Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımı Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Türkiye’deki Eğitim Harcamalarının Gelir Dağılımı Kapsamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Photo courtesy of Avenues: The World School

Yazan: Burak Hamza AYAZ

Eğitim kavramı, toplumsal gelişmişliği gösteren ve ifade eden en önemli unsurlardan biridir. Bazı durumlarda eğitim hedefleri ekonomik hedeflerin dahi önüne geçebilmektedir. Ülke ekonomisi bağlamında kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak etkenlerin en temelinde eğitim yatmaktadır. Bu bağlamda eğitim hizmetleri, ekonomik ve sosyal yapı için tetikleyici bir güç niteliğindedir. Eğitim ile birlikte sağlanan faydaları saymakla bitiremeyiz. Özel veya sosyal fayda en sonunda toplumsal yapıyı olumlu yönden etkileyebilecektir. Eğitimin farklılıkları azaltıcı işlevi doğrultusunda eğitime daha fazla önem veren toplumlarda nitelikli bireyler ve iş gücü yetiştirme durumu da kolaylaşacaktır.

*Metnin tamamı pdf dosyasında mevcuttur.

PDF: TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI

Yazar Hakkında

Burak Hamza Ayaz / TESA Ekonomi Masası Yardımcı Direktörü

Çukurova Üniversitesi

Maliye Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

 

 

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde Siyasi İzler

İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde Siyasi İzler

Yazan: Özge YILMAZ

Sinemayı salt eğlence aracı olarak değerlendirmek  ve sanatın ne olduğuna dair geniş bir bilgi sahibi olmamak sinema ile siyaset arasındaki ilişkiyi görmemize engel olabilir  ancak  filmler kadrajlardan oluşur ve bir şeyi seçerken bir diğerini dışarıda bırakmayı mecbur kılar. Daha masa başı üretim sürecinde başlayan bu “seçme” mecburiyeti sinemayı ister imgesel olsun ister belgesel olsun, siyaset ile ilişkilendiren en önemli faktörlerin başında gelir; zira sinemasal gerçeklik; bu sınırların, aşılması bozulması ve yeniden üretilmesi ile sağlanır.[1] Gerçekliğin bu parçalanması sinemanın siyasetle beraber attığı adımlardan biridir.

[1] Bonitzer, P. (2006), Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yaşar, İstanbul: Metis Yayınları.

*Metnin tamamı pdf dosyasında mevcuttur.

PDF: İtalyan Yeni Gerçekçiliğinde Siyasi İzler

Yazar Hakkında

Özge Yılmaz

İstanbul Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

TÜRK SAĞININ ANTİ-KOMÜNİST KARAKTERİ VE MERKEZ SAĞ MİLLİYETÇİLİĞİ (1960-1980)

TÜRK SAĞININ ANTİ-KOMÜNİST KARAKTERİ VE MERKEZ SAĞ MİLLİYETÇİLİĞİ (1960-1980)

Türk siyasal tarihinin yakın döneminde en önemli meselelerden biri, bu dönemin koşullarına da uygun olarak komünizm olmuştur. Komünizmin Türkiye’deki macerası, pek çok çalışmaya konu olup hâlâ ilgi çekici bir meseledir. Bu kadar ilgi çekmesinin arkasında, komünizme/sosyalizme ideolojik yakınlık duyan araştırmacıların bu alanda çalışmak istemesinden öte, konunun Türk siyasal yaşamında dönemi derinden etkilemesi ve dolayısıyla bugünü de şekillendiren temellerden olmasının payı büyüktür...

Yazan: Çağatay Kayıkçı

Türk siyasal tarihinin yakın döneminde en önemli meselelerden biri, bu dönemin koşullarına da uygun olarak komünizm olmuştur. Komünizmin Türkiye’deki macerası, pek çok çalışmaya konu olup hâlâ ilgi çekici bir meseledir. Bu kadar ilgi çekmesinin arkasında, komünizme/sosyalizme ideolojik yakınlık duyan araştırmacıların bu alanda çalışmak istemesinden öte, konunun Türk siyasal yaşamında dönemi derinden etkilemesi ve dolayısıyla bugünü de şekillendiren temellerden olmasının payı büyüktür…

*Metnin tamamı pdf dosyasında mevcuttur.

PDF: TÜRK SAĞININ ANTİ-KOMÜNİST KARAKTERİ VE MERKEZ SAĞ MİLLİYETÇİLİĞİ (1960-1980)

Yazar Hakkında

Çağatay Kayıkçı

Yıldız Teknik Üniversitesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Avrupa Birliği’nin Oluşum Süreci, Günümüz Siyaseti Ve Ekonomisindeki Rolü

Avrupa Birliği’nin Oluşum Süreci, Günümüz Siyaseti Ve Ekonomisindeki Rolü

Yazan: Atilla Arda Beşen & Burak Hamza Ayaz

Avrupa Birliği kurulduğundan günümüze pek çok farklı şekilde gelişerek gelmiştir. Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun parasal ve ekonomik birleşimi tam sağlaması ile birlikte AB bugünkü şeklini almıştır. Siyasal olarak dünya sahnesinde olan AB’yi tartışmak zor olacağından günümüzün önemli geçmiş ve yaşanan iki konusuna değinerek değerlendirme yapmayı seçtik. Ukrayna Krizi ve Avro Krizi Avrupa Birliği’nin dünya üzerindeki şu anki konumu hakkında bize genel bir fotoğraf sunacaktır. Yaşanan krizin sebepleri ve çözüm yollarının AB’yi sürükleyeceği yolların analizi önem taşımakta olup, AB’nin kaderini belirleyeceği bir yola girdiği görülmektedir. Her siyasal ve ekonomik olay AB için bir fırsat ya da bir çöküş olma özelliği taşıyacaktır.

AVRUPA BİRLİĞİ

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

Kalkınma ve Büyüme Kuramlarının 1980 – 2002 Yılları Arasında Türkiye İktisat Tarihi Örneği Üzerinde İncelenmesi

Kalkınma ve Büyüme Kuramlarının 1980 – 2002 Yılları Arasında Türkiye İktisat Tarihi Örneği Üzerinde İncelenmesi

Yazan: Cemal Özbey

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde az gelişmiş olarak adlandırılan
ülkelerin nasıl kalkınabilecekleri konusu üzerine ortaya çıkan kalkınma ve büyüme
kuramlarının, 1980-2002 yılları arasında Türkiye örneği üzerinde incelenmesini
kapsamaktadır.

Cemal Özbey – Kalkınma ve Büyüme Kuramlarının 1980 – 2002 Yılları Arasında Türkiye İktisat Tarihi Örneği Üzerinde İncelenmesi

Arkadaşlarınızla Paylaşın:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial