibrid yöntemlerle TSK ve ÖSO güçlerine karşı koymaya çalışacaklardır. Örgütüm bölgede uzun süredir tünel, siper ve mayın hatları yaptığı bilinmekteydi. ABD’nin örgüte sağladığı mühimmat ve silah sayesinde de bir karşı koyuş çabasında olabilirler. Özellikle bölgenin dağlık analalarından yararlanarak direnç göstermeleri beklenmektedir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatında kazanmış olduğu tecrübe ve Afrin merkeze yaklaştık uzayan ovalarda TSK ve ÖSO’nun teknik imkanları ve gücü karşısında örgütün ciddi bir direnç gösterebilmesi mümkün görünmemektedir.

Operasyonun Ülke Dışı Yansımaları

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Votel: “Türkiye’nin Afrin Operasyonu, ABD’nin DAEŞ’ mücadelesinde dikkatleri dağıtıyor” demiştir.

Azerbaycan’dan Afrin operasyonuna destek: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin terör tehdidine karşı kaygılarını tam olarak anladığını bildirdi. Uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması için terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin: “Gelişmeleri dikkatle izliyoruz” açıklaması yapıldı.

 Siviller kalkan olmaya zorlanıyor

Harekatın zorlukları içerisinde Türk askerini şüphesiz en fazla zorlayan unsur bölgede sivillerin yaşıyor olmasıdır. Bu husustan dolayı, Türkiye bölgede bulunan diğer bütün devletlerin aksine sivillere zarar vermeme ilkesi ile hareket ettiği için operasyon çok yavaş ilerlemektedir. Türk Ordusu, İslam Savaş Fıkhı ve Türk savaş geleneğinden aldığı; çocuklara, kadınlara, yaşlıya, hayvanata, mahlukata ve silah doğrultmayana silah doğrultulmama düsturuyla ilerlemektedir. Bu durum meskun mahal operasyonlarında daha fazla Şehit vermemize sebep olsa dahi dünyaya terörle mücadelede sivil hassasiyetinde örnek teşkil etmektedir.

Avrupa’da Afrin Operasyonuna Destek ve Tepki Mitingleri

Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin’de  başlattığı askeri operasyon Avrupa’da da fazlasıyla yankı buldu. Belçika’nın başkenti Bürüksel’deharekata destek amacıyla miting düzenlendi. Göstericiler Afrin Operasyonu’na tam destek veriyor.

Öte yandan başkent Brüksel, bir grup YPG/PKK taraftarının Afrin karşıtı pretostolarına da sahne oldu. Türkiye karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Harekatın sonucunu ise ilerleyen günlerde takip edip sizlere analizlerimizi aktarmaya devam edeceğiz.

Görsellerle AfrinHarekatı       

Belirli aralıklarla Afrin’de ilerleme görsellerdeki gibidir.

 

 Yazarlar Hakkında

Atilla Arda Beşen / TESA Siyaset Masası Direktörü / Çevirmeni

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu

Ertuğrul Gazi Kefinsiz / TESAD Yazı Direktörü

Karabük Üniversitesi

Uluslararası ilişkiler 

 

Başvurular

 

Clausewitz, Carl Von, Savaş Üzerine Doruk Yayınları

Gözen, Ramazan, Uluslararası İlişkiler Teorileri İletişim Yayınları

http://www.suriyegundemi.com/2018/01/29/10-gununde-zeytin-dali-harekati/

http://www.suriyegundemi.com/2018/02/09/21-gununde-zeytin-dali-harekati/

http://www.suriyegundemi.com/2018/02/18/30-gununde-zeytin-dali-harekati/

http://www.suriyegundemi.com/2018/03/01/41-gununde-zeytin-dali-harekati/

http://www.suriyegundemi.com/2018/03/03/43-gununde-zeytin-dali-harekati/

http://www.suriyegundemi.com/2018/01/20/afrin-operasyonu-basladi-zeytin-dali/

http://www.suriyegundemi.com/2018/01/20/turk-topcularinin-afrinde-vurdugu-bolgeler-20ocak2018/

https://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-abdden-afrin-harekati-aciklamasi/27 Şubat 2018

https://www.setav.org/turkiyenin-ulusal-guvenligi//3 Mart 2018

http://tr.euronews.com/2018/02/25/afrin-operasyonu-na-destek-ve-tepki-mitingleri

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42766283

[1] Savaş nedeni.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Sezai Karakoç: İslam’ın Dirilişi Kitap Analizi

Sezai Karakoç: İslam’ın Dirilişi Kitap Analizi

Kitabın Kimliği

Sezai Karakoç’a ait bu kitap, Nisan 1966‘dan Mart 1967’ye kadar, Diriliş Dergisinde Diriliş imzasıyla yayınlanan başyazılardan oluşmuştur. Birinci baskısını 1967’de, on birinci baskısını 2012’de yapmış olup Diriliş Yayınları tarafından halen basılmaya devam etmektedir. Diriliş Yayınlarının bütün eserlerinde olduğu gibi bu kitabının kapağı da klasik renk ve zemin üzerinde, yazar ile kitabın isminin yazılmasıyla karşımıza gelmiştir. 68 sayfa olan esere “www.kitapyurdu.com’dan” 8.25 TL’ye ulaşabilirsiniz.

Amaç-Ana Fikir

“Rönesans’tan sonraki 500 yıla Avrupa Dönemi dense yeridir. Bu dönemde Asya, adeta bir ölüm dalgınlığındadır. Afrika ise yoktur. Osmanlı ise Avrupa’nın taşkınlığından, Asya’yı kurtarmaya çalışmıştır. Bu dönemde Avrupa, Afrika’nın gözünde bir büyücü, Asya’nın gözünde ise bir barbardan ibarettir. O gösterişli büyümenin yankısı, İslam Bölgesi’nde budur.”

Kitabın başında, İslam Dünyası’ndaki sıkıntıların baş gösterdiği bu zaman dilimini  belli kesitlerle bize sunuyor. Afrika’nın gözünde bir büyücü ifadesi çok yerinde. Zira Rönesans’tan 1900’lü yıllara kadar Avrupa, Afrika’nın yalnız doğal kaynaklarını değil insanını ve dinini de sömürmeye başlamıştır. Başta Portekiz ve İtalya olmak üzere birçok batı ülkesi, Afrika’nın insan kaynağını kendileri için bir köle olarak kullanmak üzere değerlendirmiş ve Afrika’nın saf ve masum insanlarının gözünde korkunç bir büyücü haline gelmeye başlamıştır. Asya’da ise durum bu kadar vahim olmasa da gelecek yüzyıllar için bir endişe kaynağıdır. İlerleyen süreçlerde bu kaygı yerini barbarlığa bırakacaktır…

Özellikle Osmanlı döneminde zirveleşen İslam düşünürleri, ne yazık ki Osmanlı’nın gerilemesinden sonra güzellikler dini olan İslam’ı kendi halkına ve ecnebilere aktarmada sıkıntılar çekmiştir. Medeniyetin gerilemesi demek, her şeyin gerilemesi demektir. Toplumsal yozlaşma tek bir kurumdan başlamadığı gibi tek bir kurumu da etkilemez. Toplumsal sonuçlar doğurur. Bu noktayı nazarla baktığımızda, medeniyet gerilememiz, medeniyet insanımızın, dolayısıyla İslam düşünürlerimizin de gerilemesi manasına geliyor. Birçok tarihi kaynakta karşılaştığımız gibi, İslam alimleri, batıdaki düşünürlerle yaptığı münazaralarda İslam dünyasının ve kendilerinin yüzünü ne yazık ki yere düşürmüştür. Birkaç istisna hariç.

Karakoç da toplumsal yozlaşmanın nasıl giderilmesi gerektiğine cevaplar arıyor. Toplumun her kesimine yapmış olduğu çağrıyla da sorularını cevaplandırıyor.

“Kendinden önce gelen her medeniyet, daha önceki medeniyetlere bağdaşma yoluna gitmiş olsa da, Avrupa, gerçek bir hümanizmden yoksun olarak, kendisine her müsbet alanda öğretmenlik yapan İslam Medeniyeti’ni bütün gücüyle inkara, yıkmaya, yok etmeye çalışmıştır. Kendi hocasına saygı borcunu unutan, çömezinden saygı beklememelidir.

Şimdi, Asya ve Afrika’ya çevirdiği silahların geri tepmesi bu yüzdendir. Aralarında tek temas aracı silahtır. Asya ve Afrika ilkin Avrupa’ya kendi silahlarıyla cevap veriyor. Sonra da Doğu’ya mahsus silahların sırası gelecek.  Asya ve Afrika’nın intikamı çetin olacaktır. Avrupa bunu gün be gün daha bir şiddetle idrak ediyor. Avrupa Birliği çalışmaları da bu idrakin bir eseridir.”

Bu cümleler ışığında, özellikle Türk toplumu olarak yıllardır maruz kaldığımız sıkıntılardan sebep, anlıyoruz ki Batı her zamanki gibi kendisi hariç tüm oluşları inkar ve sindirme peşindeydi. Ancak, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir türlü engel olamadıkları İslam’i Dirilişten kurtulmanın yolunu bir küfür ve zulüm ittifakı olan Avrupa Birliği’nde aramaya başlamıştır. Bu anlamda Türkiye’nin de on yıllardır Avrupa Birliği ısrarı garipsenmeli ve bir şekilde bu hatadan vazgeçilmelidir. Zira, AB sevdası, gün be gün daha da gelişen bir İslam ülkesinin, aç kurtların pençesine kendisini bırakmak olduğu gün gibi ortadadır… Bunun bir çözümlemesi olarak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, NATO’nun ülkemize karşı tutumunu, ve şuan gelmiş olduğumuz noktayı kritik edebiliriz.

“İslam Halklarının yeniden kendilerini bulmaları için, her şeyden önce, “İslam aydını’’nın gelmesi, onun gelmesi için de, bir düşünce dirilişi şarttır. Düşünce dirilişi olmaksızın inançta diriliş gelişemez. İnanışta diriliş olmaksızın da duyuşta, duyarlılıkta, yani sanat ve edebiyatta diriliş başlayamaz. Tanzimat’tan çok önce, bir düşünce durgunluğuna girdiğimiz doğrudur ve gerçektir. Tanzimat’tan sonra da, genel olarak bu durgunluk sonuna kadar gelişerek hiç düşünmemeye kadar varmıştır. Veya daha kötüsü, sağduyuda kaynağını bulamayan ters bir düşünce akımı, o da cılız ve sık sık kuruyarak gelişip durmuştur. Kopya bir düşünce akımı yani.”

Hepimizin malumudur ki, zamanında yalnız islami anlamda değil; hem medeniyet hem de gelenek bağlamında bir yıpratma operasyonuna maruz kaldık. Ne kadar kutsalımız varsa üzerinden bir silindir gibi geçip, dümdüz etmek istediler. Bizden ne varsa çağ dışı, batıda ne varsa çağdaştır zokasını yutturmak istediler. Kimimiz yuttu. Kimimiz durup bir yutkundu. Zokayı yutanlar, batıda ne varsa aynıyla alıp kullanmayı bir izzet bildi. Bu onların hatasıydı. Yutkunanların da bunun bir izzet olmadığı, aksine zilletin dik alası olduğunu bilmesine rağmen ses etmeyişi, en büyük hata oldu. Bu hata bize koca bir yüzyıl kaybettirdi…

İçerik

Kitabımız “İslam’ın Dirilişi” ve “İslam’ın Çağrısı” başlıkları altında on üç küçük başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar: “ İslam’ın Dirilişi; İslam’ın Dirilişinde Avrupa’nın durumu, Asya ve Afrika’nın durumu, Düşüncede, İnanışta, Edebiyat ve Sanatta, Aksiyonda Diriliş. İslam’ın Çağrısı; İnsana, Müslümana, Yahudiye, Hristiyana, Doğululara ve Afrikalılara, Din ve Tanrı Tanımazlara çağrı.”, şeklindedir.  Yazar kitapta, Müslüman vicdanı ve İslamcı düşünür kimliği ile baştan sona kadar bir uyum içerisinde fikirleri aktarılmaktadır. Sezai Karakoç, “Yitik Cennet” kitabında olduğu gibi konuları derinlemesine ve ağır bir dil ile anlatmamış, aksine anlaşılır akıcı bir anlatım söz konusudur. Yazarın diriliş serisi şeklinde yayınlanan eserleri içerisinde mahiyeti bakımından bir öncelik belirlememiz gerekirse kitabımızın, “İnsanlığın Dirilişi” ve “Diriliş Neslinin Amentüsü” kitaplarının arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç

Okumuş olduğumuz kitap içerdiği bilgi bakımından hayata aktarılması için kalbe konulması gereken özellikte bir kitaptır. Ancak şunu da kesin olarak söylememiz gerekir, kavramların asıl anlamını kavrayamacak okuyucuda, kuru bir hamasatten başka bir şey bırakmaz. Yani “modernizm, aydınlanma, medeniyet vb.” gibi kavramlar şeffaf bir şekilde zihinde yer etmeli, kalp kadar akla konulmalı, anlaşılmalı ve nelerle karşılaşacağımız bilinerek okunmalıdır. Daha sonra “Diriliş”in ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konusunda düşünülmelidir.

Bu hususta yazar bizlere şu şekilde sesleniyor: “Düşünce köklerimiz ve düşünce kaynaklarımız kireç bağlamış gibi, içine girdiğimiz hiçbir değişme oluşunu kritik edemiyoruz. Düşünce alanında tam bir aktarıcıyız. Hatta aktarmaya bile yetişemiyoruz. Üniversiteler tarihini köklerinden koparmış yapma eserlerdir. Fransız, İngiliz, Amerikan veya Rusya kültürü merkezlerinin bir şubesi gibidir. Genel akımında ve ilim alanında bir ekol değerleri ve iddiaları yoktur. Eğitim ve öğretim bütününde ne tarihçi, ne deneyci bir metot vardır. Aktarmacılıktır temel olan. Değil sürekli ilim çalışmaları, günlük önemli siyasi problemlerimizde bile, buradaki peykleri aracılığıyla ‘’Dış Basın’’ denen batı kafası, bize en yarayışsız çözümü empoze eder. Sanki, biz düşünmekten korkarız da bizim yerimize o düşünür. Deneyci metodun düşünce dirilişimizdeki durumu budur. Aktarmacı metot ise, bir ruh ve kafa köleliği olarak, doğrudan düşünceyi öldürür. Çalışmayan zekayı köreltir. Eski muhteva yeni bir terminolojiyle yaşatılmakta, toplumdaki her türlü diriliş davranışları gelecekte vadedilen bir kurtuluş adına boğazlanmaktadır. Yeni modaya kapılan entelektüel, yalnız büyük geçmişimizi değil, kendinin yakın düşünce geçmişini de bir anda unutuvermiştir.”

Yazarın vurguları kulağımıza küpe olmalı. Biz, bizden olmayanı aktarmayı iftihar vesilesi zannettikçe köreldik. Tutulduk. Başkalaştık. Kendi köklerimizden beslenmeyi, kendi medeniyetimizle bağdaşan kaynakları değerlendirmeyi ıskaladıkça bir yok oluşun eşiğine geldik. Bugün yeni bir varoluş, bir diriliş mevsimi. Evet batı, pozitif ilimlerde, fikirde, sanatta ilerlemiş ve bizi solda sıfır bırakmış olabilir. Ama bu bir atalet vesilesi değil, ibret vesilesi olmalıdır. Ecdad yadigarı fikir yükünü yine sırtlanıp, daha üst seviyelere taşımak için neyi bekliyoruz? Bu kalıpçılık nereye kadar?

Sözün özü, İslam’ın dirilişi için ne ruhu ve fikri ötelemek, ne de kendimiz olmayanı gücün zemini olarak görmek doğrudur. Kendi ruh köküne bağlı bir fikir ve inanç birlikteliği ile yeniden dirilişin önünü açmak üzere bize düşen gayreti kuşanmak gerekir.

 

“Diriliş” Kavramı ile alakalı olarak artı bir parantez açmak istiyorum. Ne yazık ki Bu kavram Türkiye’nin günlük siyasi-politik ikliminde yahut dizi sektöründe dillere pelesenk edilerek klişeleştirilmiş bir kelimedir. Ancak güncelden sıyrılarak, Sezai Karakoç özelinde düşünmeye önem gösterelim…

 

“Yazının hazırlanmasındaki emeklerinden ötürü Yunus Emre Avşar‘a  teşekkürü borç bilirim.”

Yazar Hakkında

Ertuğrul Gazi Kefinsiz / TESAD Yazı Direktörü

Karabük Üniversitesi

Uluslararası ilişkiler 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Georges Joseph Christian Simenon – Kirliydi Kar Roman Analizi

Georges Joseph Christian Simenon – Kirliydi Kar Roman Analizi

 

Yazan: Yunus Berkay DOĞAN

YAZAR HAKKINDA

Georges Joseph Christian Simenon Fransızca yazmış Belçikalı yazar. Kahramanı dedektif Maigret olan polisiye romanlarıyla tanınır. Yaklaşık 450 eser vermiş olan Simenon, dedektif Maigret romanlarıyla 550 milyon okuyucuya ulaştı.13 Şubat 1903’de doğan Georges Simenon Gençliğinde dört yıl boyunca Liège’de bir yerel gazetede suç haberleri yaptı. Bu süreçte polisle iş birliği yaptı ve romanları için epeyce malzeme topladı.İlk romanı Au Pont des Arches’ı Haziran 1919’da yazdı ve “G. Sim” takma adıyla 1921’de yayımladı.Yazar 1922’de Paris’e yerleşti. 1923’te ressam Régine Renchon ile evlendi. Çiftin Marc adında bir oğlu oldu. Simenon bu dönemde çeşitli takma adlar kullanarak daha çok hafif, duygusal kitaplarla macera romanları yazdı. 1923-1933 yılları arasında yaklaşık iki yüz roman, binlerce hikâye ve çok sayıda makale yazdı.1929’da Joseph Kessel’in ricası üzerine yazdığı kısa bir eserle komiser Jules Maigret’i okurla tanıştırdı. Bu kahramanı merkeze yerleştirdiği eserler yazmayı sürdürdü ve büyük ün kazandı.1984’te beyin tümörü ameliyatı geçirdi ve iyileşti. 4 Eylül 1989’da Lozan’da öldü.

ESER HAKKINDA

Kitabın konusu, 2. Dünya savaşının hüküm sürdüğü dönemde Fransa’da yaşayan Frank’ın yaşadığı birtakım olaylar ve gelişmeler etrafında dönmektedir. Eser özellikle Frank’ın iç dünyasında yaşadığı sıkıntılara ışık tutmaktadır. Frank bir genelev sahibinin çocuğudur. Nazi Almanya’sının baskılı dönemlerinde gençliğini sürdüren Frank, döneminde yaşayan birçok insana göre rahat ve geniş imkanlara sahip olmasına rağmen birtakım suçlara bulaşmıştır. Bunların arasında cinayet, hırsızlık, şantaj gibi suçlar yer almaktadır.

Genç Frank inatçı yapısıyla yaşadıkları olaylar boyunca çevresinde birçok kişiyi karşısına almıştır ve beklenmedik davranışlar sergileme eğiliminde bulunmuştur. Âşık olduğu kızı, Sissy’i, en yakın arkadaşının kollarına bırakan Frank annesinin evinde kendisine hayranlık besleyen birçok kadını terslemiştir. Bu çelişkiler boyutunda eski bir tanıdığının evine girerek hırsızlık yapan Frank; hikâyenin sonunda kendisini demir parmaklıkların arasında buluvermiştir. Bu demir parmaklıklar arasında, yazar tarafından, psikolojik tahlil noktasında en can alıcı noktalar işlenmiştir. Frank tam da bu noktalarda sorgulamaya başlamıştır.

Dönemin Siyasi Durumu ve Etkileri

Eserde 2.Dünya Savaşı sırasında Nazi birlikleri tarafından işgal altında bulunan Fransa’da toplumsal ve sosyal hayatın etkilendiği noktalara ışık tutulmuştur. Nazi Almanya’sının işgal ettiği yerlerde insanlara akşamları sokağa çıkma yasağı gibi baskılar uygulanması ya da birtakım haklardan yararlanabilmek için yeşil karta sahip olunması kriteri bunun önemli göstergelerindendir. Şehir de askeri birliklerin konuşlanması insanların yaşamlarını ve psikolojilerini etkilediği ana karakter Frank üzerinden doğrudan görülmektedir.

Karakterler

Frank: Romanın başkahramanı olan Frank 2. Dünya Savaşı Fransa’sında 17 yaşında genç bir çocuktur. Annesi genelev sahibi olan Frank sürekli farklı kadınlarla beraber olmuş ve savaşın koşullarına nazaran rahat imkanlarda yaşama fırsatı bulmuştur ancak Frank istikrarsız bir psikolojik ruh hali içerisinde birtakım olumsuz işlere bulaşmıştır. Cinayet, hırsızlık ve şantaj gibi olaylara bulaşan Frank komşusunun kızı ile ilişki yaşamış ve ona ihanet etmiştir. Bunun devamında ise psikolojik olarak iyiden iyiye çöküş yaşayan Frank bir türlü toparlanamamış ve hapislere kadar düşmüştür.Yazar Frank üzerinden 2.Dünya savaşının topluma ve sosyal hayatına etkisini gözler önüne sermiştir.

Lotte: Zengin ve varlıklı bir kadın olan Lotte bir genelev işletmektedir ve 2. Dünya Savaşının olumsuz etkilerinin sürdüğü Fransa’da gayet iyi koşullarda yaşam sürmektedir. Oğluna düşkün olan Lotte, savaşın koşullarından olumsuz etkileyen ve iç dünyasında dalgalanmalar yaşayan Frank’ı iyi etmekte başarılı olamamıştır.

Sissy: Frank ile aynı binada yaşayan Sissy bir süre sonra kısa süreli bir aşk yaşamıştır. Frank’ın daveti üzerine evine icabet eden Sissy uğradığı ihanet karşısında hasta düşmüştür ve bu durum Frank’ın psikolojisini alt üst eden önemli bir durum olarak kayıtlara geçmiştir.

Kitabın Genel Değerlendirilmesi ve Tavsiye Bölümü

Dünya savaşının sosyal etkilerinin ana karakter ve onun çevresi odağında işlenen ‘’Kirliydi Kar’’ romanı, savaşı yaşayan kahramanın iç dünyasında ki yansımaları çevresine dokunduran içeriğiyle psikolojik romanların arasından sıyrılarak farklı bir perspektif sunmaktadır. Günümüz dünyasında birçok bölge de yaşanan savaşlar da göz önüne alındığında ‘’Kirliydi Kar’’ romanı zihnimizde önemli izler bırakacaktır. İkinci Dünya Savaşı’nın uzun süren ve kalıcı siyasi etkilerinin yanında Fransa’nın içinde bulunduğu siyasi çöküntünün de ardında toplumsal savaşın ve psikolojinin tadına vardığınızda kitap ve tarih çok daha iç içe görünecektir. İkinci Dünya Savaşı dönemi Fransız toplum yapısına ait eser bulmak zor iken bu kitap size topluma farklı pencerelerden bakma olanağı sunacaktır.

 

Yazar Hakkında

Yunus Berkay Doğan / TESA Siyaset Masası Araştırmacı Yazarı

Sabancı Üniversitesi 

Siyaset Bilimi

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimine Yakından Bir Bakış

Mısır Cumhurbaşkanlığı Seçimine Yakından Bir Bakış

Yazan: Yehia Al Kilany

Mısır devriminin yedinci yılında Mart ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözler adaylara çevrildi. Fakat Mısır halkının büyük çoğunluğu seçimlerin normal seyrinde gitmeyip beklenen düzeyde demokratik olmadığı kanısında. Gitgide karmaşık bir hal alan cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili herkes merak içerisinde ne olacağını bekliyor.

Ahmed Kunsova’nın Adaylığı

41 yaşındaki Kunsova hem inşaat mühendisi hem de Mısır Ordusunda albay olarak görev yapmaktaydı. 29 Kasım tarihinde kendi Facebook sayfasında 3 video paylaşarak 2018 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olma niyetinde olduğunu açıkladı. Video Facebook’ta yayınlandıktan sonra, Kunsova gözaltına alınıp hakkında soruşturma başlatıldı.

Kunsova’nın avukatı Esad Heykel, Kunsova askeri üniformasını giyip siyasi görüşünü söylediği için “Askeri sisteme zarar verme” suçuyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Ayrıca Kunsova’nın, mevcut Cumhurbaşkanı El-Sisi’nin 2014’te yaptığını örnek olarak alıp adaylığını askeri üniformasıyla açıklamaya karar verdiğini söyledi.

Kunsova 2014 yılında siyaset yapmak amacıyla görevinden istifa etmiş fakat talebi reddedilmişti. 2017 Aralık ayının sonunda Ahmed Kunsova Kuzey Kahire Askeri Mahkemesi tarafından 6 yıl hapis cezası aldı.

Ahmed Şefik’in Adaylığı

76 yaşındaki Ahmed Şefik eski Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Havacılık Bakanı idi. Ayrıca 2011 Mısır devriminden sonra Mübarek hükümetinin Başbakanı Ahmed Nazif’in yerini aldı.

2012 cumhurbaşkanlığı seçiminde Muhammed Mursi karşısında yenilgiye uğradı.
Seçimden sonra 2012 yılından beri BAE’de yaşayan Ahmed Şefik, 2017 Kasım ayının sonunda Reuters Ajansının yayınladığı bir videoda gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yer alacağını söyledi.

Bu video yayınlandıktan sonra “BAE’de, Ahmed Şefik yayınlanan videoden dolayı seyahat yasağı aldı” ve “BAE, Ahmed Şefik’i Fransa’ya gitmeden zorla Mısır’a gönderecek” gibi haberler ortaya çıktı.

Şefik Kahire’ye geldikten bir kaç gün sonra Twitter hesabında yayınladığı bir bildiride yeniden düşündüğünü, bu dönem için kendisinin doğru kişi olmadığını ve aday olmaktan vazgeçtiğini açıkladı.


El-Sisi’nin Adaylığı

20 Ocak 2018 tarihinde Kahire Üniversitesi’nde gerçekleşen “Vatan Hikayesi” konferansının sonunda, “Bugün sizlerin karşısında duruyorum ve sizlerden Cumhurbaşkanlığı görevini bir dönem daha yapmak için izin istiyorum” diyerek El-Sisi beklendiği gibi aday oldu.

Konuşmasında El-Sisi ülkesini sevmediği halde cumhurbaşkanlığı makamına gelmeye çalışanlara engel olacağını söyledi ve Mısır halkından, seçime yoğun bir şekilde katılımlarını istedi.


Sami Anan’ın Adaylığı

69 yaşındaki Sami Anan, 2012 yılına kadar genelkurmay başkanı idi. Ayrıca eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin danışmanlarından biri idi. 20 Ocak 2018 tarihinde Sisi adaylığını açıklandıktan 2 saat sonra, Anan kendi Facebook sayfasında mevcut rejimi eleştiren çok çarpıcı bir bildiriyle aday olacağını açıkladı ve bundan dolayı çok fazla soru işareti topladı.

Anan, paylaştığı bildiride Mısır’ın mevcut durumu gitgide kötüye gittiği için bu kararı aldığını söyledi ve sivil kuruluşlar ve askeri kuruluşlara de seçim sürecinde tarafsız olmaları için seslendi.

3 gün sonra 23 Ocak tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan bir bildiride, Anan’ın Silahlı Kuvvetlerden izin almadan aday olarak suç işlediğini, askerliğini bitirdiğine dair resmi evraklarda sahtecilik yaparak aday olma hakkı kazanmasının yasa dışı olduğu açıklandı.
Bu açıklamadan sonra Sami Anan’ın tutuklandığı duyuruldu.

Halit Ali’nin Adaylığı

46 yaşındaki Avukat ve Hukukçu Halit Ali, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan ilk adaydır. HalitAli 2011 Mısır devriminde tanınmaya başlandı ve 2012 yılındaki cumhurbaşkalığı seçiminde 143.000 oy alarak seçimi yedinci sırada bitirdi.

Tiran ve Sanafir adaları krizinde HalitAli’nin ismi milliyetçi olarak daha çok duyulmaya başlandı.
2017 Kasım ayında, gelecek seçimde aday olmak için hazırlıklara başladığını açıkladı.

24 Ocak 2018 tarihinde HalitAli, Mısır Seçim Komisyonunun çıkarttığı zorluklar ve diğer adayların yaşadığı olaylardan dolayı, bilhassa Sami Anan’ın tutuklamasından bir gün sonra adaylıktan çekildiğini söyledi.

Musa Mustafa Musa’nın Adaylığı

Musa, adaylık sürecinin son gününde aday olan ve hiç beklenmeyen bir isimdir.
El-Ghad Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa 27 milletvekilinden vekaletname alıp son günde aday oldu, halbuki El-Ghad partisinin Mecliste hiçbir üyesi yoktu.

Musa 2012 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya çalıştı fakat olamadı. İlginç olan ise, Musa 24 Ağustos 2017 tarihinde seçimden önce mevcut cumhurbaşkanı El-Sisi için “destekliyoruz” kampanyasını yürütmüştü ve Musa’nın kendi Facebook sayfasında El-Sisi’nin fotoğrafı bulunmasına rağmen ona rakip olarak aday olması herkesi şok içinde bıraktı.

Daha sonra Musa, ciddi bir aday olduğunu ve seçimde gerçek bir rakip olacağını söyledi.

Sonuçları hep beraber kısa zaman içerisinde göreceğiz.

 

Yazar Hakkında

Yehia Al Kilany / TESA Arapça Çevirmeni

İskenderiye Üniversitesi

Sosyal Bilimler

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial